Konto oszczędnościowe w Credit Agricole

Rachunek osobisty to podstawa zarządzania swoimi finansami na co dzień. Najchętniej wybieranym dodatkiem do ROR, zaraz za kartą debetową jest konto oszczędnościowe. Różni się ono od konta osobistego tym, że jest oprocentowane, czyli powinno przynosić pewien zysk, a także chronić zgromadzone środki przed inflacją. Zwłaszcza w trudnych i niestabilnych czasach umiejętność oszczędzania to niezwykle cenna rzecz. Pozwala odłożyć na określone cele, nieprzewidziane wydatki, a nawet na czarną godzinę, związaną na przykład z utratą pracy. Aby oszczędzanie było owocne, warto odkładać regularnie, choćby drobne kwoty. Czy oferta konta oszczędnościowego w Credit Agricole jest atrakcyjna? Czy oferuje coś, czego nie proponują inne banki? Sprawdźmy to.

Zalety

  • atrakcyjne oprocentowanie w ramach oferty specjalnej "Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują"
  • możliwość ustawienia automatycznego zasilenia konta oszczędnościowego bez pobierania prowizj

Wady

  • konto oszczędnościowe dostępne tylko w złotówkach
  • nieszczególnie atrakcyjne oprocentowanie poza promocją

Credit Agricole - podstawowe informacje

Historia banku znanego dziś pod nazwą Credit Agricole sięga aż do roku 1991, kiedy to rozpoczął działalność Bank Świętokrzyski. Mniej więcej w tym samym czasie powstała firma LUKAS Sp. z o.o., która to w parę lat stała się liderem na rynku zakupów ratalnych. W roku 1998 Lukas S.A. został akcjonariuszem Banku Świętokrzyskiego. W efekcie tej operacji bank zmienił nazwę na LUKAS Bank Świętokrzyski S.A. Trzy lata później 75% udziału w tym banku przejęła międzynarodowa grupa finansowa Crédit Agricole, będąca jednym z największych banków na świecie. Bank wówczas zmienił ponownie nazwę, pozbywając się członu “Bank Świętokrzyski”. Wreszcie w roku 2011 Lukas Bank zmienił nazwę na Credit Agricole Bank Polska S.A. 

Obecnie Credit Agricole oferuje w Polsce usługi bankowe dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji, a także klientów z branży rolniczej. Klienci indywidualni mogą korzystać ze standardowych dla uniwersalnych banków produktów, takich jak: konta osobiste, oszczędnościowe, karty płatnicze, lokaty terminowe oraz kredyty. Szczególnie w dziedzinie kredytów ratalnych Credit Agricole ma duże kompetencje i doświadczenie. Są one dostępne w niemal 12 tysiącach punktów w całym kraju. Poza standardowymi usługami bankowymi Credit Agricole dostarcza rozwiązania w obszarze leasingu, faktoringu i bankowości inwestycyjnej. Również ubezpieczenia są oferowane przez Credit Agricole - mowa tu o ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i życiowych. Całkiem dobrze rozbudowana sieć około 330 placówek oraz bankowość internetowa i mobilna zapewniają klientom banku sprawne i wygodne zarządzanie ich finansami. 

Karty kredytowe oferowane przez Credit Agricole zapewniają możliwość skorzystania z rabatów nawet do 50% w blisko 10 tysiącach i punktach usługowych w całej Polsce. 

Credit Agricole obsługuje obecnie ponad 1,6 mln Polaków. 

Konto oszczędnościowe w Credit Agricole

Konto oszczędnościowe dostępne w banku Credit Agricole pod nazwą Rachunek Oszczędzam w PLN, prowadzony w polskich złotych, to swoboda i samodzielność zarządzania swoimi oszczędnościami. Klient może zasilać swój rachunek oszczędnościowy kwotami o dowolnej wysokości i robić to jak często chce lub może. Wpłaty na Rachunek Oszczędzam w PLN mogą być dokonywane także z konta osobistego posiadanego w innym banku. Wypłacanie środków również może mieć miejsce w dowolnym czasie, jednak trzeba się liczyć, że tylko pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna, a wszystkie następne wiążą się z kosztem zawartym w aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji. 

W przypadku Rachunku Oszczędzam w PLN bank Credit Agricole oferuje dwa tryby kapitalizacji odsetek - dzienny lub kwartalny. Bank zapewnia, że przy korzystaniu z funkcjonalności wielu kont oszczędnościowych z dzienną kapitalizacją, klient może zarobić więcej, a ponadto zyskać większą swobodę w dysponowaniu swoimi środkami. Posiadacz Konta Biznes w banku Credit Agricole może w jego ramach założyć 4 Rachunki Oszczędzam w PLN z kapitalizacją dzienną i 1 Rachunek Oszczędzam w PLN z kapitalizacją kwartalną. 

Bank Credit Agricole oferuje wygodne zarządzanie kontem oszczędnościowym przez Internet, przez telefon lub w oddziale stacjonarnym banku. Poprzez te same kanały można też Rachunek Oszczędzam w PLN otworzyć, ustalić jego unikalną nazwę, na przykład wiążącą się z celem, na który się oszczędza i dokonywać kolejnych wpłat. 

Prowadzenie Rachunku Oszczędzam w PLN jest bezpłatne. 

Posiadacze tego konta mogą swobodnie i wedle własnego uznania zarządzać zyskami z odsetek. Odsetki od zgromadzonych na koncie oszczędnościowym pieniędzy mogą być dopisane do rachunku bieżącego lub pozostawać na Rachunku Oszczędzam. Warto przy tym mieć na uwadze, że odsetki dopisane do konta oszczędnościowego powiększają wciąż kapitał, który wypracowuje zysk. 

Każdy klient posiadający Rachunek Oszczędzam w PLN w wygodny i prosty sposób może lokować swoje miesięczne wolne środki przeznaczone na oszczędzanie. Proces ten ułatwia znacząco na przykład zlecenie zasilania automatycznego z Konta Biznes. Opcja ta jest bezpłatna - bank Credit Agricole nie pobiera od tej operacji żadnych prowizji. Jednak istnieje tu wymóg, że kwota automatycznego przelewu to minimum 50 zł. 

Oprocentowanie konta oszczędnościowego wygląda następująco:

  • Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek 

- oferta "Codzienne Zyski": oprocentowanie promocyjne to 0,01%

  • Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek 

- Oferta Standardowa: oprocentowanie promocyjne to 0,01%

- Oferta specjalna "Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują": oprocentowanie promocyjne to 0,36%

Bank uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oznacza to, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100 000 EUR. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew czy wypłata.

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach konta podstawowego.

Blog Sorttera