Dokumenti-būvatļauja
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Kādi dokumenti nepieciešami, lai būvētu māju?

Pirms tiek veikta reāla būvniecība, jāizpilda vairāki nosacījumi, tostarp jāsagatavo tādi dokumenti kā būvniecības ieceres iesniegums, jāsaņem būvatļauja, jāpaziņo par būvdarbu uzsākšanu un jānoslēdz līgumi ar personām un/vai uzņēmumiem, kas veiks būvniecību.

Privātmājas būvniecība ir patīkami satraucošs, taču tajā pašā laikā – ļoti atbildīgs process, tāpēc, lai to uzsāktu, nepieciešama virkne dažādu dokumentu un atļauju. Sākotnēji tā var šķist apgrūtinoša birokrātija, bet tādējādi tiek nodrošināts, ka mājoklis būs dzīvošanai drošs, netraucēs citiem cilvēkiem un atbildīs visām prasībām.

Privātmāju būvniecība – ar augšupejošu līkni

Kā vēsta Centrālās statistikas pārvaldes dati, 2021. gada 1. pusgadā tika izsniegta 1151 atļauja, lai sāktu viena dzīvokļa mājas būvniecību. Salīdzinot ar 2020. gada 1. pusgadu, šajā rādītājā piedzīvots 41,6% kāpums. Vienlaikus par 32,6% pieaugusi arī kopējā platība būvniecībai, sasniedzot 230,6 tūkstošus kvadrātmetru. Līdz ar to iespējams secināt, ka platības ziņā privātmājas tiek celtas nedaudz mazākas.

Intereses pieaugums par māju būvniecību bijis novērojams arī iepriekš. 2020. gada jūlijā Luminor dati liecināja, ka apmēram 15% no hipotekārajiem kredītiem, ko banka izsniegusi, tiek izmantoti privātmāju būvniecībai. Turklāt 2020. gada jūnijā šādiem mērķiem paredzēto kredītu summa, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem, bija pieaugusi divkārtīgi. Portālā db.lv, atsaucoties uz Luminor mājokļu kreditēšanas ekspertes Ingūnas Krievas bilsto, var lasīt, ka lielākoties māju platība ir 130-150 kvadrātmetru robežās, savukārt apbūves zeme – 1000 kvadrātmetri. Būvniecībai visbiežāk tiek izmantots kredīts 150000 eiro apmērā, bet iecienītākais kredīta termiņš ir 30 gadi. Bankas finansējums parasti tiek piesaistīts mājas būvniecībai, bet zemes gabalu cilvēki bieži iegādājas par saviem līdzekļiem. Iecienīts risinājums ir koka karkasa mājas, kuru būvniecībai tiek izsniegti aptuveni 40% no visiem kredītiem, kas paredzēti mājokļa būvēšanai.

Hipotekārais kredīts mājas būvniecībai - ko svarīgi zināt

Pirms mājas būvniecības uzsākšanas jāsagatavo virkne dokumentu

Pirmais solis, kas jāveic vēl pirms jebkādu formalitāšu kārtošanas, ir:

 • zemesgrāmatas apliecības saņemšana;
 • zemesgabala robežu plāna saņemšana;
 • vietējā būvvaldē izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšana.

Jāiepazīstas arī ar pašvaldības teritorijas plānojumu un pašvaldības noteikto teritorijas plānošanu; jāpiebilst, ka prasības ģimenes māju būvniecībai dažādās pašvaldībās var atšķirties. Ērtākais veids, kā to izdarīt – apmeklējot Valsts vienoto ģeopolitiskās informācijas portālu Geolatvija.lv un dodoties uz sadaļu Teritorijas attīstības plānošana. Ar priekšnoteikumiem būvatļaujas iegūšanai varat vērsties arī vietējās pašvaldības būvvaldē.

Būvniecības ieceres iesniegums

Būvniecības iecere, kā noteikts Ēku būvnoteikumos, ir dokumentu kopums no vairākām daļām, kurā ietilpst arī būvprojekts minimālā sastāvā. Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā veido minimālo projekta dokumentu paketi, pamatojoties uz kuru būvvalde izvērtē būvniecības ieceri un izdod būvatļauju. Minimālajā projekta sastāvā ietilpst :

 1. Arhitektūras un konstrukciju daļa
 2. Pagaidu energosertifikāts un būvuzņēmuma projekts. Tajā tiek attēlota būves pamata ideja, ietverot būves novietojumu un apjomu, kā arī lietošanas veidu. Jāpiebilst gan, ka dažādiem projektētājiem šajās projekta daļās iespējamas nelielas atšķirības.

Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana tiek uzticēta sertificētam būvspeciālistam, ja vien mājokli nav plānots būvēt paša spēkiem. Šis speciālists zinās, ko un kad nepieciešams saskaņot (piemēram, ar elektrības un gāzes piegādātājiem) un kad jāpiesaista būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veicējs. Iesniegt pieminētos dokumentus būvvaldei visērtāk iespējams, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālu. Pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē tā jāsaskaņo ar dalībniekiem, kas iesaistīti būvniecībā un norādīti iesnieguma sadaļā Iesaistītie dalībnieki (būvdarbu veicējs, būvspeciālists un būvprojekta izstrādātājs).

Būvatļauja

Būvatļaujas saņemšanai būvvaldē nepieciešams iesniegt tādus dokumentus kā:

 1. Akceptētu būvprojektu.
 2. Būvatļaujas pieprasījumu.
 3. Zemesgabala īpašuma vai lietošanas tiesību un apbūves tiesību apliecinošus dokumentus.
 4. Būvdarbu žurnālu.
 5. Līguma par autoruzraudzību kopiju.
 6. Autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība.
 7. Sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī sertificēta būvuzrauga (ja tāds ir) saistību rakstu.
 8. Apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās obligātās apdrošināšanas polises kopiju.

Būvatļauju saņemot, tajā tiek iekļauti būvdarbu uzsākšanas un projektēšanas nosacījumi, kas jāizpilda secīgi. Šajos nosacījumos var ietilpt, piemēram, tehniskie vai īpašie noteikumi un to izdevēju prasības par saskaņošanu, saskaņojumi ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, atsevišķu projekta sadaļu pārstrādāšana, u. c. Kad būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti, jāsagatavo elektronisks iesniegums būvvaldei BIS portālā par šo nosacījumu izpildi.

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu

Ja paredzēts, ka būvdarbi ilgs vairāk par 30 darba dienām un tajos vienlaikus būs nodarbināti vairāk nekā 20 nodarbinātie vai arī ''plānotais būvdarbu apjoms pārsniegs viena vai vairāku nodarbināto kopā nostrādātas 500 darba dienas'' (Latvijas valsts portāls), pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams nosūtīt paziņojumu par būvdarbu veikšanu, kas adresēts Valsts darba inspekcijai.

Līgumu slēgšana

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams slēgt līgumus ar personām, kuras tos veiks. Līgumi šajā gadījumā jāveido, ņemot vērā konkrēto situāciju, Tas var būt darba līgums, līgums ar pašnodarbinātu personu, līgums ar uzņēmumu.

Bankām svarīgs mājas nākotnes vērtējums

Iepriekš minētie dokumenti palīdz saprast, kāda varētu būt mājas provizoriskā vērtība un līdz ar to – cik lielu hipotekāro kredītu banka varētu izsniegt. Luminor bankas mājaslapā rakstā '''Pieaug interese par privātmāju būvniecību. Kas jāņem vērā pirms būvniecības uzsākšanas?'' minēts, ka vidējie izdevumi, ar kuriem vajadzētu rēķināties, māju būvējot, ir 1000 eiro par kvadrātmetru. Kopējā tāmē jāiekļauj neparedzami izdevumi un izmaksas par mājas teritorijas labiekārtošanu. Swedbank rakstā ''Ieskaties: biežākie jautājumi un atbildes par privātmāju būvniecību un finansējumu'' savukārt norādīts, ka maksimālā aizdevuma summa ir aptuveni 80% apmērā no mājas nākotnes vērtības.

 

Mājas būvniecība un iegāde - TOP 5 izplatītākie jautājumi

Ietaupiet tūkstošiem eiro pat uz šķietami nebūtiskām procentu atšķirībām

Pirms hipotekārā kredīta izvēles ir būtiski salīdzināt visus piedāvājumus. Ņemot vērā, ka aizdevuma summa lielākoties sasniedz vairākus desmitus vai pat simtus tūkstošus eiro, pat pavisam nelielas atšķirības procentu likmē un citos nosacījumos ilgtermiņā var palīdzēt ietaupīt ievērojamu naudas summu. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt – izmantot Sortter hipotekārā kredīta kalkulatoru, kas visus piedāvājumus automātiski sakārtos pēc zemākās procentu likmes.

Atpakaļ uz bloga sadaļu