Tukšs maks
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Kā rīkoties, ja esat zaudējis darbu?

Dzīvē gadās visdažādākās situācijas, un viena no nepatīkamākajām ir darba zaudēšana, jo īpaši, ja tas noticis pēc darba devēja iniciatīvas vai abpusēji vienojoties. Jo tas norāda, ka saistībā ar darbu bijuši kādi sarežģījumi. Ierasti vieglāk uztveram tos gadījumus, kad pārtraukt darba attiecības nolemjam paši, lai kāds arī būtu iemesls – neapmierinātība ar darba vietu, pāreja uz citu, perspektīvāku un labāk apmaksātu dabu vai nodarbinātības veida maiņa.

Neskatoties uz to, ka vairākās nodarbinātības jomās pandēmijas dēļ sarucis darbavietu skaits, 2021. gada 3. ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā bija 7,2 %, kas ir zemākais rādītājs kopš 2020. gada sākuma, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) publiskotā informācija. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bezdarba līmenis ir samazinājies par 0,7 procentpunktiem, bet gada laikā – par 1,2 procentpunktiem.

Tomēr jāņem vērā, ka darba tirgū turpinās pārmaiņas, kas var nozīmēt, ka vismaz uz laiku cilvēks paliek bez darba un ierastajiem ienākumiem, un tas var radīt problēmas visdažādākajās dzīves sfērās. Visdrošāk šādā situācijā izmantot kādu no “drošības spilveniem” – bezdarbnieka pabalstu, atlaišanas kompensāciju un personīgos uzkrājumus. 

Ziniet savas tiesības! Par B lapu, minimālo darba algu un nodokļiem.

Biežākie darba zaudēšanas iemesli

Likumdošana paredz sešus darba tiesisko attiecību izbeigšanās pamatus atkarībā no tā, kas paudis vēlēšanos darba līgumu izbeigt vai kādi notikumi šādu rīcību izraisījuši, bet praksē visbiežāk sastopami trīs no tiem:

 1. uzteikumu iesniedz darbinieks (Darba likuma 100. pants);
 2. uzteikumu izsaka darba devējs (Darba likuma 101. pants);
 3. puses slēdz vienošanās līgumu par darba attiecību izbeigšanu (Darba likuma 114. pants).

Lai gan ierasts darbinieka iesniegtā uzteikumā norādīt darba atstāšanas iemeslu, Darba likumā šāda prasība nav skaidri norādīta. Informēšanas laiks parasti ir viens mēnesis, bet to var noteikt iepriekš ar darbinieku noslēgtajā darba līgumā. Šādā gadījumā, izbeidzot darba attiecības, darbiniekam jāsaņem nopelnītā darba alga un atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu, bet atlaišanas pabalsts nav jāizmaksā.

Savukārt, ja darbinieks zaudē darbu darba devēja iniciatīvas dēļ, piemēram, uzņēmuma struktūras pārmaiņu dēļ šī darba vieta tiek likvidēta, nereti tiek izmaksāts atlaišanas pabalsts, bet tā nav obligāta, likumā definēta prasība.  

Vai Jums ir patēriņa kredīts?

Kā iegūt bezdarbnieka statusu?

Bezdarbnieka statusu piešķir Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) neatkarīgi no tā, kādas darbības rezultātā tas noticis – uzteikumu izsakot pašam darbiniekam vai darba devējam. Ja esat zaudējis darbu, bezdarbnieka statusu iespējams pieteikt vairākos veidos, izvēloties sev ērtāko. Ņemot vērā pandēmijas situāciju, cilvēki tiek īpaši mudināti izmantot attālinātos pieteikšanās veidus.

 • varat aizpildīt iesniegumu NVA CV un vakanču portālā;
 • tāpat var izmantot tiešsaistes formu e-adresē valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv;
 • ja zināt, kuru NVA filiāli izvēlēsieties, varat sūtīt elektroniskā pasta vēstuli ar iesnieguma veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
 • vēl viens variants ir nosūtīt konkrētai NVA filiālei pa pastu vai ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesnieguma veidlapu: “Iesniegums bezdarbnieka statusa piešķiršanai”.

Kam un kādā apjomā paredzēts bezdarbnieka pabalsts?

Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, pirmais solis ir augstāk aprakstītā bezdarbnieka statusa iegūšana. Jāņem vērā, ka šo pabalstu iespējams saņemt ne ilgāk kā astoņus mēnešus. Tas, cik naudas šajā laikā saņemsiet, atkarīgs no apdrošināšanas termiņa un iemaksām.

Lai iegūtu pabalstu, jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūrai atbilstoši noteiktai formai. Arī šo iesniegumu iespējams iesniegt gan elektroniski, gan klātienē, un tajā noteikti jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids, jo to var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv.

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts:

 • portālā www.latvija.lv;
 • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
 • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu.

VSAA speciālisti atgādina, ka, pieprasot pabalstu, jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un tam pielīdzinātos periodus, ja šādas informācijas jau nav aģentūras rīcībā.

Bezdarbnieka pabalstu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tabula. Cik bezdarbnieka pabalsts pienākas

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs irPabalstu piešķir
no 1 līdz 9 gadiem, ieskaitot50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem, ieskaitot55% no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem, ieskaitot60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk65% no vidējās iemaksu algas

Vai bezdarbnieki var saņemt kredītus?

Cilvēks, kurš zaudējis darbu un saņem bezdarbnieka pabalstu, nav uzskatāms par personu bez oficiāliem ienākumiem, tomēr, kā redzams tabulā, ienākumu apjoms uz bezdarbnieka statusa termiņu ievērojami samazinās. Turklāt ne vienmēr ir prognozējams, cik ātri ienākumu līmenis sasniegs vai pārsniegs iepriekšējo, tāpēc aizdevēji bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem nereti piedāvā daudz augstākus aizdevuma procentus nekā citiem klientiem. Lasiet mūsu rakstā: "Kādi kredīti pieejami bez darba vietas?"

Tāpēc, pirms pieteikties aizdevumam, vajadzētu rūpīgi apsvērt visas iespējas pārdzīvot šo sarežģīto periodu bez jauniem aizdevumiem, savukārt labs instruments finansiālu grūtību pārvarēšanai var būt aizdevumu apvienošana vai konsolidācija, kas nozīmē mazākus ikmēneša maksājumus, pagarinot kopējo atmaksas termiņu. Dažādus aizdevumu variantus ļoti ērti salīdzināt Sortter izveidotajā kredītu salīdzināšanas kalkulatorā. 

Kredītu apvienošana nedrīkstētu nozīmēt pārspīlēti augstas kredītlikmes, kas ievērojami pārsniedz vidēji tirgū pieejamās: pirms lēmuma pieņemšanas rūpīgi jāizsver visi “par” un “pret” un jāiepazīstas ar dažādu aizdevēju piedāvājumiem arī tad, ja runa ir nevis par jaunu kredītu, bet esošo aizdevumu apvienošanu vai konsolidāciju, citādi ir risks iekļūt parādu bedrē, no kuras būs grūti tikt laukā arī pēc jauna darba iegūšanas un ienākumu līmeņa atjaunošanās, jo nesamērīgi liela ienākumu daļa būs jāmaksā kredītprocentos un pamatsummas atmaksai.

Atpakaļ uz bloga sadaļu