faktoring

Faktoring

Co to jest faktoring, jakie są jego rodzaje i czy opłaca się stosować go w każdej firmie? Poznaj podstawowe informacje o usłudze faktoringowej.

Firmy faktoringowe

logo

SMEO | Faktoring

Kwota do
500 000 zł
Więcej informacji

Nie czekaj na faktury od swoich klientów. Wymień wystawione faktury na gotówkę nawet w 15 minut i popraw płynność finansową swojej firmy.

logo

Fandla | Faktoring

Kwota do
100 000 zł
Więcej informacji

Wymień swoje faktury na gotówkę. Nawet w 5 minut! Nie musisz już się martwić, kiedy Twoi klienci zapłacą za faktury.

logo

eFaktoring NFG | Faktoring

Kwota do
250 000 zł
Więcej informacji

eFaktoring NFG to błyskawiczne finansowanie faktur już w 15 minut. Od 2,99 zł za sfinansowane 100 zł, z limitem nawet do 25 000 zł i bez informowania kontrahenta!

logo

Faktoring Broker

Kwota do
500 000 zł
Więcej informacji

Faktoring Broker to 17 firm faktoringowych w jednym miejscu. Wypłata do 90% wartości faktury, możliwość przejęcia ryzyka braku zapłaty, bez zabezpieczeń na ruchomościach lub nieruchomościach.

Faktoring - najważniejsze informacje

Czym jest faktoring?
Faktoring - rodzaje
Ile kosztuje kredyt hipoteczny?
Rodzaje faktoringu ze względu na charakter zobowiązania
Rodzaje faktoringu ze względu na przejęcie ryzyka opóźnień w płatności lub niewypłacalności dłużnika
Rodzaje faktoringu ze względu na czas poinformowania kontrahenta o zawarciu umowy o faktoringu
Rodzaje faktoringu ze względu na zakres usługi faktoringowej
Rodzaje faktoringu ze względu na typ współpracy z kontrahentami
Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania należności

Czym jest faktoring?

Jeśli chcesz otrzymywać niemal natychmiast należność z tytułu wystawionych faktur, koniecznie sprawdź usługę faktoringu.

Wielu przedsiębiorców spotyka się coraz częściej z prośbami kontrahentów o długie terminy płatności. Niekiedy sięgają one nawet 90 czy 120 dni. Tak długie oczekiwanie na płatność za zrealizowaną usługę lub sprzedany towar może czasem oznaczać problemy finansowe dla firmy. Niestety zdarzają się też opóźnienia przekraczające standardowe terminy płatności. W obu tych sytuacjach przedsiębiorca ma do wyboru dwie opcje - uzbroić się w cierpliwość lub zainteresować się usługą faktoringu.

Faktoring - co to jest?

Mówiąc w skrócie, usługa ta jest niczym innym jak wykupieniem przez faktora faktur firmy świadczącej usługi lub dostarczającej produkty dla swoich kontrahentów. Tym sposobem przedsiębiorca może uniknąć zatorów płatniczych i utrzymać płynność swojej firmy, co z kolei pozwala i jemu samemu regulować swoje zobowiązania w terminie.

Jak to wygląda w praktyce? Klient, czyli przedsiębiorca wystawiający faktury, przekazuje je firmie faktoringowej. Ta z kolei opłaca je niezwłocznie, przelewając należną kwotę bezpośrednio na konto firmy klienta. Kontrahent natomiast zamiast płacić wystawcy faktury, opłaca należność firmie faktoringowej. Takie rozwiązanie jest idealne dla przedsiębiorców, którzy zdiagnozowali kłopot z płynnością finansów w swojej firmie i poszukują najprostszego źródła finansowania dla swej firmy, bez konieczności sięgania po własne oszczędności, kredyty czy różnego rodzaju dotacje. Po wysłaniu faktury za realizację usług czy też sprzedaż produktów, przedsiębiorca może cieszyć się niemal natychmiastową płatnością, gdyż faktor reguluje należność najczęściej tego dnia, w którym faktura do niego trafia. 

