Sortter blog
Înapoi la blog
# Credit ipotecar

Actualizat:

alina pascal

autor:

Alina Pascal

alex manea

Verificat de:

Alex Manea

Verificat de

Antecontract credit ipotecar: Tot ce trebuie să știi despre acest pas de cumpărare a locuinței

În procesul complex al tranzacțiilor imobiliare, un pas important înaintea încheierii contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de antecontractul de vânzare-cumparare imobil. Acest document preliminar stabilește acordurile și clauzele fundamentale care vor fi incluse în contractul final și reprezintă un angajament preliminar între părțile implicate.

Este esențial să înțelegi în detaliu aspectele legate de antecontract și importanța acestuia pentru a evita neînțelegerile și potențialele probleme în tranzacția imobiliară.

Fie că ești un potențial cumpărător sau vânzător de imobile, informațiile cuprinse în acest articol îți vor oferi cunoștințele necesare pentru a naviga cu succes prin procesul de încheiere a unui antecontract vânzare-cumpărare imobil. Iată ce trebuie să știi înainte să semnezi contractul de vânzare cumpărare!

Ce este un antecontract de vânzare cumpărare imobil?

Antecontractul de vânzare cumpărare a unui imobil, cunoscut și sub denumirea de promisiune bilaterală de vânzare cumpărare sau precontract, este un document legal și oficial încheiat la notariat, care stabilește acordurile preliminare între vânzător și cumpărător în privința vânzării unui imobil. Prin intermediul acestui antecontract, proprietarul imobilului se angajează față de promitentul cumpărător că va încheia contractul de vânzare la o dată ulterioară, convenită de comun acord.

Un antecontract de vânzare-cumpărare poate fi încheiat la orice notar public din România, indiferent de locația imobilului sau de domiciliul părților implicate. Antecontractul servește drept fundament pentru întocmirea unui contract de vânzare cumpărare și asigură că ambii părți au convenit asupra termenilor și condițiilor tranzacției.

Un aspect important de menționat este că antecontractul de vânzare-cumpărare nu transferă încă proprietatea imobilului de la vânzător la cumpărător și nu ține loc de contract, ci creează o obligație legală a vânzătorului de a încheia tranzacția la data specificată în document.

În ce condiții poți încheia un precontract?

Pentru a încheia un precontract în conformitate cu noul cod civil, este necesar să se îndeplinească anumite condiții esențiale. Codul civil stabilește că într-un precontract trebuie să fie incluse toate clauzele esențiale din contractul de vanzare cumpărare promis.

În primul rând, pentru ca vânzarea să fie valabilă, este necesar să existe consimțământul clar și neechivoc al ambelor părți implicate - vânzătorului și cumpărătorului. Este esențial să se specifice în mod clar și precis natura bunului care urmează să fie vândut și să se confirme că acesta este un bun legal. De asemenea, este necesar să se stabilească un preț sau să se ofere cel puțin modalități prin care prețul va fi determinat.

Practic, un precontract de vânzare trebuie să conțină, în mod obligatoriu și în formă scrisă, cel puțin următoarele elemente:

 • datele de identificare ale cumpărătorului și ale vânzătorului;
 • descrierea detaliată a bunului care urmează să fie vândut;
 • prețul convenit;
 • avansul din preț;
 • data la care se va încheia contractul definitiv;
 • data la care contractul a fost încheiat. (data la care ați semnat precontractul);
 • semnăturile părților implicate.

Dacă ai încheiat un antecontract cu un dezvoltator imobiliar, trebuie să acorzi o atenție deosebită anumitor clauze care pot fi în favoarea acestuia. Există posibilitatea ca dezvoltatorul să aibă dreptul de a amâna vânzarea imobilului cu întârzieri semnificative față de data inițială stabilită pentru încheierea contractului de vânzare, sau să îți vândă imobilul fără ca acesta să fie conectat la rețelele de utilități. De asemenea, în funcție de clauzele din antecontract, există riscul de a pierde avansul plătit în cazul în care renunți să mai achiziționezi imobilul. În unele cauzuri, restituirea avansului poate fi inclusă în contract, fiind o hotărâre care să țină indiferent dacă decizi să nu mai achiziționezi imobilul.

Ce acte ai nevoie pentru un precontract de vânzare cumpărare?

Atunci când mergi împreună cu vânzătorul imobilului respectiv la notar, asigură-te că aveți următoarele acte necesare asupra voastră:

 • acte de identitate;
 • acte de proprietate imobil (contract vânzare-cumpărare, donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor etc.);
 • dacă acel bun imobil este înscris în cartea funciară: fișa bunului imobil, plan de amplasament, plan releveu, încheiere intabulare etc.;
 • extras de carte funciară pentru informare (se obține prin notariat).

