Patēriņa kredīta direktīva

Ko mainīs jaunā ES patēriņa kredīta direktīva?

Iedzīvotāju kreditēšanu, tostarp patēriņa kredīta izsniegšanas nosacījumus Eiropas Savienībā regulē gan ES, gan katras valsts pašas likumdošana. Abām iesaistītajām pusēm ir vienots mērķis – maksimāli pasargāt iedzīvotājus, vienlaikus ļaujot konkurencei noteikt galvenos nosacījumus un izcenojumu, pēc iespējas mazāk iejaucoties kredītu tirgū. Tomēr patlaban spēkā esošā direktīva ir izstrādāta pirms 13 gadiem, un tas nozīmē, ka tajā paustais vietām neatbilst reālajai situācijai. Tālab pašlaik top jauna direktīva, kas diktēs arī Latvijas kredītu tirgus nosacījumus.

Kas ir patēriņa kredīta direktīva un ko tā nosaka šobrīd?

Patēriņa kredīta direktīva ir likumdošanas dokuments, kas visā Eiropas Savienībā regulē īsa un vidēja termiņa aizdevumu izsniegšanu privātpersonām. Šajos aizdevumos ietilpst visi aizdevumi, sākot  no 200 eiro, līdz pat 75 tūkstošiem eiro, kuri izsniegti patēriņam (tostarp automašīnas iegādei vai remontam, ceļošanai, elektronikas precēm u. c.). Tā, piemēram, ar studijām vai mājokli saistītie kredīti šajā aizdevumu kategorijā neietilpst.

Visus galvenos ES nosacījumus mēs varam redzēt arī Latvijas likumdošanā un tālāk arī aizdevumu līgumos, kurus paraksta aizņēmējs un aizdevējs. Tā, piemēram, šobrīd ES regulējums noteic, ka ikvienam patēriņa kredīta līgumam jābūt noformētam rakstveidā. Turklāt Eiropas Savienība nosaka arī to, ka ikvienam aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no aizdevuma, nenorādot iemeslu, kādēļ tas atsakās no tā, kā arī priekšlaikus atdot aizdevumu, saņemot procentu maksājumu pārrēķinu tikai par periodu, kurā aizdevums izmantots.

Pašreizējais dokuments tika pieņemts vēl pirms pasaules finanšu krīzes 2008. gadā. Tomēr šajos 13 gados tas vairākas reizes labots, pielāgojoties pasaules un ekonomikas digitalizācijai. Tomēr direktīva arī kritizēta par to, ka tā neierobežo cilvēka iespējas iekļūt pārmērīgu parādu gūstā. Tā ir galvenā nostādne, ko maina jaunajā likumdošanas aktā,  pie kura pašlaik notiek darbs.

Kādam mērķim Jūs izvēlētos aizņemties kredītu?

Kas tiek mainīts jaunajā patēriņa kredīta direktīvā?

Kā jau minēts, galvenais punkts ir mazināt cilvēku iespējas nokļūt milzīgos parādos, ierobežojot aizdevēju tiesības izsniegt pārāk lielus aizdevumus vai aizdevumus ar nesamērīgām procentu likmēm. Latvijas gadījumā abi šie punkti gan jau iestrādāti likumdošanā, un tā jau šobrīd noteic, ka aizdevējam rūpīgi jāizvērtē potenciālā klienta maksātspēja un kredītvēsture. Tāpat arī to, ka aizdevumu procentu likmes virs 24% gadā var atzīt par nesamērīgām.

Tāpat ES iecerējusi, ka direktīva Eiropas aizdevumu tirgu padarītu vienotāku, veicinot dažādu aizdevēju iespējas savus pakalpojumus piedāvāt citās valstīs. Tas tādēļ, ka arvien vairāk pakalpojumu notiek internetā, līdz ar to nav būtiskas starpības, kuras valsts uzņēmums piešķir aizdevumu. Tā, piemēram, arī kredītu salīdzināšanas portāls Sortter patiesībā ir Somijā reģistrēts uzņēmums, tomēr tas sekmīgi darbojas ne vien Somijā, bet arī citās Eiropas valstīs, un ik mēnesi palīdz vairākiem desmitiem tūkstošu eiropiešu, tostarp latviešiem, tikt pie izdevīgākiem kredītu nosacījumiem.

