Pāris-budžets-aizdevums
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Ģimenes budžets pēc laulībām

Vasara un rudens ir laiks, kuru cilvēki parasti izvēlas laulībām. Bez tā, ka daudz darba jāiegulda kāzu sagatavošanā, viesu aicināšanā un uzņemšanā, svarīgi ir arī jautājumi par topošās ģimenes budžetu. Tas ir ne tikai par to, kurš un cik daudz līdzekļu ieguldīs kāzu rīkošanā, bet arī par budžeta plānošanu un naudas tērēšanu pēc laulībām. Piemēram, vai jaunais pāris nolemj daļu ģimenes budžeta turēt vienā kontā, veidot noguldījumus vai uzkrājumus, lai šos līdzekļus nākotnē izmantotu hopitekārajam kredītam vai auto līzingam, pirmajai iemaksai kādam lielākam pirkumam, investīcijām utml.?

Kas ir ģimenes budžets un kas mainās pēc laulībām?

Visvienkāršākajā izpratnē ģimenes budžets ir visi finanšu līdzekļi, kas ir jaunlaulāto rīcībā pēc kāzām. Tā var būt nauda, kas uzdāvināta vai ik mēnesi saņemtais atalgojums. Ja lūkojas plašāk, tad ģimenes resursus jeb budžetu veido arī dažādi vērtspapīri, akcijas, īpašumi utml., ja vien tādi ir abiem vai vienam partnerim.

Tādēļ pirms laulībām vai neilgi pēc tām svarīgi pārrunāt un vienoties par principiem, kādi tiks ievēroti kopdzīvē finanšu jomā, iespējams pat ar juridisku instrumentu palīdzību – laulības līgums. Kopīga izpratne lieti noderēs, lai izvairītos no nesaprašanām, konfliktiem.

Īpaši šāda vienošanās ir svarīga, jo laulība ir jauns juridiskais ietvars, kas nebija spēkā pirms ģimenes oficiālas izveidošanas. Piemēram, jāņem vērā – ja vien laulātie juridiski nav vienojušies citādi, tad visa pēc kāzām iegūtā manta, arī nauda, uzskatāma par abu partneru kopīgu īpašumu.

Ģimenes budžets pēc laulībām: principi un ieteikumi

Lai veicinātu vienotu pieeju un kopīgu izpratni par ģimenes budžetu jaunlaulāto starpā, daži principi un ieteikumi rīcībai ar “ģimenes maku”:

