Pensijas mantosana

Kā nodot mantojumā savu pensiju?

Pensiju 3. līmeņa uzkrājums jau sākotnēji tiek veidots ar domu par to, ka to būs iespējams mantot. Savukārt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu mantot no aizgājēja, kurš nav sasniedzis pensionēšanās vecumu, valstiskā līmenī var tikai relatīvi nesen. Veiciet lēmumu un izmantojiet iespēju parūpēties par saviem tuviniekiem.

Līdz šim mantot 2. līmeņa pensijas uzkrājumu bija iespējams tikai, ja persona pirms nāves bija sasniegusi pensijas vecumu un noslēgusi mūža pensijas apdrošināšanas līgumu. Iepriekšminētajā līgumā bija iespējams norādīt labuma guvēju jeb mantinieku, kurš saņems iekrāto. Savukārt kopš 2020. gada ir stājies spēkā likums, kurš paredz to, ka pensiju 2. līmenī uzkrāto var mantot arī tad, ja persona pirms nāves nav sasniegusi pensionēšanās vecumu.

Kādi ir pensiju līmeņi?

Latvijā pastāv trīs pensiju līmeņi. Pensiju 1. līmenis ir neuzkrājošā pensiju shēma. Tas nozīmē, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas no jūsu algas nodrošina pensijas bāzes apmēru. Faktiski šīs iemaksas tiek izmantotas, lai izmaksātu pensiju tagadējai pensionāru paaudzei.

Pensiju 2. līmeņa uzkrājums veidojas, ieguldot finanšu tirgos daļu no jūsu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Labā ziņa ir tāda, ka pensiju 2. līmeņa dalībniekiem nav jāmaksā lielāka sociālās apdrošināšanas iemaksa. Pensijas kapitālu nodrošina iemaksa 20% apmērā no algas. Šī iemaksa tiek pārdalīta starp valsts pensiju sistēmas 1. un 2. līmeni. 2020. gadā 1. pensiju līmenī tika ieskaitīti 14% no algas, bet 2. līmenī – 6%. Plašāk par 2. pensiju līmeni varat izlasīt šeit.

3. pensiju sistēmas līmenis ir privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Jums ir iespēja brīvprātīgi ieskaitīt kādu daļu no saviem līdzekļiem privātajos pensiju fondos, tādējādi veidojot papildus uzkrājumus savai pensijai. Beztermiņa krājkonts, kurā uzkrāt līdzekļus pensijas papildināšanai, ir stratēģija, kuru nepieciešams atstāt pagātnē. Veicot iemaksas pensiju 3. līmeņa uzkrājumā, jums ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, ja ienākumu deklarācijā ir norādītas pensiju fondā iemaksātās summas. Plašāk par 3. pensiju līmeni varat izlasīt šeit.

Kāpēc nodot pensiju mantojumā?

Pensijas nodošana mantojumā kļūst aktuālāka cilvēkiem, kuri sāk tuvoties pensijas vecumam vai jau ir pensijas vecumā. Pensijas nodošana mantojumā ir veids, kā aizsargāt savu ģimeni un mazināt slogu gadījumā, ja viens no laulātajiem ir strādājis, maksājis nodokļus un devies mūžībā pirms laika.

Pensijas mantošana var būt iemesls kura dēļ runāt ar savu darba devēju un atturēties no “aplokšņu algas” saņemšanas. Oficiāla alga un ar to nomaksātie nodokļi ir tas, kas veido jūsu 2. līmeņa pensiju fondu, reālu uzkrājumu, kurš kopš 2020. gada nekur vairs nepazūd.

Kādos gadījumos izdevīgāk būtu atstāt pensiju valstij?

Gadījumā, ja aizgājušajai personai bija nepilngadīgi apgādājamie, izdevīgāk būtu atstāt 2. līmeņa pensiju valstij, nevis specifiski nozīmēt mantinieku. Ja nepilngadīgais ir zaudējis apgādnieku, tad viņam pienākas apgādnieka zaudējuma pensija, kuras apmērs ir lielāks, ja apgādnieks 2. līmeņa pensijas uzkrājumu ir atstājis valstij.

