hero image

Kredyt hipoteczny PKO Bank Polski

Kredyt hipoteczny to decyzja na lata. Samo wnioskowanie o niego może przyprawić o stres, dlatego wybierając bank, warto zaufać temu, który jest solidną instytucją i obsługuje miliony klientów. W Polsce takim bankiem, który może pochwalić się obsługą kredytów hipotecznych na poziomie 117 mld złotych (dane za II kwartał 2020 roku) jest PKO BP. Czym wyróżnia się oferta kredytów hipotecznych tego banku?

Zalety

  • Możliwa wcześniejsza spłata kredytu bez dodatkowych kosztów już od samego początku okresu kredytowania
  • Największa liczba placówek banku w całym kraju
  • Możliwość złożenia wniosku o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej na rynku wtórnym

Wady

  • Wkład własny w wysokości 20%
  • Niezbyt atrakcyjna marża przy niskiej kwocie kredytu

PKO Bank Polski - podstawowe informacje

PKO Bank Polski to prawdziwy senior wśród polskich banków. Od blisko 100 lat obsługuje miliony Polaków i łączy tradycje polskiej bankowości z nowoczesnymi rozwiązaniami w usługach finansowych, zarówno w dominującej obecnie obsłudze klientów indywidualnych, jak i sukcesywnie rozwijanej obsłudze rynku segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Od 2014 PKO BP dodatkowo poszerzył swe kompetencje o nowoczesne usługi bancassurance, dzięki wykorzystaniu aktywów pozyskanych w procesie akwizycji spółek grupy Nordea. 

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Pod koniec roku 2017 PKO Bank Polski posiadał 1192 placówek, 745 agencji i 3190 bankomatów. W tym samym roku udział w rynku depozytów wyniósł 17,9%, a w rynku kredytów 17,7%. Bank chwali się pozycją lidera polskiej bankowości pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych i wartości udzielonych kredytów hipotecznych. 

Stawiając na nowoczesne rozwiązania, które są standardem w nowoczesnej bankowości, PKO BP oferuje swym klientom dostęp do usług bankowości elektronicznej pod marką iPKO,

w ramach konta Inteligo oraz bankowości mobilnej IKO.

PKO Bank Polski - kredyt hipoteczny

PKO Bank Polski to lider na rynku kredytów hipotecznych. Klienci cenią sobie dobre warunki finansowe, dużą liczbę placówek i solidną pozycję na rynku. 

PKO BP udziela kredytu hipotecznego na maksymalnie 35 lat i w tym uwzględnić należy okres karencji, który wynosi maksymalnie 36 miesięcy (obligatoryjny podczas wypłaty transz lub fakultatywny, gdy nie klient nie płaci przez pewien czas raty kapitałowo-odsetkowej). W tym czasie płaci się jedynie odsetki od wypłaconej kwoty kredytu. Zdolność kredytowa jest jednak wyliczana na maksymalnie 30 lat, nawet gdy kredyt zaciągany jest na 5 lat dłużej. 

PKO BP akceptuje maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłaty ostatniej raty kredytu aż 80 lat, ale jedynie w ofercie z ratą malejącą. W przypadku raty równej maksymalny wiek to 75 lat. Natomiast jeśli dochody owego kredytobiorcy nie są uwzględnione przy wyliczaniu zdolności kredytowej, wówczas jego wiek nie jest istotny. 

Na oprocentowanie zmienne kredytu mieszkaniowego PKO BP składa się WIBOR 6M oraz marża. Finalnie oprocentowanie jest uzależnione od wielu zmiennych, takich jak kwota kredytu, wysokość wkładu własnego, produkty dodatkowe i dotychczasowa aktywność klienta. Co więcej, PKO BP uzależnia również koszt kredytu od lokalizacji. Najtaniej wychodzą kredyty na nieruchomości w Warszawie oraz w podwarszawskich miejscowościach. Kredyt w PKO BP o niskiej wartości wiąże się ze zdecydowanie wyższą marżą.

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 roku bank wymaga od kredytobiorcy minimum 20% wkładu własnego. Jako wkład własny jest akceptowana gotówka lub w przypadku budowy domu - działka.

PKO Bank Polski proponuje klientom dwie oferty kredytu hipotecznego: z prowizją lub z ubezpieczeniem od utraty pracy. Standardowo koszt prowizji wynosi 2% kwoty kredytu, natomiast koszt ubezpieczenia na wypadek utraty pracy to 3,25% od tej kwoty. 

PKO BP w ofercie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę. Natomiast w przypadku chęci skrócenia okresu kredytowania należy uiścić opłatę w wysokości 0,5% od pozostałego salda oraz podpisać aneks do umowy kredytowej.

Wnioskodawcy czekają na decyzję kredytową do 21 dni, przy czym przy małym obłożeniu wnioskami okres ten skraca się nierzadko nawet do zaledwie kilku dni. 

Przy opcji z produktami dodatkowymi, takimi jak rachunek bankowy z wpływami z wynagrodzenia minimum 3000 zł miesięcznie, karta kredytowa, ubezpieczenie na wypadek utraty pracy czy też ubezpieczenie na życie, klienci mogą liczyć na obniżenie marży kredytu. Powyższe produkty są wymagane przez bank przez cały okres kredytowania, a w przypadku rezygnacji z nich marża zostaje podwyższona o obniżoną pierwotnie wartość.

PKO BP umożliwia klientom staranie się o kredyt hipoteczny bez podpisanej umowy przedwstępnej, a jedynie na podstawie specjalnego oświadczenia o zamiarze kupna nieruchomości, gdzie należy podać wszystkie dane dotyczące transakcji. Na tej podstawie bank wyda następnie decyzję warunkową. To korzystne rozwiązanie, które pozwala uniknąć straty zadatku związanego z umową przedwstępną, w razie odmownej decyzji banku. Ta opcja jest dostępna tylko dla kredytów na zakup nieruchomości z rynku wtórnego. Kredyt na nieruchomość z rynku pierwotnego wymaga przedstawienia przynajmniej umowy rezerwacyjnej.

Najczęściej zadawane pytania

Najstarszy kredytobiorca w chwili zakończenia okresu kredytowania nie może mieć więcej niż 80 lat.

Obecnie PKO Bank Polski udziela odpowiedzi na wniosek kredytowy do 21 dni.

Tak, kredyt hipoteczny w PKO BP oferuje taką możliwość.

Blog Sorttera