acte construit casa
# Credit ipotecar

Actualizat:

timea sabau

autor:

Timea Sabău

alex manea

Verificat de:

Alex Manea

Verificat de

De ce acte ai nevoie când vrei să construiești o casă

Plănuiești să-ți construiești o casă? Dacă răspunsul este da, atunci trebuie să știi că ai nevoie de câteva acte care să-ți permită începerea lucrărilor. Dacă vrei să afli care sunt aceste acte, ce conțin și de unde le poți obține, citește în continuare acest articol.

Certificatul de urbanism

Pentru construirea unei case vei avea nevoie, în primul rând, de Certificatul de urbanism. Acesta este un act în care sunt consemnate informații cu privire la caracteristicile construcțiilor ce pot fi ridicate pe un anumit teren. Mai mult decât atât, în acest act ți se prezintă și actele necesare pentru construcție. 

În Certificat se menționează următoarele informații:

 • Poziția viitoarei clădiri;
 • Regimul de înălțime a viitoarei construcții;
 • Valorile maxime pentru Certificatul de Utilizare al Terenului și Procentul de Ocupare al Terenului (calculate ca raport între aria construită și aria lotului de teren).

Poți obține Certificatul de Urbanism de la primăria/ sectorul orașului tău, mai exact de la biroul de Urbanism. Pentru a-l obține ai nevoie de următoarele acte:

 • Cerere tip;
 • Actul de proprietate;
 • Planurile topografice și cadastrele vizate în prealabil la Oficiu de Cadastru;
 • Chitanța doveditoare a plății taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism.

Taxa se calculează în funcție de suprafața de construire și diferă de la mediul rural la mediul urban. În mediul urban, spre exemplu, pentru o suprafață de 150 mp vei plăti aproximativ 4-5 lei, iar pentru cele de 750-1000 mp poți plăti 10-12  lei. 

Cum construiești o casă - ghidul pas cu pas

Proiectul tehnic al construcției

Următorul document de care vei avea nevoie este Proiectul tehnic al construcției. Acest act îți este necesar pentru eliberarea autorizației de construire și reprezintă documentația elaborată privind detaliile tehnice de execuție (structura casei, materialele folosite, durata de construire și bugetul estimativ).

Are două părți:

 • Partea desenată: planuri de arhitectură, schemele instalațiilor, planuri de rezistență, etc.
 • Partea scrisă: memorii tehnice, documentația economică, documentația pentru programarea lucrărilor, documentația tehnologică, calculul de dimensionare a elementelor structurale, etc.

Dacă vrei să obții Autorizația de Construire nu trebuie să depui Proiectul tehnic al construcției în formă finală. În schimb, trebuie să conțină neapărat următoarele elemente:

 • Memorii și planuri de arhitectură;
 • Memorii de rezistență și planuri de fundații cu detalii de fundații;
 • Memorii de instalații și schemele instalațiilor.

Poți să realizezi acest proiect la un birou de proiectare, iar elaborarea lui durează aproximativ o săptămână. Cât despre costul acestuia, este direct proporțional cu suprafața viitoarei case. În medie, un Proiect tehnic poate costa 15 euro/ mp. 

Avize pentru amplasament

În continuare, vei avea nevoie de avize și acorduri de plasament. Autorizația de construcție se obține doar după ce ai reușit să faci rost de toate avizele care-ți sunt cerute în Certificatul de urbanism. 

De cele mai multe ori sunt solicitate 6 avize:

 • Avizul privind alimentarea cu energie electrică;
 • Avizul de la Apele Române;
 • Avizul de mediu;
 • Avizul sănătatea populației;
 • Avizul privind Prevenirea și stingerea incendiilor;
 • Avizul Salubritate.

În afară de acestea, în funcție de disponibilitatea utilităților în zona în care urmează să-ți construiești casa, mai pot fi solicitate și alte avize (gaze naturale, alimentare cu apă și canalizare, telefonie, apărare civilă, transport urban, etc.). 

Aceste avize se solicită de la furnizorii de utilități sau de la autoritățile statului și durează aproximativ 30-60 de zile până le primești. 

Autorizația de construcție

Autorizația de construcție este unul dintre cele mai importante acte de care vei avea nevoie pentru a-ți construi casa. Dacă te gândeai că s-a terminat cu alergatul de la un ghișeu la altul, provocarea abia acum vine, odată cu încercarea de a obține Autorizația de Construire.

Autorizația de construcție este actul care dovedește că ai dreptul să începi construirea casei. Este ultimul act pe care trebuie să-l obții, iar fără acesta nu ai voie să începi lucrarea. Se obține de la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei, după ce ai depus proiectul integral cu toate documentele enumerate mai sus și poate dura 30 de zile calendaristice. 

Pentru eliberarea autorizației ai nevoie de:

 • Cerere tip;
 • Certificatul de Urbanism (copie);
 • Acte care dovedesc dreptul de proprietate;
 • Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Avizele și Acordurile de Amplasament specificate în Certificatul de Urbanism;
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei pentru eliberarea Autorizației de Construire.

Din momentul obținerii autorizației, aceasta este valabilă 1 an. Cu alte cuvinte, trebuie să demarezi lucrările într-un interval de 12 luni, iar dacă nu ai reușit acest lucru, se mai poate prelungi cu încă un an la cerere. 

Cartea tehnică a construcției

Cartea tehnică a construcției cuprinde întreaga documentație tehnică cu privire la activitățile de proiectare, execuție, dar și la recepția construcției și se întocmește de către proprietarul locuinței împreună cu dirigintele de șantier. 

Cartea tehnică trebuie păstrată pe toată durata existenței clădirii, iar în cazul în care aceasta se vinde, Cartea tehnică este predată noului proprietar. 

Aceasta cuprinde:

 • Autorizația de Construire;
 • Procesul verbal de predare/primire a clădirii;
 • Procesul verbal de recepție întocmit pe categorii de lucrări;
 • Certificate de calitate privind conformitatea materialelor folosite și a calității lucrărilor;
 • Condica de betoane; în aceasta se vor înregistra turnările, furnizorul și rezultatele încercărilor pentru verificarea rezistenței pe probe etalon, la 28 de zile;
 • Declarații privind conformitatea materialelor utilizate;
 • Buletine de analiză și încercări pentru materialele care s-au pus în operă;
 • Expertize tehnice;
 • Caietul de sarcini.
timea sabau

autor

Timea Sabău

Am experiență în domeniul financiar, marketing, strategie de conținut, SEO și Social Media. De aproximativ doi ani, scriu articole pentru Sortter.ro.

Lucrăm constant pentru a ne asigura că tot conținutul pe care îl scriem este de înaltă calitate, actual și interesant. Tot conținutul nostru se bazează pe independență și obiectivitate, precum și pe expertiză. Pe lângă redactorii noștri profesioniști, managerul de conținut, specialiștii în finanțe și echipa de marketing a Sortter verifică în mod regulat conținutul.