  • bankas konts – katram savs, kopīgs vai vairāki: lai saglabātu katra laulātā finansiālo neatkarību un brīvību, kas mūsdienās nav mazsvarīga, kā arī, lai nodrošinātu operatīvu piekļuvi ikdienā nepieciešamajiem resursiem, tiek rekomendēts, ka katram laulātajam saglabājas savs līdzšinējais bankas konts. Protams, tas neizslēdz iespēju izveidot arī kopīgu kontu, kurā katru mēnesi tiek ieskaitīta konkrēta summa, ko izmantot, piemēram, regulāro rēķinu apmaksai, lielākiem ikdienas tēriņiem, noguldījumu veidošanai utml;
  • budžeta plānošana: vienoties, ka katru mēnesi pāris veiks ienākumu un izdevumu “revīziju”. Tas ļaus sekot līdzi gan budžeta stāvoklim, gan palīdzēs kontrolēt tēriņus un veikt izdevumu korekcijas, ja tādas nepieciešamas;
  • noguldījumi: ja ir pietiekami ienākumi vai ar budžeta plānošanas palīdzību izdodas ietaupīt, ieteicams vienoties, ka no ģimenes budžeta līdzekļiem tiks veidoti noguldījumi. To var veikt, piemēram, izveidojot krājkontu. Noguldījumi / uzkrājumi īpaši noderēs, ja tuvāko gadu mērķis ir lielāks mājoklis, jauns auto, īpašs ceļojums vai cits pirkums, kam nepieciešami līdzekļi pirmajai iemaksai, vai arī, ja ilgtermiņā ir vēlme uzkrāt līdzekļus investīcijām, piemēram, ieguldījumu fondiem, vecumdienām, bērnu izglītībai. Eksperti norāda, ka noguldījumiem / uzkrājumiem vajadzētu novirzīt aptuveni 10-15% ikmēneša ienākumu;
  • rēķini: vienošanās par rēķinu apmaksu rada kārtību un novērš situācijas, kad kāds maksājums ir netīšām “aizmirsies”, tādejādi radot turpmākus sarežģījumus. Risinājumi rēķinu apmaksai ir dažādi, piemēram, katram konkrēti rēķini, maksāšana notiek pamīšus, izveidots kopīgs konts, kurā ik mēnesi ieskaita noteiktu summu rēķinu automātiskai apmaksai. Vajadzības gadījumā jāprecizē, kurš pēc laulībām būs rēķinu faktiskais adresāts, piemēram, par elektrību, gāzi, ūdeni;
  • finanšu saistības: sistemātiski plānojot ģimenes budžetu, sekojot līdzi ikdienas tēriņiem, veidojot noguldījumus, būs iespējas ērtāk un ātrāk iegūt papildus nepieciešamo finansējumu, ja nepieciešams veikt lielākus pirkumus. Tas attiecas gan uz ar mazākām summām saistītiem izdevumiem, piemēram, kredīts remontam, aizņēmums auto iegādei vai cits aizdevums, gan uz nozīmīgākām finanšu saistībām – hipotekārais kredīts, kam parasti nepieciešama visai liela pirmā iemaksa;
  • laulības līgums: ņemot vērā, ka laulības nozīmē arī jaunu juridisko statusu un tiesiskos nosacījumus partneru starpā, tai skaitā naudas un mantas lietās, tad iespēja, lai par to vienotos un atrunātu, ir laulības līguma slēgšana. Ir divu veidu laulības līgumi, kas nosaka:
  1. laulāto mantas šķirtību;
  2. laulāto mantas kopību.

 

Kas jāzina jaunlaulātajiem

Uzsākot laulības dzīvi, jaunajai ģimenei ir ieteicams pārrunāt un vienoties par būtiskākajiem principiem sava ģimenes budžeta plānošanā, veidošanā un tērēšanā. Piemēram, vai tiks veidoti noguldījumi / uzkrājumi, vai būs budžeta plānošana, kā notiks rēķinu apmaksa, vai laulības laikā tiks veikti līdzekļu ieguldījumi utml. Ja ģimenes mantisko lietu plānošanai nepieciešams, iespējams izmantot arī juridisku risinājumu – laulību līgumu.

Laulība sniedz priekšrocības, piemēram, ja aizņēmuma, hipotekārā kredīta utml. gadījumos nepieciešami lielāki līdzekļi, tad tiek ņemti vērā abu precēto ienākumi. Līdz ar to, ir iespējas iegūt lielāku kredītu.

Jāņem vērā arī tas, ka ne vienmēr visiem jaunlaulātajiem ir pietiekami resursi, lai pēc iespējas ātrāk uzlabotu savu dzīves kvalitāti, piemēram, iegādātos jaunu mājokli vai auto, dotos īpašā ceļojumā. Un ilgtermiņa vēlmes mēdz būt lielākas nekā iespējas. Tādēļ, ja jaunā ģimene nolemj uzņemties lielākas finansiālās saistības, tad noderēs gan pašu veidotie noguldījumi / uzkrājumi, gan arī “Sortter” kredītu salīdzināšanas platforma. Tajā bez maksas var iepazīties ar aizdevumu veidiem, kredīta kalkulatoru, gada procentu likmēm u.c.

Tāpat, ja jaunlaulātajiem nepieciešams papildfinansējums vai ieteikumi saistībā ar budžeta plānošanu, piemēram, pirmajai iemaksai lielākam pirkumam, noguldījumu veidošanas uzsākšanai, vērts ieskatīties Sortter platformā. Tas ir ērts, Somijā radīts tiešsaistes rīks, kas palīdzēs uzzināt dažādu finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko.

Lasiet arī

Atpakaļ uz bloga sadaļu