euroins

Euroins

Pentru a beneficia de cele mai bune servicii de asigurări, o gamă completă de riscuri asigurate, profesionalist și transparență, trebuie să-ți orientezi atenția spre companii de prin nivel precum Euroins. Alegerile înțelepte îți pot face viața mult mai liniștită și mai ales protejată.

Avantaje

  • Polițele pot fi achiziționate și plătite online
  • Cea mai cunoscută companie de asigurări din România

Dezavantaje

  • Nu oferă asigurare de viață ci doar de accidente

Despre Euroins

Euroins România este parte a unui  grup important de asigurări din Europa, intrând pe piața din țara noastră în anul 1994 și ocupând azi un loc fruntaș. Compania a crescut constant de-a lungul timpului, adăugând valoare și diversitate produselor oferite, abordări unice ale strategiei de vânzare și conceptului de service constant al clienților pe parcursul derulării contractelor.

Euroins asigurări a devenit un etalon de profesionalism pe piața asigurărilor, combinând dimensiunea socială a asigurării cu dimensiunea sa umană, ce implică o abordare personalizată pentru fiecare client. Oferta de asigurări a companiei este complexă și completă, conform părerilor despre Euroins exprimate de clienți, fiind disponibilă atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice.

RCA Euroins

Contractul RCA Euroins acoperă răspunderea civilă utilizatorului unui mașini pentru eventualele prejudiciile produse unei terțe părți, prin intermediul autovehiculului înmatriculat sau înregistrat în România. Euroins asigurări acoperite următoarele riscuri generale:

·         daune materiale produse direct sau indirect;

·         vătămări corporale;

·         deces;

·         alte prejudicii fără caracter patrimonial.

Contractul de asigurare auto Euroins este aplicabil pe tot teritoriul UE, plus Elveția, Islanda, Norvegia, Andorra, Croația și Liechtenstein, iar perioada de asigurare poate fi de la o lună la un an, în funcție de opțiunea asiguratului și nevoile sale.

Încheierea unei asigurări RCA Euroins are caracter obligatoriu pentru oricine conduce un autovehicul pe teritoriul României. Este considerată contravenție și este sancționabilă cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare folosirea unui vehicul ce nu are încheiată o poliță de asigurare auto RCA valabilă.

Pentru încheierea unei polițe de asigurare RCA Euroins sunt necesare doar următoarele acte:

·         cartea de identitate a proprietarului;

·         certificatul de înmatriculare a autovehiculului.

Prima de asigurare și suma asigurată se pot afla ușor, direct pe site-ul companiei prin intermediul calculatorului RCA Euroins prin completarea unor informații importante legate de proprietarul mașinii și despre autovehiculul asigurat. Cu ajutorul acestui instrument poți compara mai multe posibilități de încheiere a poliței de asigurare la un preț de asigurare RCA Euroins avantajos. Raportul dintre calitatea serviciilor și prețul plătit de asigurați este unul foarte bun, conform părerilor despre RCA Euroins exprimate de aceștia pe forumurile de specialitate.

CASCO Euroins

Euroins CASCO este o asigurare facultativă destinată vehiculele care nu au mai mult de 12 ani împliniți, înregistrate în România, utilizate de persoane care au reședința în România, în schimbul plății unei prime de asigurare. Riscuri asigurate sunt diferențiate în funcție de pachetul ales de clienți. Pachetul CASCO considerat de bază acoperă riscuri esențiale:

·         incendiu, explozie sau trăsnet;

·         cutremur, alunecare de teren, furtună sau inundație din cauze externe;

·         fenomene atmosferice extreme precum grindina, zăpadă, uragan, avalanșă sau gheață.

Pentru pachetul CASCO Standard se mai adaugă și alte riscuri suplimentare ce pot fi acoperite, precum:

        •   ciocniri, zgârieri, căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, loviri cu alte vehicule sau cu orice corpuri aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat;

·         pagubele produse de animale;

·         servicii de asistență rutieră.

Pentru pachetul CASCO Premium, acordat doar mașinilor cu o vechime mai mică de 10 ani, riscurile suplimentare acoperite vizează:

·         furtul autovehiculului;

·         furtul mașinii prin efracție;

·         vandalism asupra mașinii, precum spargerea geamurilor, tăierea cauciucurilor sau scrijelirea suprafețelor exterioare;

·         pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracție sau prin tâlhărie.

Polița CASCO este valabilă pe teritoriile tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și pe teritoriile următoarelor state: Elveția, Andora, Monaco, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Perioada de asigurare este cuprinsă între 6 luni și un an. În ceea ce privește aplicarea sistemului de franșiza, asiguratul va plăti o sumă deductibilă obligatorie de 10% din suma asigurată, atât pentru riscul de furt total extern cât și pentru riscul de avarie totală în afara teritoriului României.

