inflacja

Jak chronić swoje pieniądze przed inflacją

Mimo że termin "inflacja" słyszymy dość często, niektórzy mogą mieć wątpliwości co do jego znaczenia i wpływu na nas. Jeśli chcesz podszkolić się z kilku podstaw, czytaj dalej. Powiemy Ci również, jakie są rodzaje inflacji, jak oblicza się inflację i co należy zrobić, aby chronić swoje oszczędności.

Co to jest inflacja

Co to jest inflacja? Zgodnie z definicją ekonomiczną inflacja to wzrost w czasie cen towarów i usług. Mówiąc prościej, im wyższe ceny, tym mniej można kupić za swoje pieniądze. Jest on zazwyczaj wyrażany w procentach i wskazuje na spadek siły nabywczej waluty danego kraju.  Większość krajów w pewnym momencie staje w obliczu inflacji, która dotyka znaczną część społeczeństwa.

Inflację można odczuć zarówno w cenach w sklepach, jak i w wysokości referencyjnej stopy procentowej stosowanej przez banki.

Niewielki wzrost cen towarów i usług uważany jest za "normalny", jeśli wynosi od 2% do 3% rocznie. Wiele krajów zachęca do takiego wzrostu, ponieważ powoduje on, że ludzie wydają teraz, wiedząc, że ceny wzrosną w przyszłym roku.

Istnieją też inne rodzaje inflacji:

- Umiarkowana inflacja - jest to roczny wzrost cen o 15-30%;

- Kryzys inflacyjny - gdy roczny wzrost przekracza 40%;

- Gwałtowna inflacja - gdy roczna stopa wzrostu cen zbliża się do 10%;

- Gwałtowna inflacja - gdy ceny przekraczają 10% wzrostu;

- Hiperinflacja - gdy wzrost gospodarczy wynosi ponad 50%.

Jak oblicza się inflację

Wszystkie dobra i usługi trafiające do gospodarstw domowych są brane pod uwagę przy obliczaniu inflacji:

- Artykuły codziennego użytku (żywność, gazety, benzyna itp.);

- Dobra trwałego użytku (np. odzież);

- Usługi (np. ubezpieczenia komunikacyjne).

Wszystkie te dobra i usługi składają się na "koszyk" produktów. Roczna stopa inflacji jest określana przez cenę tego koszyka w danym miesiącu, porównując ją z ceną tego samego koszyka w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Wskaźnik inflacji jest ustalany na podstawie stopy inflacji. Im wyższy indeks, tym niższy poziom życia ludności.

W strefie Euro, inflacja jest mierzona przez HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych).  Aby określić wskaźnik HICP, Eurostat (urząd statystyczny) zbiera około 1,8 miliona cen z 200 000 sklepów w 1 600 lokalizacjach w Unii Europejskiej. Średnio, każdy kraj będzie zbierał ceny 700 produktów i usług.

Dla każdego produktu zbieranych jest kilka cen, a także pewna waga, zależna od średniej kwoty wydawanej w gospodarstwie domowym na dany produkt.

Jeśli chcesz samodzielnie dokonać obliczeń i określić wskaźnik inflacji, musisz sporządzić listę wszystkich produktów w Twoim koszyku oraz ilości usług, z których korzystałeś w danym roku. Następnie obliczasz całkowite wydatki na każdy z tych produktów, mnożąc zakupione ilości przez odpowiadającą im cenę jednostkową. Sumujesz wyniki i otrzymujesz całkowity koszt zużycia. Jeśli wykonasz te kroki i przeprowadzisz obliczenia dla lat ubiegłych, zobaczysz jak zmienia się cena Twojego koszyka.

Porównaj oferty

Jak chronić swoje oszczędności

Klasyczna metoda "gotówka w banku" nie jest już korzystna, zwłaszcza, że banki oferują możliwości, które mogą przynieść Ci zysk po prostu dzięki posiadaniu oszczędności. Możesz wybrać pomiędzy kontem oszczędnościowym, lokatą terminową lub funduszami inwestycyjnymi, aby przechowywać swoje oszczędności. Po stronie plusów można uzyskać wyższy procent zwrotu niż inflacja.

Konto oszczędnościowe ma tę zaletę, że masz dostęp do swoich pieniędzy kiedy tylko chcesz, tak jak w przypadku konta bieżącego. Różnica polega na tym, że odsetki za okres, w którym trzymasz pieniądze, zostają z Tobą w całości, co nie ma miejsca w przypadku tradycyjnej lokaty, jeśli wyjmiesz pieniądze przed upływem ustalonego terminu. Minusem jest to, że stopa procentowa może się zmieniać w zależności od rynku, a zysk może być dość mały.

W przypadku większych kwot preferowana jest lokata terminowa. Im wyższa kwota zaoszczędzona na lokacie, tym większy zysk. Ważne jest, aby wpłacić pieniądze w terminie, dzięki czemu można skorzystać z wyższych odsetek.

Jeśli masz długoterminowe plany, fundusze inwestycyjne są doskonałym rozwiązaniem. Ale czym one są? Najprościej rzecz ujmując, fundusze inwestycyjne skupiają kilku inwestorów, łącząc ich pieniądze w celu dalszego inwestowania w różne instrumenty finansowe.

Podsumowując

Ważne jest, aby trzymać się prostej idei, że inflacja jest brakiem równowagi w gospodarce każdego kraju. Jeśli chcesz uchronić swoje oszczędności przed tą ciągłą nierównowagą, najlepiej zwrócić się do jednej z omówionych powyżej opcji: konta oszczędnościowego, lokaty terminowej lub funduszy inwestycyjnych.