Usługa faktoringowa zakłada zatem istnienie trzech stron: 

 • przedsiębiorcy realizującego usługę lub sprzedaż i wystawiającego fakturę - zwanego faktorantem
 • firmy faktoringowej, zwanej faktorem, czyli na przykład banku lub innej instytucji finansowej, nabywającej wierzytelność i przelewającej należność za fakturę na konto faktoranta, najczęściej pomniejszoną o kwotę prowizji, stanowiącej wynagrodzenie faktora.
 • klienta - kontrahenta, zwanego w usłudze faktoringowej dłużnikiem faktoringowym, który jest zobowiązany opłacić fakturę w terminie, lecz na konto faktora, a nie faktoranta. 

Faktoring - rodzaje

Usługa faktoringowa nie jest usługą jednolitą i może się różnić pod wieloma względami. Możemy wyróżnić rodzaje faktoringu pod względem:

 • charakteru zobowiązania
 • przejęcia ryzyka opóźnień w płatności lub niewypłacalności dłużnika
 • czasu poinformowania kontrahenta o zawarciu umowy na świadczenie usług faktoringowych
 • zakresu usługi faktoringowej
 • typu współpracy z klientami
 • momentu otrzymania należności

Wyróżnione na powyższych zasadach rodzaje faktoringu często zazębiają się. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Organizując kredyt hipoteczny trzeba zadbać nie tylko o pierwszą ratę, ale także o dodatkowe wydatki związane z wnioskiem o pożyczkę.

Niezależnie od pierwszej raty należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, zaczynając od opłat państwowych, a kończąc na wszystkich wydatkach związanych z kredytem hipotecznym. Kwota ta wynosi zwykle od 3% do 6% kwoty pożyczki. Zawierając umowę kredytową, zwróć uwagę na:

 • oprocentowanie kredytu;
 • kwota kredytu;
 • okres spłaty pożyczki;
 • dla harmonogramu płatności - raty miesięczne, terminy płatności;
 • szczególne warunki pożyczkodawcy (prowizja za obsługę i realizację pożyczki, kara umowna, przedterminowa spłata pożyczki, tryb rozstrzygania sporów itp.).

W celu zaoszczędzenia pieniędzy pożyczkobiorcy czasami starają się przeprowadzić wszystkie możliwe procesy samodzielnie, jednak coraz częściej poszukuje się pomocy specjalistów z branży w rozwiązaniu tych problemów.

Rodzaje faktoringu ze względu na charakter zobowiązania

 • Faktoring wierzytelnościowy - faktorant przekazuje faktorowi wystawione klientom faktury. Ten ostatni przelewa na jego konto należność pomniejszoną o swoją prowizję. Kontrahent, czyli dłużnik faktoringowy, jest zobowiązany do spłaty całej kwoty wynikającej z faktury bezpośrednio na konto faktora. 
 • Faktoring odwrócony - o tym rodzaju usługi mówimy, gdy faktorant zaciąga dług u faktora i zobowiązuje się do jego spłaty w określonym terminie. 

Rodzaje faktoringu ze względu na przejęcie ryzyka opóźnień w płatności lub niewypłacalności dłużnika

 • Faktoring pełny - jak można wnioskować z nazwy, wiąże się z przejęciem pełnego ryzyka za opóźnienia w spłacie lub niewypłacalność kontrahenta przez faktora. Wówczas proces windykacyjny leży po jego stronie. Interes faktora jest najczęściej zabezpieczony specjalnym ubezpieczeniem. 
 • Faktoring niepełny - konieczność dochodzenia racji w związku z brakiem płatności (opóźnienie lub niewypłacalność) pozostaje po stronie faktoranta. Jednak najczęściej firmy faktoringowe służą pomocą w procesie odzyskiwania długu. 
 • Faktoring mieszany - przedsiębiorca i firma faktoringowa ustalają kwotę, do której faktor jest odpowiedzialny za brak płatności. Po jej przekroczeniu, przedsiębiorca musi samodzielnie starać się o uregulowanie płatności przez dłużnika. 

