Konto oszczędnościowe w Citi Handlowy

Konta oszczędnościowe, mimo aktualnie dostępnego na rynku oprocentowania, które raczej nie rzuca na kolana, to wciąż najprostszy sposób oszczędzania. Minęły czasy, kiedy zyski z odsetek cieszyły. Teraz mają one raczej charakter wręcz symboliczny. Mimo to, konto oszczędnościowe jest wygodną opcją na gromadzenie swoich nadwyżek. Nie trzeba z góry określić czasu, na jaki zdeponuje się tam środki oraz w każdej chwili można skorzystać z pieniędzy. Nie inaczej jest w przypadku konta oszczędnościowego dostępnego w banku Citi Handlowy. Sprawdźmy dokładniej tę ofertę.

Zalety

 • w miarę atrakcyjne oprocentowanie na Koncie SuperOszczędnościowym
 • możliwość oszczędzania w różnych walutach

Wady

 • brak odsetek na Koncie SuperOszczędnościowym za miesiąc, w którym klient dokonał transakcji obciążającej konto
 • niższe oprocentowanie na Koncie SuperOszczędnościowym w przypadku kwot powyżej 20 tysięcy złotych lub równowartości tej kwoty w walutach
 • opłata za prowadzenie konta 15 zł, jeśli na konto osobiste nie jest przelewane wynagrodzenie w wysokości minimum 3000 zł

Citi Handlowy - podstawowe informacje

W roku 2001 połączyły się dwa istniejące na polskim rynku i funkcjonujące z sukcesami banki - Citibank Poland S.A., międzynarodowy gigant w sektorze bankowym oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A., najstarszy polski bank komercyjny. Niebawem, bo już rok później pojawiła się nazwa, pod którą nowy bank funkcjonuje do dziś, czyli Citi Handlowy. 

Bank Citi Handlowy to typowy przykład komercyjnego banku uniwersalnego o zróżnicowanym profilu, co przekłada się na jego obszerną ofertę. Produkty oferowane przez bank Citi Handlowy to:

 • Konta osobiste
 • Konta oszczędnościowe
 • Konta walutowe
 • Karty kredytowe
 • Kredyty gotówkowe
 • Kredyty hipoteczne
 • Kredyty konsolidacyjne
 • Lokaty terminowe
 • Limity odnawialne
 • Ubezpieczenia 
 • Programy lojalnościowe
 • Produkty inwestycyjne
 • Usługi maklerskie (realizowane przez spółkę zależną Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.)
 • Usługi leasingowe (realizowane przez spółkę zależną Handlowy Leasing Sp. z o.o.)
 • Private banking

Oferta ta nie odbiega co prawda od ofert konkurencyjnych banków, jednak Citi posiada rzeszę wiernych klientów, którzy zdecydowali powierzyć się swoje finanse instytucji o tak długich tradycjach bankowych. Zwłaszcza oferta kart kredytowych cieszy się sporą popularnością, ponieważ szeroka gama proponowanych przez bank kart odpowiada na zróżnicowane potrzeby wielu grup klientów, dopasowując się do zasobności ich portfeli. 

Obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, bank Citi Handlowy stara się dostarczać im możliwie jak najbardziej nowoczesne usługi i kładzie spory nacisk na innowacyjność. 

Bank zapewnia swym klientom możliwość zarządzania finansami w licznych placówkach stacjonarnych oraz przez bankowość elektroniczną i infolinię. 

Konto Oszczędnościowe w banku Citi Handlowy

Jak już wspomnieliśmy wyżej, zaletą kont oszczędnościowych jest swoboda wpłacania i wypłacania swoich wolnych środków i możliwość dysponowania nimi w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Nie inaczej jest w przypadku Konta Oszczędnościowego w banku Citi Handlowy. Klient rozpoczyna oszczędzanie od pierwszej wpłaty na konto, a odsetki są automatycznie dopisywanie do kapitału w trybie miesięcznym. Korzystanie z usług bankowości elektronicznej Citibank Online oraz z aplikacji Citi Mobile zapewnia każdemu oszczędzającemu stały dostęp do zgromadzonych środków. 

Na Koncie Oszczędnościowym w banku Citi Handlowy można zdeponować różne waluty. Konto to można prowadzić dla PLN, USD i GBP. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w PLN wynosi 0,05%, zaś na koncie w USD i GBP jest to 0,01%.

Podobnie jak w przypadku większości kont oszczędnościowych dostępnych teraz na rynku, również i tu pierwsza w miesiącu wypłata gotówki, polecenie przelewu krajowego w PLN oraz polecenie przelewu w walucie obcej są bezpłatne. Kolejne operacje wiążą się z pobraniem opłaty zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji.  

Obecni klienci Citi Handlowy, posiadający w tym banku konto osobiste, mogą otworzyć konto oszczędnościowe bez konieczności wychodzenia z domu. W tym celu mogą skorzystać z usługi bankowości elektronicznej Citibank Online. W tym celu należy zalogować się na swoje konto w systemie i w sekcji Przelewy - Konta otworzyć wybrane przez siebie konto. Po przejściu tej prostej procedury konto jest od razu aktywne. Inną opcją jest otwarcie konta oszczędnościowego przez telefon. Aby to zrobić należy zamówić rozmowę z bankowym doradcą, wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. 

Konto SuperOszczędnościowe w banku Citi Handlowy

Citi Handlowy oferuje także konto oszczędnościowe o podwyższonym oprocentowaniu. Kształtuje się ono następująco:

Dla kwot poniżej 20 tysięcy złotych: w PLN - 0,07%, w USD i GBP - 0,05%

Dla kwot powyżej 20 tysięcy złotych: w PLN - 0,05%, w USD i GBP - 0,00%

Podobnie jak w przypadku wyżej omawianego konta, pieniądze można i tu wpłacać w każdej chwili. Otwarcie Konta SuperOszczędnościowego jest bezpłatne, podobnie jak otwarcie dodatkowych rachunków w walucie obcej (USD i GBP). Prowadzenie konta kosztuje 15 zł miesięcznie, chyba że klient przelewa na konto osobiste wynagrodzenie w wysokości minimum 3 000 zł - wówczas prowadzenie konta jest bezpłatne. 

Klient może wypłacić gotówkę w dowolnym momencie, jednak musi pamiętać, że za miesiąc, w którym dokona wypłaty z konta oprocentowanie nie zostanie naliczone. 

Dostęp do gromadzonych środków jest zapewniony dzięki usługom bankowości elektronicznej Citibank Online i aplikacji Citi Mobile. 

Tylko pierwsza wypłata gotówki lub przelew z Konta SuperOszczędnościowego są bezpłatne. 

Otwarcie Konta SuperOszczędnościowego wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku zwykłego konta oszczędnościowego w Citi Handlowym.

Oszczędności gromadzone na obu kontach oszczędnościowych w Citi Handlowym są zabezpieczone gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Najczęściej zadawane pytania

Oprocentowanie na tym koncie zależy od typu posiadanego konta osobistego. Bank stosuje dwa typy naliczania odsetek - istnieje Oprocentowanie Podstawowe, naliczane ostatniego dnia roboczego miesiąca, oraz Oprocentowanie Maksymalne, wypłacane, jeżeli klient spełni warunki do jego otrzymania, do 7. dnia roboczego miesiąca następującego po tym miesiącu, którego dotyczą odsetki.

Odsetki na tym koncie oszczędnościowym są naliczane ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który należą się odsetki. Odsetki na Koncie SuperOsczędnościowym nie są bowiem naliczane za miesiąc, w którym została dokonana transakcja obciążająca to konto.

Blog Sorttera