ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest najbezpieczniejszym i najtańszym sposobem ochrony siebie, swojej rodziny i bliskich. W przypadku tragedii osoba ubezpieczona otrzymuje odszkodowanie w postaci środków finansowych, które pokryją zarówno koszty tragedii, jak i zapewnią komfort rodzinie poszkodowanego lub zmarłego. Cena ubezpieczenia na życie nie jest tak wysoka, dlatego oferuje ono ochronę w przypadku pobytu w szpitalu, inwalidztwa lub bezrobocia, ale także w przypadku operacji chirurgicznej lub śmierci.

Ubezpieczenie na życie

logo

Generali - Ubezpieczenie na życie

Więcej informacji

Ubezpieczenia nieruchomości w Generali to kompleksowa ochrona i wysokie zniżki

logo

PZU ubezpieczenie na życie

Więcej informacji

bezpieczenie PZU na życie ochroni Twoje zdrowie i życie, a także zagwarantuje wsparcie finansowe Twoim bliskim.

Ubezpieczenie na życie

Porównaj nasze oferty, aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie online
Co to jest ubezpieczenie na życie
Ile kosztuje ubezpieczenie na życie
Jakie ryzyka pokrywa ubezpieczenie na życie
Rodzaje ubezpieczeń na życie
Jak zawrzeć ubezpieczenie na życie
Jak uzyskać odszkodowanie

Porównaj nasze oferty, aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie online

Aby podjąć najlepszą decyzję w sprawie rodzaju ubezpieczenia, które odpowiada Twoim potrzebom, musisz dowiedzieć się, co rynek ma do zaoferowania. Zrobimy to dla Ciebie szybko i bezpłatnie, poprzez proste przeszukanie wszystkich ubezpieczeń na życie dostępnych online.

W Sortter znajdziesz najlepszą na rynku formę ochrony z akumulacją kapitału, a także inne rodzaje ubezpieczeń, dzięki czemu będziesz miał duży wybór.

Co to jest ubezpieczenie na życie

Życie jest piękne, ale i niepewne. Bez względu na to, co robisz, bez względu na to, jak mądry i silny myślisz, że jesteś, nigdy nie wiesz, co przyniesie przyszłość.

Ubezpieczenie na życie można zdefiniować jako umowę pomiędzy ubezpieczającym a firmą ubezpieczeniową, w której ubezpieczyciel obiecuje wypłacić sumę pieniędzy w zamian za składkę w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub po upływie określonego czasu. To ubezpieczenie na życie zabezpiecza przyszłość Twoich bliskich poprzez wypłatę pewnej sumy pieniędzy z góry. W ten sposób w razie nieszczęśliwego zdarzenia mogą oni otrzymać odszkodowanie.

Dlatego ważne jest, aby nie pozostawiać niczego przypadkowi, zwłaszcza ubezpieczenia na życie, ponieważ nieszczęśliwe zdarzenia mogą się zdarzyć cały czas, poza naszą kontrolą.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie

Średni koszt ubezpieczenia na życie różni się w zależności od rodzaju wybranej polisy i zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Koszt ubezpieczenia na życie zależy również od stanu zdrowia ubezpieczonego, wieku ubezpieczonego w momencie podpisywania umowy (najlepiej jest być jak najmłodszym) oraz rodzaju oferowanych przez polisę świadczeń.

Jakie ryzyka pokrywa ubezpieczenie na życie

Większość ubezpieczeń na życie obejmuje głównie ryzyko śmierci. Istnieją jednak inne rodzaje ryzyka objęte bardziej rozbudowanym ubezpieczeniem na życie:

- Ryzyko przeżycia;

- Ryzyko niepełnosprawności;

- Chirurgia;

- Hospitalizacja;

- Leczenie ambulatoryjne;

- Poważna choroba.

Niezależnie od tego, jakie ubezpieczenie na życie wybierzemy, ma ono ten sam cel: chronić nasze rodziny, gdy nie będziemy w stanie tego zrobić, czy to z powodu wypadku w pracy, niezdolności fizycznej czy śmierci.

