Ģimenes-pabalsts-ģimene

Kas mainās bērnu kopšanas atvaļinājuma un ģimenes pabalsta saņemšanā?

Izmaiņas valsts ģimenes pabalstu piešķiršanas kārtībā ļaus saņemt tos ne tikai par saviem bioloģiskajiem, bet arī par kopīgi audzināmiem bērniem jaunā ģimenē, turklāt ilgāku laiku; mainījusies arī bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanas kārtība – divus mēnešus no tā obligāti vajadzēs izmantot arī otram vecākam.

Jaunie un topošie vecāki dažādi vērtē izmaiņas Eiropas Savienības regulējumā, kas nosaka, ka visu bērna kopšanas atvaļinājumu laiku nevar izmantot tikai viens no vecākiem. Jaunā norma, kas stāsies spēkā 2022. gada 1. augustā, pieņemta ar mērķi veicināt tēvu iesaistīšanos bērna aprūpē un atvieglot sieviešu atgriešanos darbā un konkurētspēju, jo ievērojami ietekmē mājās pavadītais laiks.

No otras puses, ja otrs vecāks, kuram paredzēti divi mēneši no bērna aprūpes atvaļinājuma, kura maksimālais ilgums Latvijā ir pusotrs gads, tos neizmantos, šī atvaļinājuma daļa tiks zaudēta. Daļa vecāku izteikušies, ka tādējādi regulējums negatīvi ietekmē ģimenes tiesības pašām lemt par bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu.

Tēvi iesaistīsies vairāk

Latviju īpaši neietekmē direktīvas prasība piešķirt katram vecākam tiesības uz četrus mēnešus ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu, jo Latvijas likumdošanā maksimālais vienam vecākam izmantojamā atvaļinājuma ilgums jau ir pusotrs gads. Tomēr, ja tiek izmantoti tikai četri mēneši, jūtamas izmaiņas ir nepieciešamība pusi šī laika deleģēt otram vecākam.

Tas nozīmē, ka visu bērna kopšanas atvaļinājuma laiku tikai viens no vecākiem vairs nedrīkstēs izmantot.

Kā atzīst Labklājības ministrijā, līdz šim parasti ar mazuli kopā visu bērna kopšanas atvaļinājuma laiku ir mamma. Pēc jaunā regulējuma divus mēnešus no pusotru gadu vai gadu ilgā bērna kopšanas atvaļinājuma – tā  ilgumu Latvijā izvēlas paši vecāki – būs noteikti jānodod otram vecākam. Tātad bērna aprūpē vairāk būs jāiesaistās arī tēviem, tāpēc izmaiņas skars arī vecāku pabalsta nosacījumus.

Ierasts, ka mājās ar jaundzimušo mazuli paliek māte. Turklāt 89% gadījumu vecāki izvēlas apmaksāto bērna kopšanas atvaļinājumu līdz pusotram gadam, liecina Labklājības ministrijas apkopotie datus. Vecāki, kuri izvēlas īsāku bērna kopšanas atvaļinājumu, saņem pabalstu 60% apmērā no iemaksu algas; ilgāka atvaļinājuma izvēle nozīmē  pabalstu 43,75% apmērā no viņu darba algas. Šis regulējums paliek nemainīgs.

Topošajiem vecākiem jāņem vērā arī citas izmaiņas, tostarp:

  • paternitātes atvaļinājums pagarināts līdz desmit darbdienām;
  • vismaz divus mēnešus no bērna kopšanas atvaļinājuma nevarēs nodot otram vecākam;
  • jaunums būs aprūpētāja atvaļinājums desmit darbdienu garumā – šādas normas agrāk Latvijas normatīvajos aktos nebija.
Māte-bērns

Daļa vecāku jau kritiski izteikušies par jaunajiem noteikumiem, jo līdz šim vecāki varēja izvēlēties piemērotāko risinājumu savam ģimenes modelim. Tagad pienākumi jāmaina, ja vecāki nevēlas zaudēt naudu divu mēnešu laikā no valsts apmaksātā vecāku atvaļinājuma. No otras puses, sievietes atzīst, ka tādējādi varētu mazināt diskriminējošo attieksmi darba tirgū.

Sortter medijos

City24DienaBallitesDienas biznessDelfiTravelblog logoSanta1188 logoFromMe

Ko nesīs ģimenes pabalstu reforma?

Jau no šā gada 1. janvāra tiks īstenota ģimenes valsts pabalstu reforma. Pabalsti kļuvuši lielāki un arī atkarīgi no faktiski audzināmo bērnu skaita vecumā no viena līdz divdesmit gadu vecumam.

Līdz šim ģimenes pabalstu ierasti piešķīкф par katru bērnu vecumā no viena līdz 15 gadiem. No šī gada pabalsta izmaksas laiks būs līdz bērna 16 gadu vecumam, bet, ja bērns turpina mācības, līdz 20 gadu vecumam.

Jauna norma ir iespēja apvienot pabalstus, ja abiem laulātajiem katram ir savi bioloģiskie bērni. Tādējādi kopējā pabalstu summa par kopēji audzināmajiem bērniem kļūst lielāka. Jaunā kārtība neparedz piemaksu ģimenes valsts pabalstam.

Jaunie ģimenes valsts pabalsta apmēri ir šādi:

  1. par vienu bērnu – 25 eiro;
  2. par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
  3. par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
  4. par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

No 2022. gada Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu pārrēķina automātiski un no janvāra izmaksā jaunajā apmērā.

VSAA ir sagatavojusi informatīvu materiālu par izmaiņām pabalsta piešķiršanā, lai vecāki vienuviet varētu iepazīties ar jaunajiem noteikumiem un to, kas jāizdara vecākiem, lai varētu saņemt otram laulātajam par viņa bērnu piešķirto pabalstu un kopējā pabalsta summa būtu lielāka. VSAA piemēros ilustrē arī jauno pabalsta apmēru un tā apmēra salīdzinājumu ar pašreizējo ģimenes pabalstu dažādās situācijās.

Kā plānot savu budžetu - vērtīgi padomi

Ģimenes budžeta organizēšana

Izmaiņas pabalstu piešķiršanā un arī bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanā var palīdzēt organizēt ģimenes budžetu, ja abi vecāki rūpīgi izskata savus ieņēmumus un izdevumus, tostarp kopējo kredītsaistību apjomu, kurās parasti ietilpst dažādi patēriņa kredīti un hipotekārais kredīts, un salīdzina veidus, kā tos izdevīgāk atmaksāt, piemēram, apvienojot kredītus vai refinansējot ar izdevīgākiem noteikumiem. Bieži rodas situācijas, kad aizdevums ņemts laikā, kad jaunā ģimene vēl neplānoja pieaugumu, bet dzīves gaitā ģimenes sastāvs jūtami mainījies. Tāpat mainījušās var būt arī kredītlikmes un citi nosacījumi, ar kuriem ērti iepazīties Sortter kredītu kalkulatorā.

Atbildīga izturēšanās pret ģimenes budžetu un savu iespēju pārzināšana ļaus arī vislabāk izmantot valsts piešķirtos atvieglojumus, pabalstus un optimāli sadalīt bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, lai tas būtu gan emocionāli piepildīts, gan sniegtu vecākiem lielāko iespējamo materiālo drošību un atbalstu.