Edukacja finansowa dzieci

Jak wychować dzieci i młodzież świadomych swojej wiedzy finansowej?

Svarīgi, lai cilvēki naudas un finanšu lietas pakāpeniski sāk apgūt jau mazotnē. Tas būs ieguvums ģimenei, jo atvase prasmīgāk pratīs rīkoties ar sev pieejamajiem līdzekļiem, būs labāk sagatavoti dzīvei un vecākiem būs mierīgāks prāts. Tāpat pieaugs sabiedrības izglītotība, tādējādi mazinot iespējas, ka cilvēki “iekuļas” ar naudu saistītās problēmās.

Podnoszenie świadomości na temat spraw pieniężnych w rodzinie. Kiedy zacząć o nich rozmawiać z dzieckiem?

Czas przed rozpoczęciem szkoły to odpowiedni moment na rozpoczęcie rozmów z dzieckiem o sprawach finansowych. Pomoże to młodemu człowiekowi zaplanować osobiste zasoby, choćby niewielkie, które są dla niego dostępne, takie jak kieszonkowe. Jest to również okazja do przedyskutowania na początku tygodnia, kiedy dziecko otrzymuje pewną sumę euro w "gotówce", co można za te pieniądze kupić, ile można odłożyć na pierwsze drobne oszczędności. Aby uczynić oszczędzanie bardziej interesującym dla dziecka, możesz zachęcić je do wybrania konkretnej rzeczy, którą chciałoby kupić za te pieniądze. Specjalne pudełko na oszczędności, do którego dziecko wrzuca np. centy zaoszczędzone w ciągu tygodnia, może sprawić, że oszczędzanie stanie się bardziej ekscytujące. Fizyczny kontakt z pieniędzmi, zwłaszcza w młodym wieku, prawdopodobnie pomoże dziecku lepiej zrozumieć kwestie finansowe.

Konto oszczędnościowe - wiedza finansowa i kapitał zalążkowy na przyszłość

Są rodziny, w których tradycją jest otwieranie konta oszczędnościowego w momencie narodzin dziecka, gdy osiąga ono wiek szkolny lub w innym ważnym momencie życia.

 Konto oszczędnościowe jest okazją dla bliskich do złożenia "życzeń" urodzinowych lub imieninowych. Konto oszczędnościowe może służyć do przekazywania środków, które dziecko lub nastolatek zgromadziło w kasie oszczędnościowej. Rodzice mają również możliwość przelewania określonej kwoty na konto oszczędnościowe dziecka co miesiąc lub w innych regularnych odstępach czasu. W ten sposób mogą oszczędzać na dłuższą metę.

Konto oszczędnościowe w rzeczywistości pomoże również osiągnąć dwa cele:

-Wiedza i zrozumienie: jest to kolejna okazja dla dzieci i młodzieży, aby rozwinąć swoją wiedzę i zrozumienie finansów w praktyczny sposób. Na przykład, rodzice i dzieci mogą wspólnie i regularnie śledzić stan konta oszczędnościowego, porównywać przyrost środków, rozumieć zasady oszczędzania;

Finanse na przyszłość: zanim młody człowiek osiągnie wiek 18 lat, będzie miał konto oszczędnościowe, które da mu start do "wielkich rzeczy" w życiu, takich jak przygotowanie i rozpoczęcie studiów, zdobycie prawa jazdy, wyjazd na wycieczkę.

Możliwości edukacji w zakresie wiedzy finansowej

Większość podmiotów działających na rynku finansowym oferuje ogółowi społeczeństwa, w tym dzieciom i młodzieży, szereg usług i możliwości poszerzania wiedzy z zakresu finansów. Obejmują one zarówno artykuły edukacyjne na stronach internetowych, jak i interaktywne treści cyfrowe skierowane specjalnie do młodego pokolenia. Informacje te są dostępne bezpłatnie, a ich konsumpcja jest indywidualnym wyborem.

Wiedza z zakresu finansów jest w coraz większym stopniu włączana do obowiązkowych programów szkolnych. W ostatnich latach było to szczególnie widoczne w przypadku nowego programu nauczania opartego na kompetencjach. Dotyczy to zarówno szkolnictwa podstawowego, które na Łotwie jest obowiązkowe, jak i średniego. W dziedzinie znajomości zagadnień finansowych standardy edukacyjne zatwierdzone przez rząd przewidują na przykład, że:

Pod koniec klasy 3 uczeń, przy wsparciu nauczyciela, jest w stanie stworzyć prosty budżet oraz potrafi argumentować i wyjaśniać swoje stanowisko w odniesieniu do wydatkowania większych środków finansowych. Jednocześnie standard edukacyjny wymaga, aby w klasie 3 uczeń nauczył się oceniać sytuacje, w których zdobywa się pieniądze i kiedy się je wydaje; rozumie rolę pieniędzy w kupnie i sprzedaży rzeczy i dóbr;

Pod koniec 6 roku życia nastolatek jest odpowiedzialnym i świadomym konsumentem i potrafi docenić i zrozumieć rolę i funkcję pieniądza w życiu codziennym i ogólnym. W tym samym czasie, w 6 roku życia, nastolatek powinien zrozumieć różne formy płatności i ich rozwój;

Pod koniec 9 roku życia nastolatek rozumie podstawy budżetu państwa, jak również główne zagadnienia związane z podatkami, bankowością, inflacją itp. Uczeń poznaje podstawowe zasady związane z

Do końca 12 roku życia młoda osoba jest w stanie zarządzać własnymi zasobami finansowymi, bilansować swój budżet na co dzień oraz oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i możliwości. Jednocześnie, w 12 roku życia, uczeń powinien nauczyć się analizować sposoby inwestowania i wydawania środków finansowych, usługi finansowe itp.

Naukę o pieniądzach lepiej rozpocząć w dzieciństwie i w szkole

Choć nigdy nie jest za późno na naukę i opanowanie umiejętności finansowych, zaleca się, aby zacząć to robić w dzieciństwie i w szkole. Początkowo można to zrobić w rodzinie, na przykład poprzez proste czynności, takie jak planowanie pierwszego kieszonkowego. Następnie, umiejętności finansowe mogą być nauczane w szkole i stosowane w praktyce, na przykład przez rodziców stopniowo angażujących nastolatka w budżetowanie rodziny.

Dzisiejsze życie toczy się w szybkim tempie i podlega zmianom, również w sektorze finansowym. Dlatego też platforma porównywania kredytów Sortter jest przydatnym narzędziem, jeśli potrzebujesz dowiedzieć się, co świat pieniędzy ma do zaoferowania i jeśli potrzebujesz porady. Jest to bezpłatne narzędzie internetowe opracowane w Finlandii, które ułatwia uzyskanie informacji na tematy związane z finansami, w tym poznanie i porównanie różnych rodzajów kredytów.