seb termiņnoguldījums

SEB Termiņnoguldījums

SEB banka ir viena no lielākajām un nozīmīgākajām bankām Latvijā, kas piedāvā visdažādākos finanšu pakalpojumus, tostarp veikt noguldījumus, veidot uzkrājumus, pieteikties pensijas līmenim, veikt apdrošināšanu, atvērt un uzturēt dažādus kontus. SEB banka sniedz iespēju veikt termiņnoguldījumus ar termiņu no 1 mēneša līdz 1 gadam ar automātisku pagarināšanas iespēju.

Par

  • Iespējams pagarināt termiņnoguldījuma termiņu
  • Vienas bankas ietvaros iespējams uzturēt gan norēķinu kontu, gan noslēgt termiņnoguldījuma līgumu, gan izmantot citus bankas pakalpojumus
  • Termiņnoguldījums tiek garantēts ar Latvijas Republikas noguldījuma garantijas likumu

Pret

  • Termiņnoguldījuma procentu likme no 15.09.20. ir 0,00%
  • Termiņnoguldījuma procentu likmes peļņas izmaksa iespējama tikai termiņa beigās
  • Laužot līgumu tiek piemērota komisijas maksa 3% apmērā no summas

SEB kopsavilkums 

1993.gada tika nodibināta AS Latvijas Universālā banka, apvienojot pēc Latvijas Bankas reorganizācijas neprivatizētās nodaļas - 21 dažāda profila vairāku banku atsevišķās nodaļas. SEB pieder 100% SEB bankas akciju.

SEB banka pozicionē sevi ne tikai kā finanšu iestāde. Banka sniedz visdažādākā veida pakalpojumus gan skolēniem, jauniešiem un citām privātpersonām, gan uzņēmumiem. SEB piedāvā finanšu konsultācijas, kā arī sadarbojas ar lieliem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

SEB banka ir pievienojusies Latvijas Komercbanku asociācijas izstrādātajai Banku sociālajai hartai. Banku sociālā harta sastāv no divām daļām – banku labās prakses vadlīnijām un rokasgrāmatas klientiem labākai sadarbībai ar savu banku.

Kādus uzkrājumu veidus SEB banka piedāvā

SEB banka papildus plašajam finanšu un citu pakalpojumu klāstam piedāvā veikt uzkrājumus un ieguldījumus. Ja Jums ir naudas līdzekļi, kurus neplānojat pagaidām tērēt, ir ieteicams tos noguldīt. Uzkrājumu veidi, kas pieejami pie SEB bankas ir:

  • Krājkonts

Šis uzkrājuma veids ir paredzēts cilvēkiem, kas vēlas sakrāt naudu kādam noteiktam mērķim vai vienkārši krāt. Tas ir beztermiņa noguldījuma veids ar brīvas papildināšanas iespēju. Šim uzkrājuma veidam nav noteikts minimālais maksājums, un pirmā iemaksa nav obligāta. 

  • Termiņnoguldījums

Termiņnoguldījums sniedz iespēju noguldīt naudu uz fiksētu, noteiktu termiņu. Noguldījumam tiek piemērota fiksēta procentu likme. Ir iespējama automātiska noguldījuma termiņa pagarināšana, savukārt uzkrātos procentus iespējams pieskaitīt noguldījumam vai saņemt uz norēķinu kontu.

  • Digitālā krājkase

Digitālā krājkase ir viens no uzkrājuma veidiem, kad uzkrājums veidojas no noapaļotiem maksājumiem. Veiktā pirkuma summa tiek noapaļota līdz nākamajam pilnajam eiro, starpība starp noapaļoto un samaksāto summu tiek ieskaita krājkontā. Tādējādi pakāpeniski tiek izveidots uzkrājums. Šī uzkrājuma veida priekšrocība ir tā, ka, nauda tiek krāta Jums par to pat nenojaušot.

SEB banka -   termiņnoguldījums

SEB bankas termiņnoguldījums ir domāts brīvo naudas līdzekļu noguldījumam, kam tiek piemērots noteikts termiņš un nemainīga procentu likme. Noguldījumu iespējams veikt EUR vai citas valūtas ekvivalentā ar termiņu no 1 mēneša līdz 1 gadam, noguldījuma termiņš var tikt automātiski pagarināts ar iespēju izvēlēties, vai uzkrātie procenti pirms termiņa pagarināšanas tiks ieskaitīti norēķinu kontā vai pieskaitīti noguldījumam.

