hero image

Kuki.pl - szybka pożyczka gotówkowa do 15 tysięcy zł

Konsumenci mają coraz to nowe potrzeby i marzenia, których odkładanie w czasie jest albo niemożliwe z przyczyn obiektywnych, albo nie do zaakceptowania przez nich samych. Realizacja planów lub zaspokajanie palących potrzeb wiążą się nierzadko ze sporymi nakładami finansowymi, dlatego coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju pożyczki. Wielość ofert na rynku sprawia, że właściwie każdy jest w stanie znaleźć pożyczkę dostosowaną do jego możliwości i potrzeb.

Zalety

 • wysoka kwota pierwszej pożyczki - nawet do 5000 zł
 • wysoka górna granica wieku - 75 lat

Wady

 • minimalny wiek to 20 lat

Kuki.pl - podstawowe informacje

Kuki.pl to pozabankowa instytucja finansowa należąca do spółki Fincapital Sp. z o.o., która działa w obszarze szybkich pożyczek internetowych. Uzyskanie pożyczki od Kuki.pl jest możliwe nawet w ciągu 15 minut od chwili otrzymania pozytywnej decyzji pożyczkowej. 

Firma funkcjonuje zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak:  

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Firma posiada konta w 8 bankach:

 • PKO Bank Polski 
 • Pekao SA
 • mBank 
 • Santander 
 • Alior Bank 
 • Millennium Bank
 • Getin Bank

Klienci posiadający rachunek osobisty w jednym z powyższych banków mogą liczyć na bardzo szybkie otrzymanie pożyczonych środków. 

Szybka pożyczka gotówkowa online w Kuki.pl

Firma Kuki.pl wymaganiami stawianymi przed wnioskodawcą nie odbiega od rynkowych standardów. O pożyczkę może ubiegać się każda osoba fizyczna, która:

 • jest w wieku od 20 do 75 lat,
 • korzysta z własnego numeru telefonu komórkowego,
 • posiada osobiste konto bankowe,
 • ma ważny dowód osobisty,
 • jest obywatelem Polski,
 • mieszka na terenie kraju,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby posiadające aktualnie kredyt w banku lub w innej instytucji finansowej mogą mimo to otrzymać pożyczkę w Kuki.pl. Firma stara się odpowiadać na potrzeby klientów, analizując każdy przypadek indywidualnie. Warunkiem jest jednak niezaleganie w spłatach istniejących zobowiązań. Firma deklaruje, że decyzję w sprawie przyznania pożyczki podejmuje w krótkim czasie. Jest on jednak uzależniony od tego, kiedy do firmy wpłynie opłata rejestracyjna w wysokości 1 gr. Informacje o konieczności uiszczenia tej opłaty są przedstawione wnioskodawcy w chwili jego rejestracji w systemie i aplikowania o pożyczkę. Jeżeli klient posiada konto w jednym z banków, z którymi współpracuje Kuki.pl, to znacząco przyspiesza to całą procedurę weryfikacyjną. Posiadanie konta w innym banku może się wiązać z wydłużeniem tego czasu, zależnego od sesji międzybankowych. Należy też pamiętać, że jeżeli przelew zostanie przez klienta zlecony poza godzinami pracy firmy Kuki.pl lub w dzień wolny od pracy, to odpowiedź w sprawie wniosku zostanie odesłana klientowi w najbliższy dzień roboczy. Kanałem, którym Kuki.pl informuje o decyzji w sprawie pożyczki jest wiadomość sms lub e-mail. Informacja ta pojawi się także w profilu klienta. 

Pieniądze są wówczas niezwłocznie przesyłane na konto klienta, jednak czas ich dotarcia także zależy od sesji międzybankowych. Klient posiadający konto w innym banku niż te, z którymi współpracuje Kuki.pl, musi liczyć się z możliwością otrzymania pieniędzy w ciągu jednego dnia roboczego. W innym przypadku czas ten może skrócić się nawet do 15 minut. 

Zlecając opłatę rejestracyjną 1 gr należy zwrócić uwagę na poprawność tytułu, który powinien wyglądać w sposób następujący:

„Potwierdzam Warunki Umowy Kuki.pl (numer PESEL klienta)"

Niepoprawne podanie tytułu przelewu weryfikacyjnego lub dokonanie przelewu z konta nie należącego do wnioskodawcy sprawia, że opłata nie jest uznana.

Jeżeli klient będzie miał trudności w spłacie pożyczki powinien jak najszybciej skontaktować się z działem windykacji Kuki.pl. Firma zapewnia, że w pierwszej kolejności stara się wspólnie z pożyczkobiorcą znaleźć korzystne rozwiązanie problemu. Jednak zawsze należy pamiętać, że zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Najczęściej zadawane pytania

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki to aż 5000 zł.

Nie, firma nie przewiduje posiadania jednocześnie więcej niż jednej pożyczki. O kolejną pożyczkę klient może ubiegać się po dokonaniu spłaty aktywnej pożyczki.

Blog Sorttera