Wszystkie te ryzyka możesz dodać do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie, niezależnie od tego, czy zawierasz ją przez Internet, czy fizycznie w siedzibie ubezpieczyciela. Umowa będzie musiała zawierać beneficjenta głównego, który otrzyma odszkodowanie w razie wypadku, oraz beneficjenta drugorzędnego, który otrzyma odszkodowanie w razie śmierci beneficjenta głównego.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Najbardziej powszechne rodzaje ubezpieczeń na życie to:

1.       Ograniczone czasowo ubezpieczenie na życie (proste, tanie i ograniczone): Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje jedynie ryzyko śmierci, nie oferuje możliwości kapitalizacji i oszczędzania składek ubezpieczeniowych. Z tego powodu polisa terminowa jest tańsza, ale też bardziej ograniczona w porównaniu z innymi.

2.       Bezterminowe ubezpieczenie na życie (składki ubezpieczeniowe są wyższe niż w przypadku ubezpieczenia na czas określony): Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia na czas określony, jedynym ubezpieczonym ryzykiem jest śmierć, ale ryzyko to może być pokryte do wieku 100 lat, a składki ubezpieczeniowe będą płacone przez krótszy okres, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Różnica między nimi polega na otrzymaniu zniżki sumy ubezpieczenia w przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku określonego w umowie.

3.       Mieszane ubezpieczenie na życie (obejmuje również ryzyko przetrwania) - pozwala z jednej strony oszczędzać, kapitalizować i inwestować pieniądze, a z drugiej zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny.

Oprócz tych 3 rodzajów ubezpieczeń istnieją jeszcze inne, mniej popularne: ubezpieczenie studenckie lub posagowe, ubezpieczenie na życie z kapitalizacją, oszczędnościowe ubezpieczenie na życie. Istnieją również ubezpieczenia na życie przeznaczone specjalnie dla firm. Jeśli prowadzisz firmę lub przedsiębiorstwo, możesz zaoferować swoim pracownikom indywidualne lub grupowe (rodzinne) ubezpieczenie na życie, które ochroni ich w razie wypadku w pracy.

Jak zawrzeć ubezpieczenie na życie

Po pierwsze, aby zawrzeć ubezpieczenie na życie należy skontaktować się z agentem lub brokerem ubezpieczeniowym. Z jego pomocą podpiszesz umowę z firmą ubezpieczeniową, zwaną również polisą ubezpieczeniową.

Ubezpieczonym może być osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana do opłacania składek ubezpieczeniowych przez okres obowiązywania umowy. 

Ubezpieczyciel to firma ubezpieczeniowa, która w zamian za składki zobowiązana jest do wypłaty sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Suma ubezpieczenia to płatność dokonywana przez ubezpieczyciela w momencie wystąpienia ryzyka objętego ubezpieczeniem lub w momencie wygaśnięcia umowy.

Po podpisaniu umowy należy zapłacić określoną kwotę, zwaną składką ubezpieczeniową. Wysokość składek ubezpieczeniowych zależy od sumy ubezpieczenia, wieku, płci i stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy ubezpieczenia oraz innych klauzul zawartych w umowie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest również zobowiązane do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem na rzecz uposażonego (osoby wskazanej przez ubezpieczonego, która otrzyma sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego).

Jak uzyskać odszkodowanie

Aby jak najszybciej otrzymać odszkodowanie, należy wejść na stronę internetową ubezpieczyciela. Jest to najszybszy sposób powiadomienia ubezpieczyciela o nieszczęśliwym zdarzeniu. W przeciwnym razie należy zadzwonić do ubezpieczyciela i powiadomić go o zaistniałym wypadku. Po tym kroku należy wypełnić formularz zgłoszenia zdarzenia, podając pełne szczegóły zdarzenia. Średni czas rozpatrywania roszczenia wynosi 3 dni, ale zależy to w dużej mierze od ubezpieczyciela. W przypadku hospitalizacji usługi medyczne zostaną opłacone przez ubezpieczyciela, jeśli jest to przewidziane w Państwa polisie ubezpieczeniowej.

W procesie odszkodowawczym konieczne będzie sporządzenie akt, do których dołączone zostaną dokumenty osobiste. Możesz poprosić o: dokumenty związane z wystąpieniem zgonu, dokumenty potwierdzające istnienie ubezpieczenia, roszczenie, kopię dowodu osobistego.

Ubezpieczenie na życie ma więc wiele zalet, a wszystko po to, by chronić nas i naszych bliskich. Ubezpieczenie na życie może być również sposobem na oszczędzanie przez długi okres czasu, dlatego polisa ta zapewnia Państwu spokojne życie.