Politica de confidențialitate

La Sortter îți respectăm grijile legate de confidențialitate. Următoarele politici sunt despre colectarea de date, securitatea informațiilor și standardele de confidențialitate aplicate pentru toți utilizatorii - inclusiv aplicanți sau alte persoane vizate (denumiți în continuare ca „utilizatori”) care accesează acest website. Standardele de confidențialitate pot varia în țările în care operăm în funcție de legile și practicile locale. Vă rugăm să citiți aceste politici cu atenție. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa de email dpo@sortter.com.

Sortter, ca platformă pentru comparații sau broker intermediar, oferă informații despre produsele și serviciile oferite de instituții financiare (bănci, IFN-uri, companii de asigurări) pentru persoane fizice și juridice. Ca parte a rolului nostru de intermediar, colectăm și reținem frecvent informații despre utilizatori cu scopul de a le oferi utilizatorilor cele mai bune produse și servicii financiare disponibile.

Contract – Un contract între Sortter și Utilizator, prin care utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile platformei noastre și această Politică de Confidențialitate;

Reglementări de protecția datelor – Toate legile și reglementările aplicabile care reglementează procesarea Datelor cu caracter personal, inclusiv GDPR;

Sortter – Sortter Oy, company registration no. 2954352-7, registered address Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finland, phone: +358-9-8566 5550, e-mail asiakaspalvelu@sortter.com;

GDPR – Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

Date că caracter personal –  orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); 

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

Utilizator – O persoană fizică care este un aplicant sau care, acționând pentru sine sau pentru un co-plătitor sau în numele unei persoane juridice, a folosit sau și-a exprimat intenția de a folosi serviciile oferite de Sortter.

Sortter este responsabil pentru Procesarea datelor cu caracter personal și astfel, în conformitate cu prevederile legale aplicate, Sortter îndeplinește calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele colectate de la utilizatori.

Procesarea Datelor cu caracter personal este făcută în concordanță cu prevederile legale din România.

Acestea sunt modurile prin care colectăm datele cu caracter personal:

 • Dacă ești un utilizator care dorești să folosești serviciile noastre, ne furnizezi direct date cu caracter personal în momentul în care completezi formularul pentru a găsi cele mai bune produse și servicii financiare pentru tine.
 • Ești co-plătitor al Utilizatorului și trebuie să îi oferi consimțământul Utilizatorului pentru a ne furniza datele tale cu caracter personal.
 • Colectăm date personale în mod automat atunci când ne accesezi site-ul. Acest proces este explicat în detaliu în Politica de cookie-uri. {Politică de cookie-uri}.
 • Este posibil să colectăm date cu caracter personal de la birouri de credite sau registre de adrese cu scopul de a prezenta cu acuratețe ofertele furnizorilor de servicii financiare. Putem folosi aceste baze de date pentru a verifica identitatea utilizatorilor și pentru a face evaluări de credite sau risc. Datele cu caracter personal necesare depind în funcție de serviciile cerute de utilizatori.  

Datele cu character personal ne sunt necesare pentru scopurile explicate mai jos.

Colectăm și procesăm date cu caracter personal pentru:  

 • a oferi utilizatorilor servicii de intermediere financiară prin intermediul platformei noastre („Serviciul”) cu diferite instituții financiare. Acest lucru implică folosirea datelor cu caracter personal primite în formularele de solicitare a creditului pentru verificarea istoricului de creditare și efectuarea unei evaluări de risc și de credit pentru a furniza utilizatorului cea mai bună ofertă pentru serviciul pentru care a aplicat;
 • pentru a asigura conformarea utilizatorului cu Termenii de Utilizare ai platformei atunci când folosește Serviciul;
 • pentru a obține statistici și analize ale trendurile pieței, în mod complet anonim;
 • pentru a comunica oferte comerciale legate de serviciile și produsele noastre și serviciile sectorului financiar care ar putea fi de interes pentru utilizator, prin orice mijloace posibile, inclusiv e-mail sau alte mijloace electronice echivalente.

