Nodokļi-pašnodarbinātajiem
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Nodokļi pašnodarbinātajiem, izmaiņas 2021. un 2022. gadā

Līdz ar jaunākajām nodokļu likumdošanas izmaiņām, kuru mērķis ir uzlabot īpašajos nodokļu režīmos strādājošu sociālo nodrošinātību, daudziem vajadzēs izlemt, kādu nodokļu maksātāja statusu izvēlēties. Lai to izdarītu, jāsaprot, kādas pārmaiņas šajā jomā notikušas un kādas vēl gaidāmas.

Kā mainīsies nodokļu likumdošana

Pārmaiņas nodokļu likumdošanā attiecībā uz mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, autoratlīdzību saņēmējiem un pašnodarbinātājiem sākās ar pārejas periodu 2021. gada 1. jūlijā. Paredzams, ka ar 2022. gada 1. janvāri kļūs vēl mazāk mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju, jo daļa no tiem sāks maksāt uzņēmuma ieņēmuma nodokli. Iespēja saglabāt MUN maksātāja statusu būs pašnodarbinātām personām, tostarp, ja esat reģistrēts kā:

  • individuālais komersants;
  • individuālais uzņēmums;
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
  • fiziskā persona, kura reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā saglabājas 25% apmērā, bet par apgrozījumu, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, nodokļu likme ir 40%. Jāatceras, ka 80% no šī nodokļa maksājumiem tiek novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI), 20% ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nodokļu likumdošanas izmaiņu mērķis ir palielināt sociālo drošību īpašos nodokļu režīmos strādājošajiem, tostarp pašnodarbinātā nodokļa maksātājiem.

Šim mērķim atbilst arī nosacījums, ka MUN vairs nevarēs attiecināt uz darbinieku algām. Pilnvērtīgākai sociālajai apdrošināšanai likums nosaka: “Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, tad darbinieka ienākumam piemēro darbaspēka nodokļus vispārējā kārtībā – veic sociālās iemaksas un ietur algas nodokli – saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.”

Kādi būs pašnodarbināto nodokļi

Jau 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauna sociālās apdrošināšanas kārtība pašnodarbinātām personām, un tā saglabāsies arī no 2022. gada 1. janvāra.

Šīs izmaiņas paredz, ka pašnodarbinātie, kuru mēneša minimālie ienākumi ir mazāki par minimālo algu, pensiju apdrošināšanai maksās 10% no faktiskajiem ienākumiem. Ja mēneša ienākumi sasniedz vai ir lielāki nekā minimālā alga mēnesī, jāmaksā 31,07% no brīvi izraudzīta iemaksu objekta un 10% pensiju apdrošināšanai no izvēlēta iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Lai pašnodarbinātie arī turpmāk varētu veikt obligātās iemaksas no faktiskiem ienākumiem, jāaprēķina un jāiesniedz ienākumu prognoze Valsts ieņēmumu dienestam. Par:

I ceturksni – līdz 17. janvārim.

II ceturksni – līdz 17. aprīlim.

III ceturksni – līdz 17. jūlijam.

IV ceturksni – līdz 17. oktobrim.

Iespējams arī līdz 17. janvārim iesniegt ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu. Gadījumos, kad pašnodarbinātais vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs, tas būs jāizdara 15 dienu laikā.

Kā tiek aprēķināts pašnodarbinātā nodoklis?

Pašnodarbinātā nodokļa aprēķināšana ir visai sarežģīts process, tāpēc daudzi pašnodarbinātie un MUN maksātāji izvēlas šo pienākumu uzticēt profesionāliem grāmatvežiem, par kuru pakalpojumiem maksā. Palīdzēt izprast pašnodarbinātā nodokļa nomaksas mehānismu var arī dažādi tiešsaistē pieejamie kalkulatori, kuriem parasti pievienots detalizēts skaidrojums par katru nodokļa maksājumu pozīciju. Piemēram, var izmantot šajā vietnē piedāvāto kalkulatoru.

Lai izmantotu jebkuru kalkulatoru, svarīgi saprast galvenos jēdzienus un terminus, kas attiecas uz pašnodarbinātā nodokļu maksājumiem.

Galvenie jēdzieni un likmes

VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pašnodarbinātā persona – fiziska persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

VSAOI objekta 2021. gadā minimālais apmērs ir 500 eiro un maksimālais apmērs – 62800 eiro.

VSAOI objekta 2022. gadā minimālais apmērs ir 500 eiro un maksimālais apmērs – 78100 eiro.

Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes: 31,07% vispārējā gadījumā; 29.36% pensionēšanas vecumā; 26,59% nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

Obligātās iemaksas aprēķina no ienākuma, kas vienāds vai lielāks par 500 eiro. Papildu obligātās iemaksas 10% apmērā jāveic no 2021. gada 1. jūlija pensiju apdrošināšanai no summas virs 500 eiro. 2022. gadā šajā maksājumā stājas spēkā izmaiņas, jo arī par ienākumiem, kas zemāki par 500 eiro mēnesī, jāmaksā pensiju apdrošināšanas 10% apjomā, salīdzinot ar 5% 2021. gada otrajā pusē. VSAOI iemaksas neveic vien tad, ja ienākumi no gada sākuma nepārsniedz 50 eiro.

Tāpat svarīgi, ka no 2021. gada 1. jūlija jāveic minimālās obligātās iemaksas no ienākuma, kas sasniedz 1500 ceturksnī, un tās aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja saskaņā ar pašnodarbinātā prognozēm saimnieciskās darbības ienākums nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, līdz aprēķina perioda pirmā mēneša vidum VID jāiesniedz nākamā ceturkšņa plānoto ienākumu aprēķins.

No saimnieciskās darbības iedzīvotāju ienākuma maksājamo nodokli (IIN) aprēķina par gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. IIN apmēru aprēķina, gada ienākumam piemērojot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.

Papildu informācija atrodama VID vietnē.

Piemērs pašnodarbinātā nodokļa aprēķinam

Ieskatam piedāvājam piemēru, kā tiks aprēķināti pašnodarbinātā nodokļi 2022. gadam, pieņemot, ka ienākumi sasnieguši 2000 eiro mēnesī, bet attaisnotās izmaksas bijušas 300 eiro.

Nodokļu maksātāja profils – piemērs

 
Ieņēmumi/mēn2000
Izmaksas/mēn300
TipsPašnodarbinātais
Apgādībā esošu personu skaits0
Neapliekamais minimums0
InvaliditāteNav
Ienākumi1700,00
Sociālais nodoklis no 50031,07%155,35
Sociālais nodoklis no 120010%120,00
IIN ienākumam līdz 166720%278,33
IIN daļai, kas pārsniedz 166723% 7,59
Aprēķina rezultāts1138,73

Piemērā redzams, ka nodokļa aprēķinā jāņem vērā dažādas likmes, kas atšķiras nodokļu maksātāju kategorijām atkarībā no ienākumu un izdevumu apjoma, apgādājamo skaita, vecuma un citiem aspektiem. Kāda būs jaunās nodokļu politikas ietekme uz ekonomiku ilgtermiņā, rādīs laiks, tomēr jau tagad skaidrs, ka tā prasīs lielāku izpratni par nodokļu jautājumiem un rūpīgāku pieeju finanšu plānošanai katram darba tirgus dalībniekam, tostarp pašnodarbinātām personām.

Atpakaļ uz bloga sadaļu