Powrót do bloga

Podatek liniowy czy skala podatkowa?

Podatek liniowy czy progresywny? Która forma rozliczania dochodów z działalności gospodarczej bardziej się opłaca?

Podatek liniowy jako forma rozliczania dochodów z działalności gospodarczej pojawił się w 2004 roku. Początkowo opłacało się ten podatek stosować już przy rocznym dochodzie rzędu 42 tysięcy złotych, dlatego w tamtym czasie wielu przedsiębiorców zdecydowało się przejść na tę metodę rozliczania podatku. Jednak w naszym systemie podatkowym od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele. Zmianie uległy stawki podatkowe, podwyższono wysokość pierwszego progu podatkowego niemal dwukrotnie, a także pojawiło się wiele znaczących ulg podatkowych, możliwych jednak do zastosowania tylko przy opcji rozliczania się za pomocą podatku progresywnego. 

Zmiana formy rozliczania dochodów z działalności gospodarczej

Warto pamiętać, że przedsiębiorca, w zależności od swojej sytuacji, może wielokrotnie decydować o zmianie metody rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, wybór ten nie jest wyryty w kamieniu. Jednak jednostką czasu, dla której zastosowana zostanie zmiana jest oczywiście rok podatkowy. Kiedyś przejścia na inną formę rozliczenia należało dokonać do 20 stycznia danego roku, obecnie natomiast zmianę taką należy zadeklarować do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy przychód w danym roku. Czyli przy założeniu, że Twoja firma pierwszy przychód rejestruje w styczniu, do 20 lutego tego roku możesz złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania. Jeżeli zaś pierwszy przychód został osiągnięty dopiero w grudniu, wówczas chęć zmiany należy zgłosić do końca roku podatkowego. Do 20 stycznia danego roku należy natomiast złożyć oświadczenie o zmianie w przypadku przejścia z karty podatkowej na podatek liniowy.

Zmianę należy zgłosić za pomocą odpowiedniego formularza, złożonego następnie w urzędzie skarbowym lub też on line poprzez aktualizację elektronicznego formularza CEIDG.

Czy zastanawiałeś się ostatnio czy aktualna forma, w której rozliczasz dochód z działalności gospodarczej jest dla Ciebie najbardziej opłacalna? W tym artykule postaramy się pomóc Ci w tej decyzji.

Podatek liniowy czy progresywny?

W przypadku podatku liniowego mówimy o jednolitej stawce 19%, co oznacza brak ewentualnego ryzyka załapania się na wyższą stawkę opodatkowania. 

Natomiast w skali podatkowej, mamy do czynienia z dwoma progami - 17% przy dochodach poniżej 85 528 złotych i 32% powyżej tej wartości. Ta forma rozliczenia wiąże się z pewnymi ulgami i preferencjami podatkowymi. Należą do nich:

  • możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem
  • uwzględnienie kwoty wolnej od podatku
  • odliczenia od dochodu - na przykład darowizn
  • odliczenia od podatku - na przykład ulgi rodzinnej

W przypadku podatku liniowego natomiast przedsiębiorca nie może zastosować żadnej z powyższych opcji. 

Zastosowanie obu form rozliczenia przedstawiamy poniżej:

Podstawa odliczenia podatku*

Podatek

Do 85 528 zł

17% minus kwota zmniejszająca podatek

Powyżej 85 528 zł

14 539,76 zł podatku + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

*stan na 2020 rok

Czym jest kwota zmniejszająca podatek? Jest to kwota, którą odlicza się od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jej wysokość zależy od osiągniętego dochodu wedle następujących wartości:

Kwota zmniejszająca podatek w 2020 r.

Podstawa opodatkowania

Kwota zmniejszająca podatek

do 8 000 zł

1 360 zł (podatek = 0 zł)

od 8 000 zł do 13 000 zł

1 360 zł - [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł]

od 13 000 zł do 85 528 zł

525,12 zł

od 85 528 zł do 127 000 zł

525,12 zł - [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]

od 127 000 zł

0 zł

*stan na 2020 rok.

Możliwość wyboru podatku liniowego, wiążącego się z koniecznością zapłaty podatku 19%, nie dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub też byłego pracodawcy i usługi te są takie same, jak te, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy. 

Jak obliczyć swój własny próg wyboru formy opodatkowania?

Co zatem opłaca się przedsiębiorcy bardziej? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sytuacja każdej z firm jest dość złożona i różna pod wieloma względami, jednak w pewnym uproszczeniu można przyjąć, że przy osiąganym niskim dochodzie skala podatkowa opłaca się bardziej, przy wysokim zaś lepiej zdecydować się na podatek liniowy. Zagłębiając się jednak w szczegóły odkrywamy, że trudno określić dokładną i wspólną dla wszystkich przedsiębiorców wartość dochodu, która stanowiłaby granicę między niskimi a wysokimi dochodami. Należy tu bowiem uwzględnić wspomniane wyżej możliwości zastosowania ulg i odliczeń, a to może znacząco zmienić postać rzeczy. Dla jednego przedsiębiorcy zatem takim progiem będzie dochód roczny w wysokości 110 tysięcy i oznaczać będzie to, że warto mu rozliczać się według podatku liniowego, dla innego zaś bardziej opłacalny okaże się wybór skali podatkowej. W pewnym uogólnieniu można jednak przyjąć, że obecnie wybór podatku liniowego staje się opłacalny przy dochodzie powyżej 100 tysięcy złotych, jednak bywa, że granica opłacalności pojawia się przy dochodzie nawet powyżej 150 tysięcy złotych. Każdorazowo więc należy podchodzić do tematu indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na dochód. 

Rozliczenie metodą liniową jest korzystnie głównie dla osób nie będących w małżeństwie oraz nie mających dzieci. Opcja wspólnego rozliczenia się z małżonkiem może istotnie zmienić sytuację i sprawić, że skala podatkowa okaże się bardziej opłacalna od podatku liniowego. Oprócz wysokości osiągniętego dochodu, to właśnie ewentualny brak możliwości skorzystania z wymienionych wyżej ulg i preferencji podatkowych będzie głównym czynnikiem mającym wpływ na decyzję o wyborze podatku liniowego. Jak wspomnieliśmy wyżej, wybranie tej formy opodatkowania wiąże się z niemożnością wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Dlatego jeśli sytuacja ta nie dotyczy danego przedsiębiorcy, a wysokość dochodów przekracza 100 tysięcy złotych, wówczas można stwierdzić, że wybór podatku liniowego będzie słuszną decyzją.  

Wybór formy opodatkowania

Ostatecznie w wyborze formy rozliczenia pomóc mogą dostępne w Internecie kalkulatory podatków, w które można wprowadzić wszystkie czynniki, takie jak ulgi i preferencje podatkowe. Oczywiście, jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego, Twój księgowy doradzi Ci w tej kwestii najlepiej. Warto jednak pamiętać, że w zależności od sytuacji Twojej i Twojej firmy, każdego roku można zmienić formę rozliczenia podatków.

Powrót do bloga