Rodzaje faktoringu ze względu na czas poinformowania kontrahenta o zawarciu umowy o faktoringu

 • Faktoring jawny - kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności jeszcze przed wystawieniem faktury. Przy tym rodzaju faktoringu firma faktoringowa może zweryfikować kontrahenta, dzięki czemu można uniknąć zaistnienia ryzyka niewypłacalności.
 • Faktoring tajny - przedsiębiorca nie informuje kontrahenta o istnieniu umowy faktoringowej, a uregulowana u faktoranta należność musi zostać przekazana faktorowi. Ten typ faktoringu wybierany jest wówczas, gdy kontrahenci nie wyrażają zgody na cesję wierzytelności.
 • Faktoring półotwarty - kontrahent jest zawiadamiany o umowie faktoringowej przy okazji wezwania przez faktora do uregulowania należności.

Rodzaje faktoringu ze względu na zakres usługi faktoringowej

 • Faktoring pojedynczy - faktorant zleca faktorowi finansowanie jedynie wybranych faktur
 • Faktoring globalny - wszystkie faktury przedsiębiorcy są opłacane przez firmę faktoringową

Rodzaje faktoringu ze względu na typ współpracy z kontrahentami

 • Faktoring krajowy - dotyczy współpracy z kontrahentami z kraju
 • Faktoring międzynarodowy, dzielący się na eksportowy i importowy

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania należności

 • Faktoring dyskontowy - wierzytelność jest przejmowana przez faktora w chwili zawarcia umowy faktoringowej
 • Faktoring zaliczkowy - przedsiębiorca otrzymuje od faktora zaliczkę z tytułu wierzytelności
 • Faktoring wymagalnościowy - faktor przekazuje przedsiębiorcy zapłatę za fakturę dopiero wtedy, kiedy kontrahent opłaci ją faktorowi.

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące faktoringu

Koszt faktoringu zależy oczywiście od wybranego rodzaju tej usługi, dlatego trudno jednoznacznie to określić. Ponadto stawki mogą różnić się między poszczególnymi firmami. Istnieje kilka modeli rozliczania się za faktoring. Przedsiębiorcy mają więc do wyboru opłatę miesięczną za określony limit faktoringowy, prowizję od faktury, a nawet stały abonament.

Główna i niezaprzeczalna zaleta tej usługi to utrzymanie płynności finansowej firmy dzięki braku zatorów płatniczych oraz bezpieczeństwu transakcji. Regularne wpływy na konto firmy umożliwiają przedsiębiorcy regulowanie swoich zobowiązań w terminie, co z kolei korzystnie wpływa na solidny wizerunek przedsiębiorstwa. Pewność co do regularnych wpływów z faktur pozwala także na planowanie dalszego rozwoju firmy oraz umożliwia ewentualne inwestycje, zwiększenie produkcji i generalnie efektywniejsze zarządzanie firmą. Przez wielu właścicieli firm, borykających się dotychczas z opóźnieniami w spłatach, faktoring staje się właściwie dodatkowym źródłem finansowania. Ponadto przeniesie konieczności przeprowadzania windykacji na firmę faktoringową uwalnia w firmie spore nakłady czasu.

Usługa faktoringowa niekoniecznie wszystkim się opłaca, z racji na jej koszt. Faktoring najlepiej sprawdzi się w firmach, które: stosują długie terminy płatności, które powodują zatory płatnicze szukają bezpiecznego źródła finansowania i chcą mieć środki własne na dalszy rozwój oraz inwestycje nie mogą sobie pozwolić z jakichś przyczyn na samodzielne prowadzenie działań windykacyjnych.

Jak najbardziej. Firmy świadczące usługi faktoringowe, które to nie są czynnością bankową, nie wymagają zezwolenia prezesa NBP. Jednakże banki oferują tę usługę swoim klientom biznesowym. Firmy pozabankowe działające w obszarze faktoringu są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa dotyczących tego typu działalności. Dodatkowym plusem dla bezpieczeństwa transakcji jest to fakt, że firmy faktoringowe często weryfikują rzetelność kontrahentów, co pozwala w przyszłości dobierać klientów i partnerów biznesowych w sposób bezpieczniejszy dla finansów firmy.

Proces związany z nawiązaniem współpracy z firmą faktoringową jest nieco złożony. Wymaga bowiem podania szczegółowych danych firmy, kontrahentów oraz faktur. Wniosek wraz z tymi danymi jest poddawany wnikliwej analizie przez faktora. Po pozytywnej odpowiedzi na wniosek firmy podpisują umowę o świadczeniu usług faktoringowych.