Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki - co to jest oraz jakie są jego główne plusy i minusy? Czy kredyt i pożyczka oznaczają to samo? Sprawdź najważniejsze informacje.

Kredyt na dom

Wybierz kwotę pożyczki

200 000 zł

Wybierz okres kredytowania

3 lata
5999 zł
Miesięczna rata od
szczegóły

Szukamy dla Ciebie najtańszej pożyczki w kilkudziesięciu bankach i instytucjach finansowych. Po złożeniu wniosku otrzymasz spersonalizowane oferty pożyczek. Okres kredytowania ofert może wynosić 1-15 lat, oprocentowanie 4% -20%, a kwota pożyczki 1000-200 000 PLN. Przykład: gdy kwota pożyczki wynosi 10000 EUR, oprocentowanie wynosi 7%, okres spłaty wynosi 5 lat, a opłata za otwarcie wynosi 0 PLN, rata miesięczna wynosi 198,01 PLN, kwota do spłaty 11880,6 PLN, a roczna stopa oprocentowania wynosi 7,23%.

Porównujemy oferty kilku banków i instytucji finansowych, aby znaleźć dla Ciebie najlepszą ofertę. Otrzymasz najlepszą ofertę kredytową dostępną w naszej sieci partnerów.
 • oznaka jakości

  Najwyższa jakość usług

 • Pożyczka z niskim oprocentowaniem

  Gwarantujemy najlepsze stawki od zaufanych pożyczkodawców

 • Porównywarka pożyczek w Polsce

  Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy bezpieczeństwo na poziomie banku

 • Bezpłatne porównanie pożyczek

  Usługa jest dla Ciebie bezpłatna

 • 4,3
  W oparciu o 76 opinii
  Na podstawie

Kredyt konsumencki

Określony typ pożyczek i wybrane kredyty, które można otrzymać w bankach, firmach pozabankowych i kasach oszczędnościowo-kredytowych nazywane są wspólnym określeniem: kredyt konsumencki. Pieniądze z nich pozyskane konsumenci przeznaczają na cele prywatne. Są one udzielane odpłatnie, bazując na pisemnej umowie i dotyczą kwoty niższej niż 255 550 zł lub jej równowartości. Definicja tego zobowiązania finansowego znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011.

Czym dokładnie jest kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki według definicji umieszczonej w ustawie to:

 • kredyt bankowy
 • pożyczka
 • kredyt odnawialny

Kredyt hipoteczny, leasing ani inne zobowiązanie finansowe, w którym osoba pożyczająca pieniądze nie płaci odsetek ani nie ponosi żadnych innych kosztów nie zalicza sią do kredytów konsumenckich. Warto tu zaznaczyć, że także kredyt na remont mieszkania, który nie wymaga ustanowienia hipoteki, zalicza się do kredytów konsumenckich. Jego najważniejsze cechy zdefiniowane w ustawie, to kwota zobowiązania do 255 550 zł, konieczność poniesienia przez kredytobiorcę kosztów w postaci oprocentowania i możliwość udzielenia go przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie konsumentom, a nie firmom. Jeżeli kredytobiorca zadłuża się na więcej pieniędzy niż wspomniane wyżej 255 550 zł, wówczas w świetle prawa nie jest to kredyt konsumencki i wobec tego nie przysługują mu korzyści płynące na mocy ustawy.

Jak wybrać najlepszy kredyt konsumencki?

Nie istnieje złoty zestaw uniwersalnych reguł, które stanowią o idealnym kredycie, ponieważ wszystko zależy od potrzeb i możliwości danego konsumenta. Wiadomo oczywiście, że najlepszy kredyt konsumencki to taki, który kosztuje jak najmniej i jest możliwy do spłaty w akceptowalnym terminie. Warto też przy wyborze kierować się renomą danego kredytodawcy. Najlepszym sposobem na podjęcie decyzji, co do najodpowiedniejszego kredytu konsumenckiego jest skorzystanie z wygodnych internetowych narzędzi, jakimi są porównywarka kredytów oraz kalkulator kredytowy. Zestawiając ze sobą poszczególne oferty kredytów konsumenckich, należy przyjrzeć się koniecznie temu, jaki jest finalny koszt kredytu w całości oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania, który to parametr wskazuje całość kosztów kredytu, a nie jedynie nominalne oprocentowanie. Kalkulator kredytowy wskaże wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz czas spłaty zobowiązania. Ponadto trzeba też sprawdzić czy i jakie zabezpieczenia kredytu są określone przez kredytodawcę, zweryfikować wymogi formalne dotyczące pochodzenia dochodów wnioskodawcy oraz ile czasu zajmuje cała procedura związana ze staraniem się o kredyt.

