hero image

Kredyt gotówkowy Getin Bank

Czy jest możliwe tanie pożyczanie pieniędzy? Wiele osób wertuje oferty pożyczek w poszukiwaniu tej, której ratę zdołają udźwignąć, a całkowity koszt zadłużenia nie spowoduje szoku. Owszem, istnieją promocje, które obiecują darmowe pożyczki. Jednak takie oferty dotyczą najczęściej niewielkich kwot spłacanych w krótkim czasie. A co jeśli planujemy kosztowny remont i przewidujemy, że spłata pożyczki, aby nie być zbyt ciężką do przełknięcia, powinna być rozłożona na możliwie długi okres? Wtedy warto swe kroki skierować do banku.

Zalety

 • środki mogą być przeznaczone na dowolny cel
 • maksymalna kwota kredytu do 200 000 zł
 • długi czas kredytowania

Wady

 • lepsze warunki kredytowe tylko dla klientów posiadających konto bankowe w Getin Banku

Kredyt gotówkowy w Getin Banku

Getin Bank oferuje kredyt gotówkowy na kwotę maksymalnie do 200 tysięcy zł. Czas spłaty zadłużenia może być rozłożony aż na 10 lat, co w przypadku zaciągnięcia kredytu na najwyższą możliwą kwotę jest niebagatelną zaletą. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi w przypadku tego kredytu 19,6%.

Kredyt gotówkowy w Getin Banku nie jest kredytem celowym, oznacza to więc, że klient nie musi deklarować w banku przeznaczenia pozyskanych środków i może je spożytkować na zupełnie dowolny cel. 

Warunki stawiane przez Getin Bank do przyznania kredytu i jego wymagania wobec wnioskodawców nie odbiegają od tych, które stosowane są standardowo przez inne banki. Kluczowe jest oczywiście uzyskanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. 

Osoby ubiegające się o kredyt pożyczkowy w Getin Banku muszą zatem spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • przedstawić w banku aktualny dowód lub paszport w celu identyfikacji tożsamości
 • posiadać obywatelstwo polskie
 • mieszkać na terenie Polski
 • przedstawić zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (dochód z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub o dzieło)
 • dostarczyć PIT-11 wraz z potwierdzeniem wpływu na konto osobiste wynagrodzenia za ostatni miesiąc
 • okazać potwierdzenie wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy za ostatnie 3 miesiące
 • w przypadku emerytów - przedstawić ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury
 • w przypadku rencistów - przedstawić legitymację rencisty lub ostatni odcinek renty
 • przejść pozytywnie ocenę wiarygodności kredytowej.

Do kwestii minimalnej kwoty dochodów Getin Bank podchodzi indywidualnie i elastycznie. Bank stara się patrzeć na sytuację finansową wnioskodawcy całościowo, a nie tylko na wysokość zarobków. 

Klienci posiadający konto bankowe w Getin Banku mogą skorzystać z uproszczonych procedur wnioskowania o przyznanie kredytu i szybsze przetworzenie wniosku. Aby zaciągnąć kredyt klient banku może skorzystać z bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej Getin Mobile. Wówczas cała procedura może być znacznie okrojona pod względem wymaganych dokumentów, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej gotówka może się znaleźć na koncie kredytobiorcy w ciągu zaledwie 15 minut. Co więcej, niewykluczone, że wnioskodawcy zostaną przedstawione atrakcyjniejsze warunki kredytowania. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby o kredyt gotówkowy zawnioskować osobiście podczas wizyty w oddziale banku. 

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Jeśli kredytobiorca stracił pracę lub inne główne źródło dochodu, co uniemożliwia mu terminową spłatę zadłużenia, wówczas może skorzystać z ustawowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej. Należy złożyć oświadczenie o utracie pracy lub innego źródła dochodu, które podlega odpowiedzialności karnej. Ze względu na wymogi ustawy, wniosek o zawieszenie kredytu musi być podpisany przez współkredytobiorców i musi być złożony przez klienta na trwałym nośniku.

Przede wszystkim kredytobiorca może skorzystać z opcji wydłużenia czasu spłaty kredytu po spłacie co najmniej 6 następujących po sobie rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłat. Warunki wydłużenia okresu kredytowania są następujące: - ostateczny termin całkowitej spłaty zadłużenia może być wydłużony maksymalnie o 36 miesięcy w stosunku do okresu wskazanego na dzień złożenia wniosku o kredyt - maksymalny wiek kredytobiorcy nie może przekroczyć 75 lat na dzień płatności ostatniej raty kredytu.

Blog Sorttera