bonus malus klases aprekinasana
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Bonus-Malus klase – kas tas ir un kā tiek aprēķināta?

Bonus-Malus ir sistēma, kas apdrošinātājiem ļauj objektīvāk izvērtēt katra auto īpašnieka riskus un tam atbilstoši aprēķināt OCTA izmaksas. Tas palīdz apdrošinātājiem veikt precīzākus aprēķinus, savukārt autovadītājus tas motivē braukt uzmanīgāk, lai apdrošināšana būtu lētāka. Kā parāda statistika, auto īpašnieku skaits, kam piešķirta bonus jeb zemā riska klase, katru gadu aug.

Bonus-Malus sistēma

Bonus-Malus sistēma (BM) pirms vairāk kā 10 gadiem tika ieviesta apdrošināšanas nozarē, lai nodrošinātu vienlīdzīgus principus automašīnu apdrošināšanas polišu cenu aprēķinā, individuāli izvērtējot katra autovadītāja riskus. Jo augstāki riski, jo augstāka arī polises cena. Ņemot vērā autovadītāja vēsturi, avāriju un pārkāpumu skaitu, tiek piešķirta kāda no Bonus-Malus klasēm, attiecīgi nosakot, vai autovadītājs pieder pie augsta vai zema riska klientiem. Šāda sistēma kalpo arī kā motivācija autovadītājiem būt uzmanīgākiem uz ceļa un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, jo jebkurš negadījums var būtiski sadārdzināt obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas (OCTA) izmaksas. Tā kā OCTA apdrošināšana ir obligāta, Bonus-Malus sistēma nenovēršami ietekmē katras automašīnas īpašnieku, un katrs no autovadītājiem cenšas darīt visu, lai nonāktu zemākā riska klasē un iegūtu OCTA atlaides.

Turpiniet lasīt rakstu, lai uzzinātu vairāk, kā tiek noteikta Bonus-Malus klase, kā to mainīt un cik lielā mērā tas ietekmēs obligātās apdrošināšanas izmaksas. Ir svarīgi būt zinošiem par Bonus-Malus sistēmas darbību, lai būtu mazāk nepatīkamu pārsteigumu, dodoties pie apdrošinātāja, lai pagarinātu OCTA polisi.

Bonus-Malus subjekts

Bonus-Malus aprēķinā galvenais ir Bonus-Malus subjekts jeb transporta līdzekļa īpašnieks, attiecībā uz kuru tiek rēķināta un piešķirta BM klase. Automašīnas vai traktortehnikas īpašnieks, uz kuru rēķina BM klasi, var būt gan juridiska, gan fiziska persona, taču jāņem vērā, ka, ja uz šīs personas vārda ir reģistrētas vairākas automašīnas, Bonus-Malus klases aprēķinā tiks ņemta vērā visu transportlīdzekļu vēsture. Visbiežāk šī problēma skar uzņēmumus un ģimenes, kur viena vai vairākas automašīnas ir uz viena īpašnieka vārda, taču ikdienā automašīnas lieto vairāki autovadītāji. Pat ja īpašnieks nebūs izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, tā kā avārija būs veikta ar viņa īpašumā esošu transporta līdzekli, tas automātiski ietekmēs viņa BM klasi un turpmākās polises izmaksas. Tādēļ rūpīgi izsveriet, kam uzticat savu automobili! Apdrošināšana to neņems vērā tikai tad, ja varēsiet pierādīt, ka avāriju izraisījusī persona izmantoja Jūsu automobili nelikumīgi un bez Jūsu atļaujas.

Bonus-Malus klase un tās ietekme

BM klase ir Bonus-Malus sistēmas iedalījums, kas palīdz iedalīt automašīnu īpašniekus pie noteiktas riska grupas. Bonus-Malus klase tiek piešķirta katrā no transportlīdzekļu grupām. Pavisam ir 17 BM klases, kas tālāk izdalās divos veidos:

  • malus jeb sliktā klase, kurai tiek piemērots apdrošināšanas riska palielinājums un attiecīgi arī augstākas polises izmaksas (no 1. līdz 5. BM klasei);
  • bonus jeb labā klase, kurai tiek aprēķināts apdrošināšanas riska samazinājums (no 6. līdz 17. BM klasei).

Katrā no klasēm polises izmaksas attiecīgi palielinās vai samazinās, taču, lai izvērtētu, kurā tieši no klasēm pieskaitīt attiecīgo automašīnas īpašnieku, tiek veikts rūpīgs aprēķins, turklāt pēc katras polises iegādes aprēķins tiek atjaunots. BM prēķinā izmanto:

  • apdrošināšanas dienu skaitu, kuru nosaka, ņemot vērā apdrošināšanas līgumu (aprēķina algoritms mainās, ja dienu skaits pārsniedz 428 dienas);
  • apdrošināšanas gadījumu skaitu, par kuriem saņemta atlīdzība, sedzot avārijā radušos zaudējumus;
  • attiecīgā transportlīdzekļa grupai piemēroto koeficientu;
  • klienta apdrošināšanas pēdējo 11 gadu vēsturi.