Umowa o kredyt konsumencki

Kredyty konsumenckie udzielane są w bankach i innych instytucjach pożyczkowych bazując na umowie o kredyt konsumencki zawartej w formie pisemnej. Treść umowy obejmuje:

 • typ kredytu
 • dane osobowe i teleadresowe klienta
 • dane adresowe kredytodawcy
 • całkowitą kwotę zobowiązania
 • czas spłaty
 • termin wypłaty kredytu lub jego poszczególnych transz
 • sposób wypłaty kredytu
 • stopę oprocentowania
 • RRSO
 • daty spłaty rat i całego kredytu
 • wszystkie opłaty związane z kredytem
 • konsekwencje wynikające z braku spłaty rat
 • warunki rozwiązania umowy
 • informacje o prawie do wcześniejszej spłaty zadłużenia, w tym informację o związanym z tym prawem do ubiegania się o zwrócenie przez bank czy innego kredytodawcę części prowizji 

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Wedle prawa każdy konsument może spłacić zobowiązanie przed upływem czasu określonego w podpisanej umowie i nie musi o tym informować z wyprzedzeniem. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że instytucja udzielająca kredytu mogła zawrzeć w umowie zastrzeżenie o prowizji rekompensacyjnej, która pokrywa straty kredytodawcy, wynikające z krótszego czasu kredytowania. Wedle ustawy o kredycie konsumenckim prowizja za wcześniejszą spłatę nie może być wyższa niż 1% spłacanej części zadłużenia, jeżeli czas między datą a terminem spłaty jest dłuższy niż rok. Jeżeli zaś jest on krótszy, to mowa jest o 0,5%. Prowizja ta nie może przekraczać wysokości odsetek, które kredytobiorca miałby płacić do dnia zakończenia terminu kredytowania, określonego w umowie. Krótko mówiąc, nawet przy założeniu istnienia prowizji rekompensacyjnej, spłata kredytu przed czasem jest korzystna dla kredytobiorcy, dzięki obcięciu kosztów za okres, o jaki skrócony został całkowity czas trwania umowy.

 1. Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Często w potocznej mowie pojęcia te są używane zamiennie, ale wcale nie oznaczają one tego samego. Różnią się przede wszystkim podstawą prawną. Kredyt gotówkowy jest udzielany tylko przez banki na podstawie prawa bankowego. Natomiast przy pożyczkach podstawą prawną jest Kodeks cywilny i mogą jej udzielać także instytucje pozabankowe. Warto też wspomnieć o istotnej różnicy, jaką jest odpłatność - kredyt konsumencki jest zawsze odpłatny, a pożyczka niekoniecznie. W przypadku pożyczki do kwoty 1000 zł nie trzeba sporządzać umowy, zaś przy kredycie jest to warunek niezbędny. Ponadto oba te produkty różnić może sposób spłaty - w przypadku kredytu mamy do czynienia ze spłatą ratalną - pożyczka z kolei może być spłacana w ratach lub jednorazowo. Pożyczki wiążą się też najczęściej z uproszczonymi względem kredytu procedurami i mniejszymi wymogami formalnymi oraz krótszym czasem trwania procesu ubiegania się o przyznanie finansowania. 

 1. Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny - czym się różnią od siebie?

Również te pojęcia stosowane są wymiennie, zwłaszcza że brzmią całkiem podobnie. Jednak nie są one tożsame i różni je umocowanie przepisami prawa. Mówiąc precyzyjniej, kredyt konsumencki jest prawnie uregulowany ustawą z 12 maja 2011 r. Jest to produkt odpłatny i dotyczy wyłącznie kwot do wysokości 255 550 zł. Tymczasem kredyt konsumpcyjny nie jest opisany w żadnym akcie prawnym i oznacza każdy kredyt bankowy z przeznaczeniem na cel konsumpcyjny. Dlatego też do kredytów konsumpcyjnych zaliczamy też kredyty w koncie osobistym oraz na karcie kredytowej, a także pożyczkę.

 1. Jakie są zalety kredytu konsumenckiego?

Ponieważ kredyt konsumencki jest regulowany przez prawo, to niesie to ze sobą szereg korzyści dla klienta. Pierwszą z nich jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu dwóch tygodni od daty jej podpisania. Klient, który zrezygnuje z umowy nie musi przy tym podawać uzasadnienia oraz nie jest przez to obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Kredytobiorca ma też prawo do szybszego spłacenia kredytu, dzięki czemu może obniżyć finalny koszt kredytu konsumenckiego. Ponadto kredytodawca nie może przekroczyć maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych. I wreszcie, zaletą kredytu konsumenckiego jest stosunkowo szybki czas pozyskania dodatkowych środków.

 1. Jakie są wady kredytu konsumenckiego?

W zasadzie jedyną wadą tego typu kredytu, wynikającego z jego definicji, czyli z tego, że jest to produkt odpłatny, są koszty dodatkowe. Nie da się tego obejść i zawsze zaciągnięcie kredytu konsumenckiego wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, jak choćby odsetki czy prowizja.