Pentru scopurile menționate, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare (exemplu: nume, data nașterii, CNP, naționalitate);
 • date de contact (exemplu: număr de telefon, adresă de e-mail);
 • date financiare (exemplu: salariu, venituri, bunuri, datorii, proprietăți, tipul de reședință, contul bancar (IBAN), starea civilă, tipul de locuință);
 • date de comunicare (exemplu: e-mailuri, înregistrări ale convorbirilor telefonice);
 • datele de conectare la contul Sortter al utilizatorului;
 • datele legate de serviciile Sortter (exemplu: rezultatele solicitărilor de credite și refuzurile, aplicații trimise, cereri și sesizări);

Cadrul legal care ne permite să Procesăm și să verificăm date cu caracter personal ale utilizatorilor, oferite în urma completării formularului de solicitare al creditului, cât și să efectuăm evaluările de credit și risc, este reprezentat de Contractul încheiat cu utilizatorul dar și de interesul legitim al Sortter de a se asigura că utilizatorul este de bună-credință și bun-platnic. Procesarea ne oferă posibilitatea de a oferi utilizatorilor Serviciul nostru.

Consimțământul acordat cu bună știință de către utilizator este necesar pentru a efectua Procesarea Datelor cu caracter personal necesară pentru a oferi Serviciul și pentru utilizarea platformei, cu scopul de a efectua analize și studii statistice anonime. Consimțământul utilizatorului este necesar pentru a ne permite să îi trimitem utilizatorului materiale promoționale despre servicii și produse disponibile prin intermediul nostru. Când Procesarea este efectuată având la bază consimțământul utilizatorului, utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul contactându-ne prin mijloacele prezentate mai jos. Vă rugăm să țineți cont de faptul că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea Procesării efectuate înainte de retragerea consimțământului.

Interesul nostru legitim în raport cu Datele cu caracter personal este de a preveni frauda și de a realiza activități de marketing direct pentru Serviciul nostru.

Putem contacta utilizatorii prin activități de marketing direct pe baza interesului nostru legitim dar și pentru a oferi produse și servicii utilizatorilor care sunt clienți sau care au folosit recent serviciile noastre. Când procesăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor în interesul nostru legitim luăm în considerare toate implicațiile pe care acest lucru le poate avea asupra utilizatorului și asupra drepturilor sale prevăzute în legislația actuală privind protejarea datelor cu caracter personal dar și în alte legi relevante. Ține minte, poți solicita retragerea din orice activități de marketing direct în orice moment, apăsând pe link-ul de dezabonare ce se află la finalul oricărui e-mail.

Instituțiile financiare (bănci, IFN-uri, companii de asigurări) cu scopul de a oferi serviciul sau produsul financiar solicitat de utilizator. 

Conform Articolului 6.1 litera b) din UE Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), informăm utilizatorii că, pentru a putea oferi serviciile, Sortter trebuie să transmită Datele cu caracter personal (transmiterea formularului de solicitare al creditului) instituției financiare, care va utiliza Datele cu caracter personal doar pentru a procesa cererea de creditare prin verificarea identității, istoricului de creditare și determinarea scorului de credit, înainte de a acorda creditul sau alt produs financiar. 

Furnizorii de servicii, care acționează ca Operatori de date cu caracter personal, procesează Datele cu caracter personal ale utilizatorilor în numele Sortter și au fost contractați respectând normele impuse de UE Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Sortter folosește următoarele categorii de Operatori de date cu caracter personal: consultanți legali sau alte tipuri de consultanți, furnizori de servicii de stocare a datelor, relații cu clienții, furnizori de servicii de marketing sau cercetări de marketing, furnizori de servicii de e-mail sau SMS, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de apelare vocală.

Suntem obligați să informăm autoritățile competente despre orice eveniment sau operațiune despre care există suspiciuni sau certitudini că implică spălarea banilor.

Transmitem Datele cu caracter personal ale utilizatorilor către părți terțe stipulate în acest document, dacă suntem obligați legal (exemplu: când Sortter este obligat să transmită Datele cu caracter personal autorităților) sau cu consimțământul utilizatorului.

Transmitem Datele cu caracter personal ale utilizatorilor către auditori sau autorități de reglementare dacă este necesar conform legii. Cadrul legal pentru transmiterea acestora intră sub obligația legală a Sortter.

Sortter și procesatorii de date colaboratori nu vor transfera datele cu caracter personal în țări aflate în afara Spațiului Economic European.