Visiem transportlīdzekļu īpašniekiem BM klases parasti tiek pārrēķinātas reizi gadā, parasti 15. septembrī, kad jaunajā aprēķinā tiek ņemti vērā pēdējā kalendārā gada dati, t.i., no 1. septembra līdz 31. augustam. Vislielāko ietekmi uz aprēķinu veido negadījumu jeb apdrošināšanas gadījumu skaits. Jau viens reģistrēts negadījums, kurā pieprasīta apdrošināšana, BM klasi samazina par 30%, par diviem šādiem gadījumiem klasi samazina jau par 50%, bet, ja pēdējā gada laikā bijuši četri un vairāk negadījumi, automašīnas īpašniekam tiek piešķirtā 1. jeb visaugstākā riska klase.

Mana Bonus-Malus klase

Ja esat iegādājies savu pirmo automašīnu, Jums automātiski tiek piešķirta 6. BM klase, kas nostāda Jūs neitrālā situācijā – skaitāties ne labs, ne slikts autovadītājs. Taču katra nākošā darbība jau var ietekmēt to, vai tiksiet pieskaitīts Bonus vai Malus klasei. Katrs satiksmes negadījums var būtiski sadārdzināt nākošās OCTA polises izmaksas. Tā kā apdrošināšana ir dārgs pakalpojums jebkuram transporta līdzeklim, ir jo sevišķi svarīgi noturēties 6. klasē un ar katru gadu nonākt arvien augstākā bonus klasē. Ja nonāksiet kaut vienā satiksmes negadījumā, uzreiz tiksiet pieskaitīts pie 4. BM klases, bet vēl pēc viena negadījuma – jau atradīsieties 3. BM klasē. Pēc tam atkal uzlabot rādītāju un pacelties klasi augstāk, prasa daudz laika. Lai iegūtu augstāko jeb 17. BM klasi, OCTA jāiegādājas 11 gadus pēc kārtas un nedrīkst būt reģistrēta neviena autoavārija, kurā iesaistīta apdrošināšana un atlīdzību izmaksa. Pēc nonākšanas 17. klasē, pietiek ar vienu avāriju, lai atkal noslīdētu uz 12. BM klasi.

Lai pārliecinātos par to, kurai no BM klasēm esat piederīgs, varat vērsties pēc informācijas pie sava apdrošinātāja vai izmantot kādu no tiešsaistes rīkiem, kur šos datus var pārbaudīt, piemēram, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājas lapā. Tomēr jāatceras, ka piederība klasei nenosaka konkrētu polises cenu, pie dažādiem apdrošinātājiem tā joprojām var atšķirties.

Bonus-Malus klase pēc transportlīdzekļa veida

Bonus-Malus klasi neietekmē automašīnas modelis, vecums vai tehniskais stāvoklis, taču aprēķinā tiek ņemts vērā, kāda tipa transporta līdzeklis tiek izmantots. Transporta līdzekļi iedalās vairākās grupās: vieglie automobiļi; kravas transportlīdzekļi ar pilnu masu līdz vai virs 12000 kg; autobusi ar pilnu masu līdz vai virs 12000 kg, motocikli un mopēdi, kā arī traktortehnika.

Ja Jūsu īpašumā ir vairāki transporta līdzekļi, kas pieder vienai transporta līdzekļu grupai, piemēram, Jums ir divas vieglās automašīnas, tad, aprēķinot Bonus-Malus klasi, tiks ņemti vērā abu šo automašīnu reģistrētie negadījumi. Bet, ja Jūsu īpašumā ir vēl kāds transporta līdzeklis no citas grupas, piemēram, Jums ir viena vieglā automašīna un viens mopēds, tad katra transporta līdzekļa negadījumu vēsture tiks skatīta atsevišķi. Piemēram, ja avārijā būs iesaistīts mopēds, tad tas ietekmēs tikai Jūsu Bonus-Malus klasi mopēdu grupā, bet BM klasi, kas attiecas uz vieglās automašīnas apdrošināšanu, tas neietekmēs.

Statistika Latvijā

Lai gan Bonus-Malus sistēma ir vērtēta dažādi un daudzi autovadītāji atzīst, ka līdz galam nesaprot šo aprēķinu, tendences rāda, ka autovadītāji uz ceļa izturas atbildīgi un lielākā daļa no automašīnu īpašniekiem ik gadu nonāk aizvien augstākā BM klasē. Iespējams, to veicina iedzīvotāju vēlme panākt, lai apdrošināšana izmaksātu aizvien mazāk.

Kā liecina jaunākā statistika, Bonus-malus pēdējā gada laikā palielinājusies vairāk kā 348 tūkstošiem autoīpašnieku, bet samazinājusies – vien 197 tūkstošiem īpašnieku, turklāt joprojām ir liels procents to automašīnu īpašnieku, vairāk kā 10%, kuriem izdodas noturēties visaugstākajā, 17. BM klasē. Tas liecina, ka šī ieviestā sistēma pilda savu uzdevumu un vienlaikus nodrošina gan samērīgāku apdrošināšanas izmaksu sadali, gan drošāku satiksmi.

Atpakaļ uz bloga sadaļu