ubezpieczenie domu

Obowiązkowe lub opcjonalne ubezpieczenie domu

Tylko niewielki odsetek właścicieli domów posiada obowiązkowe ubezpieczenie domu. W tym artykule dowiesz się, czym jest dobrowolne ubezpieczenie domu, gdzie możesz porównać najlepsze oferty, aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie domu online, a także jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem i jakie formalności należy wypełnić, aby wykupić polisę.

Ubezpieczenie domu

Więcej informacji

Ubezpieczenie PZU DOM ubezpieczy majątek nie tylko od skutków zalania i powodzi, ale też m.in. od pożaru, huraganu i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, przepięcia.

logo

Generali - Ubezpieczenie domu i mieszkania

Więcej informacji

Ubezpieczenia nieruchomości w Generali to kompleksowa ochrona i wysokie zniżki

Ubezpieczenie domu

Porównaj nasze oferty, aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie domu online
Jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem domu
Dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia domu
Jak oblicza się odszkodowanie

Porównaj nasze oferty, aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie domu online

Szukając ubezpieczenia domu, należy zapoznać się z wieloma ofertami, aby znaleźć najlepszą opcję dla swojej nieruchomości. Często może to być przytłaczające i może skończyć się dokonaniem niewłaściwego wyboru. Teraz możesz szybko wyszukać opcjonalne + obowiązkowe ubezpieczenie domu online z Sortter. Aby skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia domu online, wystarczy zaznaczyć swoje potrzeby ubezpieczeniowe i okres ubezpieczenia, a my od razu pokażemy Ci najlepsze i najtańsze ubezpieczenie domu dla Twoich potrzeb. Pokażemy Ci również najlepsze opcjonalne ubezpieczenie, jakie możesz kupić, aby chronić zawartość swojego domu.

Sortter pomaga znaleźć najlepsze oferty od ubezpieczycieli na rynku, abyś mógł wybrać najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem domu

Obowiązkowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje trzy główne rodzaje ryzyka:

- Trzęsienia ziemi;

- Osuwiska i powodzie;

- Inne ryzyka związane ze zjawiskami naturalnymi.

- Ogień;

- Eksplozje;

- Zalanie spowodowane przez rury wodne, przepływ wsteczny;

- Wandalizm;

- Spadające elementy na budynek;

- Kradzież elementów budynku;

- Zamiecie, śnieg, burza, ulewny deszcz;

- Zagrożenia spowodowane zjawiskami elektrycznymi (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne);

- Centralne ogrzewanie i inne systemy w budynku;

- Przedmioty wartościowe (pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności).

Cena ubezpieczenia dodatkowego różni się w zależności od ubezpieczanego ryzyka.

Dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia domu

Polisa ubezpieczeniowa na dom może być zawarta online w biurze ubezpieczyciela lub w domu klienta. Niezbędne dokumenty, które muszą mieć pod ręką właściciele ubezpieczanej nieruchomości, to:

- Dowód osobisty osoby przystępującej do ubezpieczenia;

- Akt własności lokalu mieszkalnego, który ma być ubezpieczony, lub akt dziedziczenia lub sukcesji, w zależności od przypadku.

Polisa obowiązkowego ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych musi być wypełniona przez ubezpieczonego (imię, nazwisko, CNP, e-mail, telefon i adres), wykonawcę i beneficjenta. Firma ubezpieczeniowa zapyta Cię wtedy o okres, na jaki chcesz być ubezpieczony. Zaznaczą oni składkę ubezpieczeniową dla lokali mieszkalnych typu A - cena ubezpieczenia wynosi 20 euro rocznie i 10 euro rocznie dla lokali mieszkalnych typu B. Następnie ustali szczegóły dotyczące miejsca położenia nieruchomości, czy znajduje się ona na terenach miejskich czy wiejskich, jaki jest dokładny adres i kod pocztowy. Polisa jest następnie podpisywana przez trzy strony: autoryzowanego ubezpieczyciela, pośrednika i ubezpieczonego. Niniejsza polisa zostanie wystawiona w dwóch egzemplarzach.

Jak oblicza się odszkodowanie

Odszkodowanie wypłacane jest za szkody w ubezpieczonym mieniu lub dobrach, powstałe w wyniku wystąpienia jednego lub więcej ryzyk ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia dodatkowego. Wystąpienie zdarzenia objętego ubezpieczeniem stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych przez wyspecjalizowane instytucje lub specjalistów - państwowe urzędy geologiczne, meteorologiczne, sejsmologiczne lub hydrologiczne - po stwierdzeniu stanu klęski żywiołowej. Uprawniony z ubezpieczenia zgłosi roszczenie na piśmie do ubezpieczyciela, który wystawił ubezpieczenie. Beneficjentami ubezpieczenia są właściciele lokali mieszkalnych lub ich następcy prawni.

Odszkodowanie zostanie wypłacone wyłącznie za koszty naprawy lub odtworzenia szkody spowodowanej ubezpieczonym ryzykiem, do wysokości sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie przyznane za szkody objęte ubezpieczeniem nie może przekroczyć wysokości obowiązkowej sumy ubezpieczenia, rzeczywistej wysokości szkody lub rzeczywistej wartości mieszkania w chwili katastrofy.

Wniosek o potwierdzenie musi zostać wysłany w ciągu 60 dni od daty szkody i musi zawierać serię, numer i datę wystawienia polisy, zdarzenie objęte ubezpieczeniem oraz poniesioną szkodę. Po tym kroku zostanie otwarty plik szkody. Gdy zostanie to zatwierdzone, osoba poszkodowana otrzyma pieniądze na naprawę nieruchomości.

Zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i fakultatywne zapewniają korzystne zabezpieczenie finansowe w przypadku niespodziewanego i przykrego zdarzenia. Lepiej być przygotowanym poprzez posiadanie ubezpieczenia z wyprzedzeniem, niż być zmuszonym do wyciągnięcia pieniędzy z kieszeni w przypadku klęski żywiołowej lub kradzieży z nieruchomości. Bądź więc poinformowany i podejmuj najlepsze decyzje, korzystając z naszego bezpłatnego kalkulatora ubezpieczeń.