Procentu likme ir nemainīga visu noguldījuma termiņu, ja termiņš tiek automātiski pagarināts, noguldījumam tiek piemērota bankas vienotajā pakalpojumu cenrādī norādītā procentu likme, kas ir spēkā termiņa pagarināšanas dienā. Noguldījuma summu un uzkrātos procentus klients saņem termiņa beigās. Noguldījuma minimālā summa ir 100 EUR (200 USD).

Kādēļ izvēlēties SEB bankas termiņnoguldījumu?

Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla (tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma termiņnoguldījumā), valsts iekasē nodokli 20% apmērā no termiņnoguldījumā gūtajiem peļņas procentiem - nodoklis tiek iekasēts nevis no visas noguldījuma summas, bet tikai no gūtās peļņas. SEB automātiski ietur šo nodokli un veic samaksu procentu izmaksas brīdī. Tas viennozīmīgi atvieglo procentu izmaksas procesu no klienta puses. 

Kā pieteikties SEB bankas termiņnoguldījumam?

Lai veiktu termiņnoguldījumu SEB bankā, ir jānoslēdz termiņnoguldījuma līgums ar SEB banku, to var izdarīt filiālē (iepriekš piesakot vizīti) vai internetā, apmeklējot SEB bankas mājas lapas sadaļu – termiņnoguldījums.

Līdzekļu iemaksas un izmaksas kārtība un nosacījumi

SEB termiņnoguldījumā iespējams veikt iemaksu no bankas konta. Aprēķinātos termiņnoguldījuma procentus banka izmaksā atbilstoši līgumam termiņnoguldījuma termiņa beigās, pārskaitot tos uz klienta kontu. 

Termiņnoguldījuma galvenie nosacījumi

Konta atvēršanas izmaksas: bezmaksas, ja ir atvērts konts SEB bankā

Minimālā un maksimālā noguldījuma summa: minimālā 100 EUR (200 USD), maksimālā summa nav noteikta. 

Minimālais un maksimālais termiņš: no 1 mēneša līdz vienam gadam (termiņu var pagarināt)

Procentu izmaksa: procentu likme 0,00% ir spēkā no 15.09.2020.

Izmaksas kārtība: noguldījuma summu un uzkrātos procentus var saņemt termiņa beigās. 3 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai par termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa tiek piemērota komisija 3% no summas.

Vai uzkrājumi ir nodrošināti: Latvijas Republikas noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.

Noslēgumā par SEB banku

SEB banka ir viena no lielākajām bankām Latvijā, kas piedāvā visdažādākos finanšu pakalpojumus privātpersonām un uzņēmējiem, tostarp veikt noguldījumus, veidot uzkrājumus, pieteikties pensijas līmenim, veikt apdrošināšanu, atvērt dažādus kontus gan sev, gan bērniem un visiem ģimenes locekļiem. 

Gadījumā, ja Jums ir pieejami brīvi naudas līdzekļi, tos ir ieteicams ieguldīt, lai tie nes peļņu vai nezaudē savu vērtību. Jāņem vērā, ka SEB bankas termiņnoguldījums ar 2020. gada 15. septembri ir 0,00%, tas nozīmē, ka noguldot savu naudu, iespējams, ka netiks iegūta procentu peļņa, ja banka neizmainīs procentu likmi uz noguldījuma brīdi. Šis noguldījuma veids uz doto brīdi ir ieteicams risinājums tiem, kas nevēlās uzglabāt skaidru naudu vai glabāt naudu norēķinu kontā. Jāatceras, ka izņemt naudu pirms termiņa beigām nozīmē lauzt līgumu, par ko tiek piemērota komisija 3% apmērā no summas.

Biežāk uzdotie jautājumi - BUJ

SEB banka piedāvā krājkontu, termiņnoguldījumu un digitālo krājkasi. Lai aprēķinātu noguldījuma peļņu, iespējams izmantot SEB bankas mājas lapā pieejamo uzkrājumu kalkulatoru.

Maksimālais noguldījuma termiņš ir viens gads, taču to ir iespējams automātiski pagarināt, taču sākumā ir jānoslēdz termiņnoguldījuma līgumu.

Tā ir virtuālā krājkase, kurā tiek uzkrāti līdzekļi no pirkuma summas, kas tiek noapaļota. Piemēram, veicot apmaksu par 9,60 EUR, Jūsu digitālajā krājkasē tiks novirzīti 0,40 EUR.

Minimālā summa ir 100 EUR vai 200 USD.

Sortter Blogs