wypadek
Powrót do bloga

Co robisz w przypadku drobnego wypadku?

Życie jako kierowca to także radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z wypadkami drogowymi. Przy całej uwadze i dbałości o proaktywną jazdę, każdy kierowca uczestniczy w nieprzewidywalnych sytuacjach i dlatego dobrze jest znać prawo związane z drobnymi wypadkami. Najważniejsze jest jednak to, by nie wpadać w panikę i dowiedzieć się z wiarygodnych źródeł, jakie są twoje możliwości radzenia sobie z tymi problemami.

Czym jest drobny wypadek

Obecne prawodawstwo określa, czym jest lekki wypadek w sensie ogólnym. Wypadek drogowy uważa się za lekki, jeśli spełnia następujące warunki:

  • szkoda spowodowana wypadkiem musi być wyłącznie materialna;
  • przynajmniej jeden pojazd uczestniczący w wypadku musi być w ruchu w momencie wypadku.

Maksymalny czas na zgłoszenie każdego lekkiego wypadku to 24 godziny od jego zaistnienia, a przekroczenie tego czasu może skutkować karą grzywny lub nawet utratą prawa jazdy. W przypadku drobnego wypadku pojazdy biorące w nim udział muszą zostać usunięte z drogi i można to załatwić na dwa sposoby: albo przez policję, albo przez sporządzenie polubownego oświadczenia i przekazanie go do firmy ubezpieczeniowej.

Jeśli w wyniku wypadku drogowego są ofiary śmiertelne, jesteś zobowiązany do niezmieniania pozycji pojazdów uczestniczących w wypadku oraz do nieopuszczania miejsca wypadku bez zgody władz dochodzeniowych.

Jak zawrzeć polubowną ugodę

Ugoda polubowna jest najwłaściwszym rozwiązaniem w przypadku drobnych wypadków i polega na podpisaniu formularza ugody. Formularz ten zostanie przesłany do firmy ubezpieczeniowej, która jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

Jeśli nie uda Ci się dojść do porozumienia z drugim kierowcą, możesz skorzystać z procedury zgłaszania drobnych wypadków. Aby móc skorzystać z tej procedury, musisz szczegółowo poznać okoliczności wypadku. Informacje potrzebne przy zgłaszaniu zdarzenia drogowego to:

  • czas, w którym doszło do zdarzenia;
  • kolejność, w jakiej wydarzenia miały miejsce;
  • numer rejestracyjny drugiego pojazdu;
  • ewentualnych świadków wypadku.

Na podstawie tego oświadczenia funkcjonariusze organów ścigania rozpoczną dochodzenie w sprawie wydarzeń, aby ustalić zawinienie osób w nie zaangażowanych oraz działania, które należy podjąć. Dla lepszego zobrazowania tego, co się stało, warto porozmawiać z osobami, które były świadkami wypadku, by zgłosiły się jako świadkowie. Dużym udogodnieniem może być zamontowanie w twoim samochodzie kamery, która może zarejestrować cały przebieg zdarzenia samochodowego, w którym bierzesz udział.

Korzyści płynące z wzajemnego uznawania

Dzięki przyjaznemu raportowi możesz zaoszczędzić czas spędzony na podróżach i oświadczeniach dla policji, zastępując raport policyjny. Ma on taką samą wartość prawną jak raport. Jednocześnie, jeśli wina za wypadek leży po Twojej stronie, będziesz mógł uniknąć wysokiej grzywny i innych możliwych problemów związanych z tym nieprzyjemnym zdarzeniem.

Niezależnie od tego, czy to Ty zawiniłeś, czy jesteś ofiarą wypadku samochodowego, eksperci radzą Ci, byś porozmawiał z drugim kierowcą i osiągnął prawnie uregulowaną ugodę. W niektórych sytuacjach możesz nadawać na tych samych falach co drugi kierowca, ale czasem jest to niemożliwe. W obu sytuacjach istnieje odpowiednie rozwiązanie prawne, ale różnią się one czasem, pieniędzmi i zaangażowanymi osobami. Nie można też pominąć strony biurokratycznej.

Aby dopełnić tych formalności, musisz przedstawić firmie ubezpieczeniowej kopie swojego dowodu osobistego, dokumentów samochodu i OC. Inne ważne informacje, o których należy pamiętać, dotyczą szczegółów zdarzenia:

jeśli zdarzyło się to na drodze, powinieneś usunąć samochód z drogi, przeprowadzić dokładny przegląd uszkodzeń i spisać jak najwięcej szczegółów dotyczących wypadku;

jeśli doszło do dodatkowych szkód ubocznych, takich jak meble uliczne, poręcze czy krawężniki, musisz złożyć raport na policji.

Najlepszym podejściem do tego problemu jest rozpoczęcie polubownej rozmowy z drugim kierowcą i próba wynegocjowania podpisania ugody. Jeśli nie możesz dojść z nim do porozumienia, w ciągu 24 godzin od zdarzenia udaj się na posterunek policji.

Podsumowanie

Jak widzisz, sytuacja może być rozwiązana na dwa sposoby, w zależności od okoliczności i komunikacji z drugim kierowcą. Ogólnie rzecz biorąc, dla obu stron najlepiej jest osiągnąć polubowne porozumienie, gdyż pozwoli to zaoszczędzić cenny czas i pieniądze.

Jeśli pojawią się problemy i ta opcja nie zadziała, zawsze masz możliwość złożenia zeznań na policji. Najważniejsze to zachować spokój i starać się jak najspokojniej porozumieć z drugim kierowcą, oczywiście jeśli jest to możliwe. Incydenty w ruchu drogowym są nieodłącznym elementem, ale ważne jest, by wiedzieć, co robić w takich sytuacjach i wyciągać wnioski z tych nieprzyjemnych sytuacji.

Powrót do bloga