hero image

Pożyczka gotówkowa Finbo

Co różni kredyt od pożyczki? W języku potocznym często te dwa pojęcia są stosowane zamiennie. Jednak nie są one tożsame. Jedną z największych różnic między kredytem a pożyczką jest inny zakres niezbędnych formalności. Pożyczka, zwłaszcza zaciągana w instytucji pozabankowej, jest powszechnie dostępna z powodu niewielkich wymagań wobec pożyczkobiorcy. Najczęściej należy spełnić wymóg progu wieku, a także posiadać pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej lub w bazach dłużników. Bank udzielający kredytu ma znacznie większe wymagania wobec wnioskodawców. Jeśli więc jesteś w sytuacji, że pożyczka gotówkowa w firmie pozabankowej to Twoja jedyna opcja na pozyskanie niezbędnych pieniędzy, wybierz możliwie najlepszą ofertę. Poniżej prześwietlamy ofertę pożyczki gotówkowej od Finbo.

Zalety

 • szybka decyzja i szybka wypłata pożyczki
 • brak wymogu przedstawienia zaświadczenia o dochodach od pracodawcy

Wady

 • pierwsza pożyczka możliwa tylko do kwoty do 5 000 zł
 • wysokie koszty związane z niespłaceniem pożyczki w terminie

Finbo - podstawowe informacje

Finbo to pozabankowa instytucja finansowa, pozwalająca na wzięcie szybkiej pożyczki gotówkowej. Jako że spółka działa w sektorze podmiotów udzielających pożyczek, od 2018 roku jest zrzeszona w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych, skupiającym około 80% firm z branży pożyczek pozabankowych. 

Firma deklaruje, że dobre relacje z klientami są ważnym motorem jej działań, dlatego też stale dąży do zapewnienia najwyższej satysfakcji pożyczkobiorców, dostarczając im gotówkę w sposób szybki i wygodny.

Finbo posiada konta aż w 8 bankach, co przekłada się na sprawne wypłaty pieniędzy dla kredytobiorców. Te banki to: 

 • PKO Bank Polski 
 • Pekao SA
 • mBank 
 • Santander Bank Polska
 • Alior Bank 
 • Millennium Bank
 • Getin Bank

Pożyczka gotówkowa w Finbo

Finbo na swej stronie internetowej zapewnia, że otrzymanie gotówki jest możliwe nawet w zaledwie 15 minut od chwili otrzymania pozytywnej decyzji pożyczkowej. Tak krótki czas jest możliwy, jeśli pożyczkobiorca ma konto w jednym z wyżej wymienionych banków, z którymi współpracuje firma. Należy jednak pamiętać, że pożyczki są udzielane jedynie w godzinach pracy firmy Finbo, a na czas wypłaty środków mogą mieć wpływ godziny pracy banków i ich przerwy techniczne. 

Ważną cechą pożyczek w firmach pozabankowych jest brak wymogu przedstawienia zaświadczenia o dochodach od pracodawcy czy też dostarczenia zabezpieczenia lub poręczenia. Nie inaczej jest w Finbo.

Firma udziela pożyczek w kwocie od 500 do 15 000 zł na okres 30 dni, oczywiście przy uwzględnieniu wystarczającej zdolności kredytowej. 

O pożyczkę można wnioskować przez Internet. Na stronie internetowej firmy należy wskazać kwotę pożyczki i nacisnąć przycisk “Weź pożyczkę”. Gdy wnioskodawca zgłasza się do Finbo po pożyczkę po raz pierwszy, będzie on również poproszony o uzupełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego z danymi osobowymi. Finbo wymaga następnie wykonanie przelewu weryfikacyjnego w celu potwierdzenia danych klienta. Przelew na kwotę 1 gr należy wykonać z własnego konta na rachunek jednego z ośmiu banków, z którymi współpracuje firma. Najlepiej, jeśli klient posiada konto w tym samym banku, co Finbo, wówczas wszystko zajmie naprawdę krótką chwilę. Tytuł przelewu powinien wyglądać następująco: „Potwierdzam Warunki Umowy Pożyczki Finbo (numer PESEL pożyczkobiorcy)". Niepoprawny tytuł przelewu lub wysłanie przelewu z konta, którego nie jest się właścicielem spowodują wstrzymanie dalszych czynności i nieuruchomienie pożyczki. 

Jeśli jednak procedura weryfikacyjna przejdzie pozytywnie, pieniądze mogą trafić do klienta nawet w ciągu 15 minut.

Komu Finbo może udzielić pożyczki gotówkowej? Firma stawia przed wnioskodawcami (będącymi osobami fizycznymi) następujące wymogi:

 • wiek od 10 do 75 lat
 • obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie kraju
 • ważny dowód osobisty
 • pełna zdolność do czynności prawnych 
 • posiadanie konta w banku
 • własny numer telefonu komórkowego

O pożyczkę w Finbo mogą wnioskować osoby posiadające aktualnie aktywny kredyt w banku lub innej instytucji finansowej. Należy jednak mieć pozytywną historię kredytową i nie zalegać ze spłatami rat.  

Firma chwali się tym, że bardzo szybko podejmuje decyzje w sprawie przyznawania pożyczek. Czas ten zależy jednak na przykład od tego, jak szybko Finbo otrzyma opłatę rejestracyjną w wysokości 1 gr. Jeżeli klient dokona przelewu poza godzinami pracy Finbo lub w dzień wolny od pracy, wówczas decyzja zostanie mu przekazana w najbliższy dzień roboczy. Decyzja dociera do klienta w wiadomości sms lub e-mail. Można też sprawdzić status swojego wniosku w Profilu Klienta. Tutaj znajdują się także takie informacje jak termin spłaty pożyczki i kwota zobowiązania. Oczywiście informacje te widnieją także w umowie, wysłanej przez Finbo na adres e-mail klienta w chwili udzielania mu pożyczki. 

Pożyczkę w Finbo można spłacić przed czasem. 

W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie, zgodnie z Umową Pożyczki, do zadłużenia pożyczkobiorcy mogą zostać doliczone karne odsetki w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). Firma zdecydowanie zachęca do kontaktu z Działem Windykacji i poinformowaniu jak najszybciej o zaistniałych problemach ze spłatą zadłużenia, celem wspólnego ustalenia dalszych kroków.  

Jeżeli z jakichś przyczyn nie jest możliwe uregulowanie pożyczki z konta bankowego, na które została ona przelana, Finbo dopuszcza możliwość jej spłaty z innego rachunku. Jednak bardzo ważne jest, aby wprowadzić właściwy tytuł przelewu, wedle następującego wzoru "Spłata pożyczki nr (numer pożyczki z Umowy)". Trzeba też poinformować Finbo o tej sytuacji drogą e-mailową. 

 

Najczęściej zadawane pytania

Maksymalna kwota pierwszej pożyczki w Finbo to 5 000 zł.

Nie, Finbo nie dopuszcza jednoczesnego posiadania w firmie więcej niż jednej pożyczki. O nową pożyczkę można ubiegać się dopiero po spłacie pierwszej.

Blog Sorttera