Cuantumul sumei asigurate se stabilește conform catalogului Eurotax, se exprimă în lei sau în euro și se înscrie în contractul de asigurare. Primele de asigurare pot fi plătite anticipat și integral sau în rate, după preferința asiguratului.

Asigurare de călătorie Euroins

Asigurarea de călătorie Euroins poate fi încheiată de orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiții cumulative:

·         vârsta maximă de 80 de ani;

·         domiciliul sau rezidență în România;

·         călătorește în străinătate fie în scop turistic, lucrativ sau de afaceri.

Euroins România are pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 70 și 80 de ani o ofertă de încheiere a unei asigurări medicale de călătorie în străinătate în anumite condiții: pot achiziționa asigurarea STANDARD de asistență și cheltuieli medicale în străinătate pentru suma asigurată de 5.000 de euro, fără acoperirea riscului de repatriere.

Cei care au trecut de 80 ani pot achiziționa o asigurare de tip standard de asistență ce acoperă anumite cheltuieli medicale în străinătate. Acest lucru se poate realiza numai după ce au obținut un acord scris din partea reprezentanților companiei de asigurări.

Acordul de acceptare a preluării riscului asiguratului se realizează în baza analizării unei declarații medicale pe care asiguratul are obligația de a o prezenta. Suma maximă de asigurare este de 5.000 de euro, pentru maximum 90 de zile și nu cuprinde cheltuielile de repatriere.

Serviciile medicale asigurate de Euroins în călătorie sunt:

·         consultație inițială și diagnosticare;

·         tratament și medicație în caz de boală;

·         spitalizarea pacientului pentru maxim o lună;

·         intervenție chirurgicală de urgență;

·         intervenție stomatologică de maximă urgență pentru calmarea directă a durerii pentru cel mult 2 dinți;

·         asistență medicală de urgență pentru bolile cronice preexistente și cunoscute la data începerii valabilității poliței de asigurare;

·         asistență medicală de urgență în cazul îmbolnăvirilor cauzate de riscuri pandemice, precum Covid-19, dar și pentru altele din această tipologie;

·         transport medical de urgență la primul spital;

·         repatriere medicală de urgență.

Suma asigurată poate fi cuprinsă între 5.000 și 50.000 euro, din care maxim 20.000 euro pentru tratament ambulatoriu și maxim 30.000 de euro pentru spitalizare, intervenție chirurgicală, inclusiv anestezie și utilizarea sălii de operație.

Se aplică o limită maximă de 1.000 de euro pentru cheltuielile de urgență necesare pentru salvarea vieții asiguratului sau cele ce vizează calmarea durerii acute a acestuia. În cazul îmbolnăvirilor legate de riscul pandemic, cheltuielile privind asistență medicală de urgență se despăgubesc în limita a 10% din suma maximă asigurată. În cazul tratamentelor dentare de maximă urgență limita maximă a despăgubirii este de 150 euro pe dinte.

Prima de asigurare calculată se poate achita anticipat și integral odată cu emiterea poliței de asigurare. Ea poate fi achitată în numerar la sediul agențiilor companiei, cu cardul sau prin virament în contul bancar menționat explicit în oferta de asigurare.

Răspunderea companiei de asigurări pentru riscurile asigurate încetează în următoarele situații:

·         la dată când expiră contractul de asigurare sau la data ultimei zile plătite din prima de asigurare în cazul rezilierii contractului;

·         la întoarcerea din călătorie a asiguratului;

·         dacă evenimentul asigurat s-a produs înainte de începerea derulării poliței și astfel, obiectul contractului de asigurare nu mai există;

·         dacă după începerea răspunderii producerea evenimentului asigurat a devenit imposibil de realizat;

·         cu acordul ambelor părți implicate;

·         prin denunțare unilaterală, sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un preaviz de minim 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe confirmarea de primire;

·         în caz de forță majoră, așa cum este aceasta definită prin contract.

Asigurare de locuință Euroins

Prin acest produs de asigurare pot fi asigurate bunurile imobile față de care asiguratul are un interes patrimonial specific. Calitatea asiguratului poate fi persoană fizică sau juridică, proprietar, chiriaș, administrator, custode sau altă calitate stabilită prin lege.

Riscurile asigurate prin acest produs sunt de mai multe tipuri:

·         riscuri de bază, precum cutremur de pământ, inundație din cauze naturale, alunecare de teren;

·         riscuri suplimentare: incendiu, trăsnet, explozie, căderea avioanelor pe locuință, lovirea accidentală și neintenționată din exterior a locuinței asigurate și a gardului ce o împrejmuiește, de către vehicule rutiere, boom sonic, fenomene atmosferice extreme, greutatea stratului de zăpadă, de gheață sau avalanșă, avarii accidentale ale instalațiilor de apă, furt prin efracție, vandalism;

·         riscuri socio-politice;

·         asistență tehnică de urgență derulată la domiciliul asiguratului ce acoperă reparațiile necesare în urma unor avarii accidentale la instalația electrică, de gaz, sanitară sau de canalizare.

