Lidosta-atvaļinājums
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Kā tiek aprēķināta ikgadējā atvaļinājuma nauda

Atvaļinājumu daudzi plāno jau gadu iepriekš, un arī darba devēji nereti prasa, lai atvaļinājumu grafiks pamatā būtu izveidots jau kalendārā gada sākumā, jo tas palīdz ne tikai laikus izveidot atvaļinājuma naudas aprēķinu, bet arī saprast, kā uz šo laiku aizvietot darbiniekus.

Kā aprēķina atvaļinājuma naudu

 Darba algu un atvaļinājuma naudu aprēķina atšķirīgi: darba algas, ja noteikta mēneša alga un nostrādātas visas mēneša darbdienas, paliek nemainīga neatkarīgi no valsts noteiktajām brīvdienām. Savukārt atvaļinājuma naudas aprēķinā izmanto vidējo izpeļņu, ņemot vērā šādus aspektus:

  •  Vidējo izpeļņu saskaņā ar Darba likuma 75. pantu nosaka par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, tostarp prēmijām.
  • Ja darbinieka stāžs uzņēmumā ir mazāks par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina atšķirīgi, turklāt jāņem vērā, ka daudzi uzņēmumu darba līgumos iekļauj punktu, ka darba ņēmējs atvaļinājumā var doties tikai pēc tam, kad nostrādāti vismaz seši mēneši.

Labā ziņa darba ņēmējiem: vairākumā gadījumu vidējā izpeļņa, salīdzinot ar darba algu, vienādā periodā ir lielāka.

Bruto alga - kā tiek aprēķināta darba alga?

Izplatītākie likuma pārkāpumi

Aprēķinot atvaļinājuma naudu, ņem vērā vidējo izpeļņu nostrādātajās dienās sešu mēnešu periodā, bet ne apmaksu par šajā laikā izmantotajās atvaļinājuma dienās, ja tādas bijušas.

Darbiniekam vajadzētu sekot, lai tiktu ievērotas viņa tiesības. Minēsim un izskaidrosim biežākos likumdošanas pārkāpumus attiecībā uz atvaļinājumu:

  • viena no ikgadējā atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nedēļām pēc kārtas;
  • darbinieks nedrīkst vienlaicīgi formāli "skaitīties atvaļinājumā" un strādāt, saņemot darba algu;
  • darba devējs nedrīkst ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu atmaksāt naudā;
  • atgriežoties no atvaļinājuma, darbiniekam jānodrošina tā pati amata pozīcija un darba apstākļi, kā pirms tā.

Likums nosaka, ka, savstarpēji vienojoties, ikgadējo atvaļinājumu var izmantot pa daļām, bet viena no tām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Šo nosacījumu mēdz neievērot gan darba devēji, gan darbinieki, aizbildinoties ar aizvietotāju trūkumu. Tomēr atvaļinājuma mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu atpūtu, kas šai gadījumā grūti īstenojams.

Visai izplatīts Darba likuma 149. panta pārkāpums ir paralēla atvaļinājuma izmantošana un darba algas saņemšana, kas, jo īpaši, ir izplatīta uzņēmumos, kur dalīti maksā minimālo darba algu un autoratlīdzības, un tas nozīmē, ka aprēķinātā atvaļinājuma nauda varētu būt ļoti maza.

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā tāpat nav pieļaujama. Tomēr tā ir pareiza, likumā un, parasti, arī darba līgumā noteikta rīcība gadījumos, kad darba attiecības tiek izbeigtas, bet darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Šādā situācijā darbiniekam ir tiesības saņemt atlīdzību par visu neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu

Sortter medijos

City24DienaBallitesDienas biznessDelfiTravelblog logoSanta1188 logoFromMe

Vai pieļaujams piespiedu atvaļinājums?

Izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir darbinieka tiesības, tomēr saskaņā ar likumdošanu darba devējs nedrīkst pasīvi gaidīt, kamēr darbinieks tās izmantos, jo atvaļinājuma dienu uzkrāšana no gada uz gadu netiek pieļauta.

Piešķirot atvaļinājumu kārtējā gadā, akcents tiek likts uz abu pušu vēlmju un iespēju saskaņošanu, tāpēc, iespējams, optimālais risinājums ir atvaļinājuma grafika izveidošana kalendārā gada sākumā, paredzot opciju nepieciešamības gadījumā to pārskatīt un mainīt. Juristi norāda, ka atvaļinājuma nepiešķiršana darbiniekam vēlamajā laikā ir interešu, nevis tiesību konflikts.

Piemērs. Ja ledus kubiņu ražotājs nosūtīs savus darbiniekus atvaļinājumā janvārī, viņš nebūs rīkojies pretlikumīgi, jo šīs nozares sezonalitāte nozīmē, ka saspringtākais un darbietilpīgākais laiks ir vasara – daudzu kārotākais atvaļinājuma laiks. Turpretī ziemā var nākties maksāt dīkstāves pabalstus.

ParadumsPiekrīt % respondentu
Dodas atvaļinājumā ar ģimeni60%
Svarīgi nomainīt vidi70%
Pandēmijas dēļ atlikts atvaļinājums37%
Atvaļinājums ilgāks par 20 dienām38%
Neizmantotas 10 - 30 atvaļinājuma dienas45%
Atvaļinājuma laikā strādā 56%
Atvaļinājuma laikā pārbauda e-pastus70%
Atzīst noslieci uz darbaholismu 39%

Aptauju 11.2021. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā veica “Spinter Research”.

www.travelnews.lv/?&force_lang=lv&m_id=18532&i_id=5&pub_id=131830

Latvijas iedzīvotāji vislabprātāk atpūšas, dodoties ceļojumā kopā ar ģimeni, un šīs vēlmes nav mainījusi arī pandēmijas situācija, liecina jauna pētījuma dati. Kamēr ceļojumiem uz daudzām valstīm spēkā ierobežojumi, cilvēki vairāk apceļo Latviju un Baltijas valstis, dodas nelielos braucienos uz tuvējām Eiropas valstīm.

Kā satraucošu tendenci eksperti atzīst arvien izplatītāko vēlmi uzkrāt atvaļinājuma dienas, turpinot strādāt dažādu iemeslu dēļ, bet, kā jau minēts, to iespējams darīt tikai kalendārā gada ietvaros – pretējā gadījumā atvaļinājums būs neglābjami zaudēts.

Vēl satraucošāks ir fakts, ka 56% respondentu atzinuši, ka atvaļinājuma laikā turpina strādāt, bet pat 70% regulāri pārbauda elektronisko pastu un atbild uz tālruņa zvaniem. Savu darbaholismu tomēr atzīst tikai 39% aptaujas dalībnieku.

Labs ieteikums varētu būt tālruni un datoru atvaļinājumā līdzi neņemt, vai, vēl labāk, cilvēkiem, kuriem varētu pārāk bieži un arī nepamatoti zvanīt darba jautājumos, iegādāties tālruņa numuru privātai lietošanai, un to darīt zināmu tikai ģimenei un draugiem.

Līdzīgi iespējams rīkoties ar e-pasta adresi: atvaļinājuma laikā nepārbaudīt darba pastu, bet ielūkoties privātajā pastkastītē informācijas apmaiņai ar ģimeni un draugiem, kas var būt daļa no patīkamas atpūtas.

Palīgs finanšu jautājumos un Jūsu kredītu salīdzināšanas rīks Sortter iesaka ne tikai zināt savas tiesības, bet tās arī izmantot, negaidīt, līdz izdegšanai vai veselības problēmas liks atpūsties un uzkrāt spēkus piespiedu kārtā. 

Atpakaļ uz bloga sadaļu