Apgādnieka zaudējuma pensija tiek izmaksāta ilgāk pēc pilngadības iestāšanās, ja bērns turpina mācīties līdz 24 gadu vecumam vai arī, ja bērnam ir invaliditāte. Invaliditātes gadījumā apgādnieka zaudējuma pensija var tikt maksāta pat visu bērna mūžu.

Gadījumā, ja aizgājējs ir izvēlējies pensijas uzkrājumu atstāt valstij un viņam vairs nav apgādājamo, tad uzkrātais kapitāls tiks izmantots pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.

Kā nodot pensiju mantojumā?

Pensiju 3. līmenis

Ja aizgājējam ir bijis 3. pensiju līmeņa uzkrājums, tad līgumā minētais labuma guvējs var saņemt aizgājēja 3. pensiju līmeņa uzkrājumu neatkarīgi no tā vai aizgājējs jau bijis pensionējies. Gadījumā, ja labuma guvējs līgumā nav norādīts, tiesības uz uzkrājumu ir mantiniekam civillikumā noteiktajā kārtībā.

Pensiju 2. līmenis

Savukārt 2. pensiju līmenī uzkrāto iespējams pārvaldīt vairākos veidos. Kopš 2020. gada 2. pensiju līmenī uzkrāto kapitālu var atstāt mantojumā likumā noteiktajā kārtībā, pievienot konkrētas personas 2. pensiju līmenī uzkrātajam vai arī ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā (atstāt valstij). Mantošanas process ir iespējams arī, ja aizgājējs vēl nav sasniedzis pensionēšanās vecumu.

Kā uzzināt cik liels ir jūsu uzkrātais kapitāls?

Katrs 2. līmeņa pensiju fonda dalībnieks var izvēlēties vienu no trim iepriekšminētajām mantošanas iespējām, kas stātos spēkā, ja cilvēks nomirst pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Šo izvēli ir iespējams veikt latvija.lv portālā vai griežoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ar iesniegumu. Latvija.lv portālā arī ir iespēja uzzināt cik liels ir jūsu uzkrājums, ir tikai jāizvēlas sadaļa “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts”.

Ņemiet vērā, ka summa, kuru iespējams mantot, veidojas 80% apmērā no uzkrātā līdz 2019. gada 31. decembrim un 100% apmērā no pensiju 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020. gada 1. janvāra.

Īpatnības kapitāla pievienošanā konkrētas personas pensijas 2. līmeņa uzkrājumam

Ja jūs izvēlaties pievienot savu uzkrājumu konkrētas personas 2. līmeņa pensijas kapitālam, ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja persona ir nepilngadīga jeb mantinieks nav pensiju 2. līmeņa dalībnieks, tad uzkrājums tiks mantots likumā noteiktajā kārtībā jeb vienkārši pārskaitīts uz bankas kontu.

Labā ziņa ir tāda, ka persona, uz kuras 2. līmeņa pensiju fondu tiek pārskaitīti līdzekļi, var būt jebkura fiziska persona, jums obligāti nav jābūt radniecībai. Šajā gadījumā mantinieks varēs piekļūt uzkrājumam tikai tad, kad pats būs sasniedzis pensionēšanās vecumu un pieprasīs valsts vecuma pensiju.

Kas notiek, ja neesat veicis izvēli?

Gadījumā, ja 2. līmeņa pensiju fonda dalībnieks nav norādījis savu izvēli, aizgājēja pensijas uzkrājums tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un tiks izmantots, lai maksātu esošo pensionāru pensijas.

Pensiju 2. līmeņa uzkrājuma mantošana ir labs veids, kā pēc jūsu aiziešanas parūpēties par dārgajiem līdzcilvēkiem pat tad, ja viņi juridiski nav ģimenes locekļi.