Prima de asigurare se poate achita fie numerar în cadrul agențiilor fizice ale companiei de asigurări, fie cu cardul sau prin virament în contul bancar, indicat expres în orice ofertă de asigurare. Prima de asigurare se achită anticipat și integral sau, la alegerea asiguratului, în maximum 4 rate egale. Polița de asigurare se încheie pe o durată de maximum un an.

Sumele asigurate se stabilesc prin raportare la valoarea declarată de asigurat ca fiind valoarea de piața a casei sau apartamentului asigurat. Asistența tehnică de urgență la domiciliu este un serviciu din oferta companiei Pachet Start până la limita de 100 de euro pe intervenție și maximum 250 euro pe an.

Asigurare medicală Euroins

Oferta Euroins pe în domeniul medical se numește Europrotect și oferă protecție medicală asiguratului pentru acoperirea unor cheltuieli de îmbolnăvire și accidentare specificate expres în contract. Serviciile acoperite sunt:

·         call center medical, disponibil non stop;

·         consultați diverse de medicină generală;

·         spitalizare și intervenții chirurgicale în unități spitalicești private sau de stat;

·         asistența medicală de urgență: ambulanță și proceduri medicale.

·         solicitarea unei consultații pentru a avea o a doua opinie medicală;

·         diverse analize complete de laborator;

·         alte investigații medicale sau consultații medicale de specialitate;

·         pachete preventive de analize de bază;

Vârsta minimă la încheierea unui contract de asigurare este de 1 an, iar cea maximă este de 65 ani. Valabilitate poliței este de 1 an, cu posibilitate de reînnoire multiplă. Frecvența de plată a primei de asigurare poate fi anuală, semestrială sau trimestrială, după preferința exprimată a asiguratului.

Afecțiunile medicale pre-existente, cronice sau incurabile despre a căror existență asiguratul avea cunoștință în momentul încheierii asigurării nu sunt acoperite de polița de asigurare Euroins. În plus, serviciile medicale acoperite prin asigurarea de sănătate ale companiei de asigurare se pot derula exclusiv pe teritoriul României.

Alte tipuri de asigurări

În afara de asigurările deja menționate mai sus, compania Euroins mai dispune și de alte produse de asigurare competitive, apreciate de clienții săi. Enumerăm câteva dintre acestea:

·         asigurarea de accidente pentru angajați - ce acoperă riscurile de invaliditate permanentă şi deces, produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, ca urmare a unor accidente de muncă;

·         asigurarea de accidentare a sportivilor - ce vizează integritatea corporală și/sau viața asiguratului prin acordarea de indemnizații până la limita sumei asigurate, în cazul producerii unui accident în practicarea sportului pe perioada contractului;

·         asigurarea de accidente a persoanelor – ce vizează acordarea unei indemnizații până la limita sumei asigurate în cazul producerii unui accident cu consecințe serioase asupra integrității sau vieții asiguratului.

·         asigurarea de accidente a persoanelor din autoturisme – ce asigură integritatea corporală sau viața asiguratului aflat în mașina precizată expres în polița de asigurare.

Euroins oferă și produse de asigurări destinate persoanelor juridice. Iată câteva dintre acestea:

·         asigurarea materialului rulant pentru riscurile de avarii şi furt -  prin acest tip de asigurare sunt vizate locomotivele, locotractoarele, automotoarele, vagoanele de călători sau de marfă, vagoanele cisternă, garniturile de metrou; la acestea se mai adaugă şi echipamentele suplimentare, cum ar fi diverse sistemele de panouri, sonorizare, trape şi inscripționările publicitare, portbagajele, canapelele, scaunele sau draperiile.

·         asigurarea facultativă pentru corp navă şi mașini – prin care sunt asigurate diverse tipuri de nave.

asigurarea navelor de agrement cu viteză mică, precum și componentele şi echipamentele acesteia; pot fi incluse aici şalupele auxiliare, instalațiile şi decorațiunile interioare, accesoriile şi bunurile personale.

Asigurări Euroins - concluzie

Misiunea companiei Euroins de a asigura clienților săi servicii de cea mai bună calitate, un obiectiv strategic important ce se realizează prin fiecare contract de asigurare încheiat. Oferta de asigurări Euroins este una diversificată, cu pachete de bază și facultative, disponibilă atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice și la cele mai bune prețuri de pe piața de profil. Diferența competitivă este dată de calitatea serviciilor, de relațiile profesioniste, corecte ale angajaților și de sprijinul total față de clienți.