Kredītbrīvdienas

Kas ir kredītbrīvdienas un kad tās noder?

Viena no iespējām krīzes situācijām, ko nodrošina finanšu iestādes – gan komercbankas, gan citi aizdevumu sniedzēji, ir kredītbrīvdienas. Tās ir iespējas uz noteiktu laiku atlikt gan hipotekārā jeb mājokļa kredīta pamatsummas maksājumu, gan arī citu aizņēmumu pamatsummas maksājumu.

Dzīvē var būt situācijas, kad pēkšķi samazinās regulārie ienākumi vai tie beidzas vispār. Tad jādomā, kā rast finanšu līdzekļus ikdienas izdevumu segšanai. Taču vēl sarežģītāk, ja vienlaikus nepieciešams segt gan minimālos izdevumus elementārai ikdienas dzīvošanai, gan papildus jānodrošina saistības par iepriekš veiktiem lielākiem pirkumiem vai aizņēmumiem, piemēram, jāsedz hipotekārais kredīts, jāmaksā auto līzings, jāatdod patēriņa vai ātrais kredīts. Ar šādām situācijām var saskarties gan privātpersonas, gan uzņēmēji. Taču jo īpaši aktuāli tas ir krīžu laikā, kāda ir arī Covid-19 pandēmija. Tādēļ svarīgi laikus apzināties situāciju, sazināties ar savu finanšu institūciju un kopīgi meklēt iespējas, lai nenonāktu “pie sasistas siles”.

Kredītbrīvdienas – risinājums finanšu krīzes situācijā

Viena no iespējām krīzes situācijām, ko nodrošina finanšu iestādes – gan komercbankas, gan citi aizdevumu sniedzēji, ir kredītbrīvdienas. Tās ir iespējas uz noteiktu laiku atlikt gan hipotekārā jeb mājokļa kredīta pamatsummas maksājumu, gan arī citu aizņēmumu pamatsummas maksājumu. Taču šajā laikā jāturpina maksāt procenti par aizņēmumu. Arī pamatsummas maksājuma atlikšana ir atvieglojums, jo tā ir būtiski lielāka nekā procentmaksājumi.

Iestājoties Covid-19 pandēmijai, gan Latvijā, gan Eiropas līmenī tika meklēti un piedāvāti mehānismi, tai skaitā atvieglojumi un atbalsts tiem, kurus skārusi krīze. Tas attiecas kā uz privātpersonām, tā uz juridiskām personām. Piemēram, finanšu sektorā tika uzsākta speciāla kredītbrīvdienu un garantiju pieejamības nodrošināšana.

Kopumā kredītbrīvdienas būs ieguvums un atspaids:

  • privātpersonām, lai tikmēr, piemēram, sameklētu jaunu darbu;
  • juridiskām personām, tai skaitā uzņēmumiem / uzņēmējiem, lai, piemēram, iespēju robežās stabilizētu finanšu situāciju,  atrastu jaunus klientus, radītu jaunus produktus, paplašinātu pakalpojumu klāstu.

Kādiem kredītu veidiem parasti pieejamas kredītbrīvdienas

Iespējas nemaksāt aizņēmuma pamatsummu jeb saņemt kredītbrīvdienas attiecināmas faktiski uz visiem aizņēmumu veidiem, piemēram:

  • hipotekāro kredītu, kas ņemts nekustamā īpašuma iegādei vai iegādātā īpašuma kapitālai uzlabošanai;
  • patēriņa kredītu vai patēriņa kredītu mājoklim, kas ņemts, lai padarītu ērtāku ikdienas dzīvi un / vai, piemēram, dzīvesvietā veiktu nelielu remontu;
  • ātro kredītu, ja gadījumā iegādāta steidzami nepieciešama lieta, kam iepriekš nav atlikuši līdzekļi;
  • auto līzingu, ja gadījumā, lai uzlabotu savas pārvietošanās iespējas, iegādāts transportlīdzeklis;
  • privātā kārtā paša ņemtu kredītu studiju vajadzībām, ja aizņēmums veikts, lai iegūtu izglītību un ilgtermiņā palielinātu savu konkurētspēju.

Svarīgi zināt, ka atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, finanšu iestādes kredītbrīvdienas nedrīkst piešķirt par valsts galvotajiem un izsniegtajiem studiju un studējošo kredītiem. Tāpat publiski pieejamā finanšu sektora informācija liecina, ka kredītbrīvdienas netiekot piemērotas arī kredītlīniju un kredītkaršu maksājumiem.

Iespējas un nosacījumi kredītbrīvdienu saņemšanai

Būtiski, lai pieteikšanās kredītbrīvdienām notiktu savlaicīgi un operatīvi, lai tas tiktu darīts pirms iepriekš noteiktā ikmēneša maksājuma veikšanas, tātad, lai nebūtu kavējums. Kā liecina finanšu sektora informācija, tad kredītbrīvdienas tiek piešķirtas individuāli izvērtējot katru gadījumu.

