ka izvairities no studiju kredita
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Nevēlies ņemt studiju kredītu? Veidi, kā no tā izbēgt!

Ne visiem studiju kredīts ir vēlamākais risinājums uzsākot studijas. Taču dažreiz no tā izvairīties ir diezgan grūti. Šajā rakstā mēs centīsimies sniegt tev dažus padomus par to, ko darīt, lai mēģinātu no tā izvairīties.

Viens no jautājumiem, kas jāizvērtē, plānojot uzsākt mācības augstskolā, ir mācību maksa. No kādiem līdzekļiem to segt? Viens no variantiem ir banku izsniegtais studiju kredīts. Lai arī tas tiek izsniegts ar salīdzinoši izdevīgiem nosacījumiem, turklāt pieejams arī studentu kredīts ar valsts galvojumu, tomēr tās tik un tā ir saistības, kas kādā brīdī būs jāpilda. Ko darīt, ja gribi mācīties, bet tādēļ nevēlies ņemt studiju kredītu? Par iespējamiem risinājumiem vairāk uzzināsi raksta turpinājumā.

Kas ir studiju kredīts?

Studiju kredīts ir aizdevuma veids, kas izsniegts konkrētam mērķim - augstskolas mācību maksas segšanai. Piešķirtā aizdevuma summa tiek pārskaitīta uz izglītības iestādes bankas kontu. Kredītam ir salīdzinoši zemas procentu likmes, un tas jāsāk atmaksāt tikai pēc studiju beigšanas vai pārtraukšanas. 

Pieejams arī studiju kredīts ar valsts galvojumu. Tā ir iespēja saņemt nepieciešamo kredītu ar vēl izdevīgākiem nosacījumiem. Šobrīd to izsniedz Swedbank. 

  • Aizdevumu var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika studenti;
  • Nav vajadzīgs privātpersonas galvojums;
  • Aizdevuma summa (kas atbilst studiju maksai izvēlētajā augstskolā) divas reizes gadā tiek pārskaitīta uz izglītības iestādes bankas kontu;
  • Aizdevums jāsāk apmaksāt 11 mēnešus pēc studiju beigšanas

Papildus iespējams pieteikties studējošā kredītam. Arī tas pieejams ar finanšu institūcijas Altum izsniegtu galvojumu. Šis kredīts paredzēts studenta ikdienas tēriņu segšanai. Visa piešķirtā aizdevuma summa netiek izmaksāta uzreiz, bet gan pa daļām - reizi mēnesī. Studiju laikā jāmaksā tikai procenti par kredīta izmantošanu, pamatsumma jāsāk maksāt 11 mēnešus pēc studiju beigšanas. 

Atsevišķos gadījumos pieejami arī studiju maksas atvieglojumi un iespēja pagarināt kredīta atmaksas termiņu. 

Kādēļ studenti izvēlas ņemt kredītu studijām?

Mācību maksas apmērs atkarīgs no izvēlētās augstskolas un studiju programmas, taču kopumā izglītība nav lēts prieks. Ne visiem ir iespēja  studiju maksu segt no saviem līdzekļiem, tādēļ kā risinājums ir studiju kredīts, kas jāsāk atmaksāt vien tad, kad studijas pabeigtas un sameklēts darbs. 

Lai arī šis ir specifisks kredīts, kas pieejams tikai augtskolu un koledžu studentiem, tam ir dažas priekšrocības:

  • Kredīts jāsāk maksāt vēlāk - kad pabeigtas studijas, atrasts darbs un iegūta finansiālā stabilitāte;
  • Tam ir salīdzinoši zemas procentu likmes;
  • Noformējot studentu kredītu ar valsts galvojumu, pieejami dažādi atvieglojumi, tostarp iespēja atlikt kredīta atmaksas termiņu par grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku;
  • Papildus iespējams saņemt studējošo kredītu ikdienas tēriņu segšanai - studiju laikā jāmaksā tikai kredīta procentu likme

Lai atbalstītu visus studēt gribētājus, studiju kredīti šobrīd tiek izsniegti ar salīdzinoši izdevīgiem nosacījumiem. Tomēr tas nav vienīgais veids, kā samaksāt par mācībām. 

Kā izvairīties no studiju kredīta noformēšanas?

Studiju kredīts pieejams plašam personu lokam, tomēr tā ne vienmēr ir opcija. Tam ir vairāki iemesli, piemēram, students neatbilst nosacījumiem vai arī pats nevēlas uzņemties kredītsaistības. Kādas tad ir iespējas apgūt izvēlēto profesiju bez studiju kredīta noformēšanas? 

Darba atrašana

Viens no variantiem ir darba atrašana. Iespējams, šis būs piemērots variants nepilna laika studentiem vai pilna laika studentiem sākot no 2. kursa, kad lekciju grafiks ir mazāk saspringts. Studentam piemērots variants ir nepilna laika darbs (piemēram, vakaros vai nedēļas nogalēs), kā arī darbs, ko iespējams veikt no mājām. 

Otrs aspekts, kas noteikti jāņem vērā, ir studiju maksas grafiks. Ja studiju līgums paredz, ka maksa jāsedz reizi semestrī (t.i. divas reizes gadā), tad ar darba atrašanu vien nebūs līdzēts - iespējams, vajadzēs aizņemties vismaz pirmā maksājuma veikšanai. Vēlāk ik mēnesi var atlikt kādu summu no algas, tādā veidā sakrājot nākamajam maksājumam nepieciešamo summu. Ja mācību maksu var segt pa daļām, piemēram, katru mēnesi, tad šo jautājumu ar darba palīdzību risināt ir daudz vienkāršāk. 

Protams, jāņem vērā arī tāds faktors kā darba algas apmērs. Ja papildus studiju kredītam tiek noformēts arī studējošo kredīts, tad students ik mēnesi saņem noteiktu naudas summu, ko var izmantot ikdienas tēriņiem. Bet, ja jāpaļaujas vien uz saviem spēkiem un paša nopelnīto, jārēķinās, ka no šīs summas ir jāsedz gan studiju maksa, gan ikdienas izdevumi. Tātad - darba algai jābūt pietiekami lielai, lai sanāktu abiem šiem mērķiem. Kā atzīst daudzi studenti, šajā gadījumā nozīmīgs ir arī ģimenes atbalsts. 

Budžeta vieta augstskolā

Otrs variants, kā izvairīties no studiju kredīta, ir budžeta vietas saņemšana. Jārēķinās gan, ka šim plānam ir iepriekš jāgatavojas - budžeta vietas tiek piešķirtas, ņemot vērā mācību sasniegumus (eksāmenu rezultātus, sasniegumus mācību olimpiādēs, zinātniskajos lasījumos). Tātad - ja ir vēlme pretendēt uz budžeta vietu, nāksies mērķtiecīgi un čakli strādāt pirms tam. 

Jārēķinās arī, ka katrā studiju programmā ir tikai dažas budžeta vietas, uz ko pretendē vēl arī citi studenti. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja kāroto budžeta vietu tomēr nesaņemt. Pat ja paļaujies, ka Tavi mācību sasniegumi tiks novērtēti ar budžeta vietas piešķiršanu, tomēr katram gadījumam vērts nodrošināties ar plānu B. 

Drošāk ir izvēlēties tādu studiju programmu, kur ir lielāks budžetu vietu un/vai mazāks studēt gribošo skaits. Ideāli, ja tā sakrīt ar Tavām vēlmēm un interesēm, jo jārēķinās, ka budžeta vieta būs ne vien jāiegūst, bet arī jāsaglabā. Un ir skaidrs, ka ir grūti sasniegt izcilus rezultātus sfērās, kas nemaz neinteresē. 

Jāpiebilst, ir arī tādas izglītības iestādes, kas par labiem studiju rezultātiem piešķir stipendiju. Arī tas var kalpot kā nozīmīgs atbalsts ceļā uz labu izglītību. 

Izglītībā ieguldītais vienmēr atmaksājas -  gan kā finansiāli ieguvumi, gan kā vērtīga pieredze. Studiju kredīts var palīdzēt sasniegt mērķus un apgūt jaunas zināšanas, kas noderēs nākotnē, tomēr, ja kāda iemesla dēļ nevari vai nevēlies to noformēt, liec lietā citus risinājumus, kā īstenot sapni par labu izglītību. 

Atpakaļ uz bloga sadaļu