Sortter folosește profilul de personalitate pentru a decide dacă solicitarea de credit a unui Client ar putea fi acceptată total sau parțial sau respinsă de furnizorul de servicii financiare ales. 

Decizia este luată pe baza informațiilor primite în formularul de solicitare al creditului, informații primite din surse externe, precum registre publice sau private sau alte părți terțe. Nicio categorie de Date cu caracter personal speciale (exemplu: date legate de sănătate, date genetice) nu sunt procesate, cu excepția cazului când utilizatorul solicită produse specifice, precum asigurări, unde astfel de date sunt procesate.

Profilul de personalitate și procesul automat de decizie sunt necesare pentru a ne putea îndeplini obligațiile contractuale cu privire la Serviciile noastre. 

Procesul automat de decizie ne ajută să verificăm datele de identificare ale utilizatorului și să selectăm bănci sau alte instituții financiare sau furnizori de servicii de asigurare ale căror produse se potrivesc nevoilor solicitantului. Procesul automat de decizie ajută la reducerea erorilor umane, a discriminării și a abuzului de putere și ajută la scurtarea timpului de decizie, având în vedere volumul de solicitări de creditare primite de Sortter.

Datorită faptului că procesul de decizie este automat este posibil ca utilizatorul să nu fie eligibil pentru creditul sau pentru produsul solicitat.

Sortter folosește profilul de personalitate pentru a decide, pe baza situației financiare a utilizatorului, ce oferte să îi prezinte din proprie inițiativă (prin marketing direct, dacă utilizatorul și-a oferit consimțământul). Baza legală pentru această Procesare o reprezintă interesul legitim al Sortter de a-și comercializa produsul. Drept urmare, este posibil ca unii Utilizatori să nu primească astfel de oferte. Totuși, folosirea profilului de personalitate nu produce niciun efect legal și nu afectează în vreun fel utilizatorul.

Datele cu caracter personal transmise de către utilizatori vor rămâne în baza de date a Sortter atâta timp cât utilizatorul rămâne înregistrat pe platformă. În cazul în care utilizatorul își exercită dreptul de a se retrage, vom bloca Datele cu caracter personal conform perioadei stipulate în legislația aflată în vigoare. După ce perioada legală expiră, Datele cu caracter personal al Utilizatorului vor fi șterse.

Sortter reține Datele cu caracter personal în conformitate cu normele industriei pentru atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care datele au fost colectate sau pentru cât timp este necesar pentru a ne proteja drepturile sau pentru perioada maximă legală de timp. Vă informăm că, în cazul în care Datele cu caracter personal sunt Procesate pentru mai multe solicitări, acestea vor fi păstrate conform celei mai lungi perioade de reținere care se aplică. Perioada maximă aplicabilă este perioada maximă pentru reclamații, adică până la 5 ani de la data închiderii contului.

Conform reglementărilor privind protecția datelor, beneficiati de toate drepturile unei Persoane vizate în ceea ce privește propriile Date cu caracter personal. Include drepturile de:

 • a cere acces la propriile Date cu caracter personal;
 • a obține o copie a propriilor Datelor cu caracter personal;
 • a corecta sau completa Datele cu caracter personal proprii;
 • a șterge propriile Datele cu caracter personal;
 • restricționa Procesarea Datelor cu caracter personal proprii;
 • a porta Datele cu caracter personal proprii;
 • a obiecta Procesării Datele cu caracter personal proprii folosite în marketing direct;
 • dacă sunteți de părere că drepturile vă sunt violate, aveți dreptul să vă adresați:
  undefinedundefinedundefined

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să contactați Sortter folosind modalitățile prezentate mai jos.

În cazul în care politicile Sortter de Procesare a Datelor cu caracter personal vor suferi modificări determinate de modificări legislative, jurisprudență sau de norme emise de către autorități competente, ne reținem dreptul de a modifica, în orice moment, unilateral, aceste principii. Vom publica pe website tot timpul cea mai recentă politică de confidențialitate și îndemnăm toți utilizatorii să o citească cel puțin o dată pe lună.

În cazul în care aveți întrebări legate de modul de Procesare al Datelor cu caracter personal de către Sortter sau doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați.

Sortter are un ofițer de protecția datelor pe care îl puteți contacta la adresa de email: dpo@sortter.com.