Pāris galvenie punkti jaunajā direktīvā:

  • Aizdevējiem jāsniedz pieteikuma iesniedzējam informācija par viņa kredītu vismaz vienu dienu pirms patērētājs paraksta kreditēšanas līgumu.
  • Patērētāju piekļuvi kredītam regulē arvien stingrāk, tiek ierobežotas iespējas kredītu saņemt nepārdomāti.
  • Nākotnē ES dalībvalstīm būs jānosaka kredītu procentu likmju un citu kredīta izmaksu ierobežojumi.

Hipotekārais kredīts un apdrošināšana. Kā izvēlēties pareizi?

Kāds ir Sortter viedoklis par jauno patēriņa kredīta direktīvu?

Sortter vienmēr iestājies par godīgu sadarbību starp aizdevēju un aizņēmēju. Tāpēc jebkuras pārmaiņas, kas veicina atklātību un godīgu konkurenci, jāvērtē pozitīvi. Tomēr Sortter vēlas uzsvērt, ka tikpat svarīgi ir arī pārlieku neiejaukties brīvā tirgus ekonomikā, kropļojot konkurenci.

Tā, piemēram, patlaban direktīvas uzmetumā iekļauts punkts, kas varētu ierobežot procentu likmes. Lai gan tas vērtējams pozitīvi, jāatceras, ka ierobežojot tās pārmērīgi, no tirgus varētu aiziet uzņēmumi, kas aizdevumus gatavi piedāvāt cilvēkiem ar sliktu kredītvēsturi (un augstāki kredītprocenti kalpo kā riska garantija). Tas nozīmētu, ka daudziem cilvēkiem aizdevumi nebūtu pieejami vispār un tie, piemēram, nevarētu iegādāties automašīnu vai nomainīt sabojātas sadzīves tehnikas ierīces.

Pašu Sortter pašreizējās izmaiņas tieši neietekmētu, jo Sortter darbojas tikai ar informācijas pakalpojumu – tātad reklāmu, turklāt to darot pēc iespējas godīgāk un caurspīdīgāk. Tomēr, tā kā pati direktīva vēl atrodas izstrādes stadijā, iespējams, ka tajā iekļaus arī punktu par kredītu salīdzināšanu.

Kāpēc svarīgi salīdzināt kredītu nosacījumus?

Tāpat kā ir dažādi veikali, kas vienu un to pašu preci pārdod par dažādām cenām, arī aizdevumu tirgū ir dažādi aizdevēji, kas vienu un to pašu pakalpojumu – aizdevumu – piedāvā par atšķirīgām cenām. Šīs cenas nosaka galvenokārt, balstoties uz procentiem un citām izmaksām par aizdevumu (aizdevuma izsniegšanas, apkalpošanas u. c maksām).

Tā, piemēram, viena procenta atšķirība 60 tūkstošus lielā hipotekārā kredīta aizdevumā 20 gadu termiņā var nozīmēt aptuveni 5000 eiro. Tomēr līdzīgi ir ar visiem kredītiem, tāpēc vienmēr svarīgi atrast izdevīgāko aizdevēju. To palīdzēt var Sortter, kas savos kredītu kalkulatoros apkopo tikai godprātīgu Latvijas aizdevēju piedāvājumus.

Sortter medijos

City24DienaBallitesDienas biznessDelfiTravelblog logoSanta1188 logoFromMe

Sortter – vienmēr par godīgu salīdzināšanas politiku

Līdzās godīgai kredītu salīdzināšanai Sortter nodarbojas arī ar sabiedrības finanšu pratības veicināšanu un informēšanu. Sortter mājaslapā atrodami neskaitāmi bloga tipa ieraksti par dažādiem ar finansēm saistītiem jautājumiem, tāpat arī viscaur mājaslapai (pat pie kredītu salīdzināšanas sadaļām) iespējams lasīt finanšu terminu skaidrojumus.

Sortter uzskata, ka papildinot cilvēku zināšanas par aizdevumiem un to nosacījumiem, iespējams panākt to, ka viņiem nerodas problēmas tos atmaksāt un tādējādi uzlabojas attieksme pret kredītu nozari. Aizdevums būtu jāuzskata par iespēju īstenot savu iecerēto jau tagad, nevis gadiem krāt un uzņemties papildu slogu ikdienai.