Cât timp este valabil un antecontract?

În cuprinsul unui antecontract de vânzare-cumpărare imobil, de regulă, nu este specificată o perioadă de valabilitate explicită. Totuși, există mențiuni referitoare de la câte luni de la data semnării antecontractului este stabilită încheierea contractului final de vânzare-cumpărare. Această dată stabilită la semnarea antecontractului și indică momentul în care vânzătorul se angajează să vândă imobilul, iar cumpărătorul se angajează să-l achiziționeze.

Deși nu există o valabilitate explicită pentru antecontract, părțile pot prelungi data încheierii contractului final prin încheierea unui act adițional la antecontract. Acest act adițional reprezintă o înțelegere suplimentară între părți, prin care se extinde termenul inițial convenit pentru încheierea tranzacției. Prevederile actului adițional vor stabili în mod clar noua dată la care contractul de vânzare-cumpărare urmează să fie finalizat.

Care sunt taxele și cine le plătește?

Taxele notariale pentru încheierea antecontractului de vânzare cumpărare poate varia. Acesta se calculează în funcție de valoarea avansului, ca procent de 1% din acesta plus TVA. Promitentul cumpărător achită onorariul notarial pentru autentificarea promisiunii de vânzare. Promitentul vânzator nu are nicio obligație în acest sens. În afară de acestea mai sunt și alte taxe notariale pentru un credit ipotecar.

De ce acte mai ai nevoie pentru încheierea unui credit ipotecar?

Pentru a obține un împrumut, în plus față de antecontractul de vânzare-cumpărare, vei avea nevoie de acte în plus. Iată actele necesare pentru obținerea creditului ipotecar:

 1. Cererea de credit ipotecar: Trebuie să completezi la sediul băncii o cerere oficială pentru obținerea creditului ipotecar. Aceasta conține informații despre veniturile tale, angajator, istoricul de credit, detalii despre proprietatea pe care dorești să o cumperi și alte informații relevante.
 2. Actul de identitate.
 3. Acte pentru veniturile obținute/acordul de consultare a bazei de date ANAF: Va trebui să furnizezi documente care atestă veniturile și sursa acestora. Aceasta poate include adeverințe de salariu, declarații de venit, extrase bancare sau orice alte documente care confirmă sursele de venit. Pentru simplificarea procesului, poți semna acordul de consultare a bazei de date ANAF.
 4. Actele de proprietate pentru locuința pe care dorești să o cumperi, inclusiv antecontractul de vânzare-cumpărare.

Ce alți pași mai trebuie să parcurgi până la obținerea creditului ipotecar?

Pentru a obține creditul ipotecar, trebuie să parcurgi următorii pași:

 1. Compară ofertele: Analizează diferitele oferte de credit ipotecar oferite de bănci și instituții financiare pentru a alege cea mai potrivită opțiune pentru tine.
 2. Consultă un specialist: Este recomandat să consulți un specialist în domeniul financiar sau un consultant ipotecar care te poate ajuta să înțelegi mai bine procesul și să te asiste pe parcursul obținerii creditului.
 3. Depune documentele: După ce ai ales o instituție financiară, depune toate documentele necesare în conformitate cu cerințele lor.
 4. Evaluarea imobilului: Banca poate solicita o evaluare a imobilului pentru a stabili valoarea sa reală.
 5. Aprobarea și semnarea contractului: Dacă toate documentele și informațiile sunt în regulă, banca va evalua cererea ta și, în caz de aprobare, vei primi oferta de credit. Dacă ești de acord cu termenii, vei semna contractul de credit.
alina pascal

autor

Alina Pascal

Alina face parte din redactorii echipei Sortter. Are o experiență de peste 2 ani în elaborarea articolelor privind planificarea financiară, finanțele personale, credite, asigurări și investiții. Implicarea, curiozitatea și pasiunea pentru domeniul financiar sunt pilonii de bază în crearea unor articole corecte și atractive, pe teme cât mai variate.

Lucrăm constant pentru a ne asigura că tot conținutul pe care îl scriem este de înaltă calitate, actual și interesant. Tot conținutul nostru se bazează pe independență și obiectivitate, precum și pe expertiză. Pe lângă redactorii noștri profesioniști, managerul de conținut, specialiștii în finanțe și echipa de marketing a Sortter verifică în mod regulat conținutul.

Înapoi la blog