Ņemot vērā, ka finanšu sektors klientiem sasniedzams, izmantojot dažādus digitālos risinājumus, tad kredītbrīvdienām visērtāk pieteikties internetbankā vai izmantojot citus tiešsaistes rīkus. Šāda pieeja noteikti ir gan ātrāka un ērtāka, gan drošāka, ņemot vērā  Covid-19 pandēmijas ierobežojumus.

Kredītbrīvdienas var tikt piešķirtas, ja ienākumu samazinājums ir pēkšņs, piemēram, privātpersona kļūst bezdarbnieks un ģimenē strauji sarūk regulārie ienākumi. Lai saņemtu kredītbrīvdienas, būtiski, lai aizņēmuma / hipotēkas ņēmējam iepriekš nav bijuši sarežģījumi attiecībās ar finanšu iestādi, tai skaitā, lai visi kredītmaksājumi ir veikti laikus, lai klientam ir pozitīva kredītvēsture.

Laiks, uz kuru piešķir kredītbrīvdienas, finanšu institūcijās – gan bankās, gan nebanku finanšu pakalpojumu sniedzējiestādēs, var atšķirties. Taču caurmērā pamatsummas maksāšanas atlikšanas termiņš privātpersonām svārstās no 3 – 12 mēnešiem, bet juridiskām personām, uzņēmējiem, tie vidēji ir 3 – 6 mēneši. Jāpiebilst, ka kredītbrīvdienu ilgums līdz 12 mēnešiem attiecināms uz hipotekārajiem kredītiem.

Lai arī kredītbrīvdienas piešķirtas uz noteiktu laiku, taču svarīgi arī zināt, ka tās iespējams pārtraukt pirms noteiktā termiņa, ja, piemēram, personai izdevies iegūt darbu, un līdz ar to atjaunot arī regulārus un stabilus ienākumus. Jāņem vērā, ka beidzoties kredītbrīvdienām, aizdevuma atmaksas termiņš netiek pagarināts. Attiecīgi kredītbrīvdienu laikā nesamaksātā pamatsumma tiks pieskaitīta un sadalīta apmaksai atlikušajā līguma darbības termiņā. Tāpat jāzina, ka kredītbrīvdienu saņemšana nākotnē nenozīmē aizdevuma procentu likmes pārskatīšanu.

Kopumā Latvijas finanšu nozares institūcijās kredītbrīvdienu piešķiršana privātpersonām ir bezmaksas pakalpojums. Savukārt uzņēmumu gadījumā, ja, piemēram, tiek pārskatītas / restrukturizētas finanšu saistības, par maksu par šo pakalpojumu var tikt lemts atsevišķi.

Jāpiebilsts, ka ir arī finanšu nozares iestādes, kuras piedāvā kredītbrīvdienas ne tikai, lai klienti pārvarētu ar Covid-19 pandēmijas radītos šķēršļus vai citas krīzes, bet arī, piemēram, bērna piedzimšanas gadījumā.  

Secinājumi un ieteikumi

Kredītbrīvdienas, ja vien ir nepieciešamība un iespēja, ir labs instruments, kuru izmanot, lai pieteiktos un vienotos ar aizdevuma izsniedzēju par maksājumu atlikšanu. Tādējādi sarežģītā finansiālā situācijā mazinātu izdevumu slogu un padarot dzīvi vienkāršāku. To salīdzinoši bieži pēdējā laikā izmanto / piedāvā Covid-19 pandēmijas laikā, lai radītu labvēlīgāku situāciju privātpersonām un uzņēmējiem, kuri nonākuši vai tuvojas krīzes situācijai.

Jebkurā dzīves situācijā ir labi pārzināt savas finanšu iespējas un rēķināties ar tām. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, pirms tiek pieņemts lēmums par lielāka pirkuma veikšanu, jo, visticamāk, tas ietvers arī aizņēmuma ņemšanu. Tādēļ svarīgi, lai ikviens potenciālais aizņēmuma ņēmējs izvērtē pieejamās finanšu avotu alternatīvas un veic kredītu salīdzināšanu.

Viens no ērtākajiem veidiem, kā atrast atbilstošāko aizņemšanās veidu un veiktu kredītu salīdzināšanu, ir “Sortter” platforma. Tas ir ērts un inovatīvs Somijā radīts bezmaksas tiešsaistes rīks. Tas palīdz situācijās, kad nepieciešama aizņēmumu un kredītu salīdzināšana un izvēles izdarīšana. Izmantojot “Sortter” piedāvātos kredītu salīdzināšanas instrumentus, vienlaikus iespējams uzzināt vairāku finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko.